Hlavní obsah

nächstes

Vyskytuje se v

greifen: na dosah (ruky)zum Greifen nah(e)

nahe: zblízka i zdaleka, odevšadvon nah und fern

Osten: Blízký východder Nahe Osten

ab: od příštího úterýab nächstem Dienstag

Monat: příští měsíc, v příštím měsíciim nächsten Monat

Tod: být blízko smrtidem Tod(e) nahe sein

zu: k nejbližšímu domuzu dem nächsten Haus

Ende: Cítil, že se blíží jeho konec.Er fühlte sein Ende nahen.

fahren: Kdy jede příští tramvaj?Wann fährt die nächste Straßenbahn?

Gelegenheit: při další příležitostibei nächster Gelegenheit

greifbar: Hory jsou už vidět.přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.

Mal: příštědas nächste Mal

schieben: posunout židli blíž ke stoluden Stuhl näher an den Tisch schieben

treten: Přistupte blíže.Treten Sie näher.

versetzen: přemístit židli blíž ke stolueinen Stuhl näher zum Tisch versetzen

Woche: příští týdenkommende/nächste Woche

Zug: Kdy jede další vlak do Berlína?Wann geht der nächste Zug nach Berlin?

zugehen: Balík vám přijde v následujících dnech.Das Paket geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.

blízký: Blízký východder Nahe Osten

příští: příští zastávku vystoupitnächste Station aussteigen

blízko: sednout si blíž k oknusich näher zum Fenster setzen

blízkost: v těsné/bezprostřední blízkostiin nächster/unmittelbarer Nähe

blíže: sednout si blíž k oknusich näher ans Fenster setzen

bližší: udržovat bližší styky s kýmnähere Beziehungen mit j-m erhalten

budoucnost: v (nejbližší) budoucnostiin (nächster) Zukunft

daleko: z blízka i z dalekaaus/von nah und fern

další: další v pořadíder Nächste in der Reihenfolge

hraničit: Ten čin hraničil s podvodem.Die Tat kam dem Betrug nahe.

kolo: postoupit do dalšího kolain die nächste Runde aufsteigen

napětí: napětí na Blízkém východědie Spannungen im Nahen Osten

napodruhé: Necháme to napodruhé.Wir lassen es für nächstes Mal.

napříště: Napříště si dej pozor!Nächstes Mal pass auf!

následující: na následující straněauf der nächsten Seite

nebezpečně: pohybovat se nebezpečně blízko koho/čehosich gefährlich nah j-m/etw. bewegen

něco: vědět něco bližšího(et)was Näheres wissen

nedaleko: Do Vánoc je nedaleko.Weihnachten ist nahe.

nedaleký: Bydlí v nedaleké vesnici.Er wohnt im nahen Dorf.

omdlení: Bylo jí na omdlení.Sie war einer Ohnmacht nahe.

pláč: mít k pláči na krajíčkudem Weinen nahe sein

poblíž: usednout poblížsich nah setzen

podruhé: Příště už nepřijde pozdě.Das nächste Mal kommt er nicht wieder spät.

prosím: Další prosím!Der Nächste, bitte!

při: při kraji čeho(nahe) am Rande etw. Gen

příbuzný: blízký/vzdálený příbuznýnaher/entfernter Verwandte

přisunout se: přisunout se blíž k oknunäher ans Fenster rücken

příště: Příště to dokončíme.Das nächste Mal beenden wir das.

týden: minulý/příští týdenvorige/nächste Woche

započít se: Další etapa se započne v dubnu.Die nächste Etappe beginnt im April.

zblízka: zblízka i zdalekavon nah und fern

košile: Bližší košile než kabát.Das Hemd näher als der Rock.

Atemzug: hned natoim nächsten Atemzug