Hlavní obsah

allant [alɑ̃ˌ ɑ̃t]

Vyskytuje se v

aller: qqch sahat, dosahovat k čemu, kam, přen. zajít (až) k čemualler jusqu'à

aller-retour: zpáteční jízdenka/letenka(billet) aller-retour

pis: v nejhorším (případě), při nejhoršímau pis aller

va-vite: ve spěchu, nakvap, zběžněà la va-vite

allée: chození sem a tam, přecházení, pobíháníallée et venue

aller: zpáteční lístekun aller (et) retour

aviron: veslovataller à l'aviron

bicyclette: jezdit na kolealler à bicyclette

billet: zpáteční jízdenkabillet aller et retour

chercher: jít pro koho/coaller chercher qqn/qqch

diable: Jděte k čertu.Allez au diable.

fond: jít k jádru věcialler au fond des choses

juste: dobře padnout o oblečeníaller juste

ligne: začí(na)t nový odstavecaller à la ligne

rencontre: jít komu naprotialler à la rencontre de qqn

renseignement: shánět informace o kom, vyptávat se na kohoaller aux renseignements sur qqn

sans: To se rozumí samo sebou.Cela va sans dire.

secours: jít pro pomocaller chercher du secours

selle: jít na stolicialler à la selle

simple: jedna cesta jednoduchá jízdenkaun aller simple

soi: To se rozumí (samo sebou)., To je samozřejmé.Cela va de soi.

terrain: jít na soubojaller sur le terrain

trouver: jít/přijít ke komu na návštěvu ap.aller/venir trouver qqn

urne: dostavit se k volbámaller aux urnes

va-et-vient: pouliční ruchva-et-vient de la rue

va-tout: hrát o všechnofaire va-tout

venir: chodit sem a tam, přecházetaller et venir

voir: navštívit kohoaller voir qqn

à: jít/jet do Pařížealler à Paris

allez: Do toho, do toho.sport. Allez, allez.

avant: jít vpředaller en avant

bien: mít se dobřealler bien

brancher: Šel bys do kina?Ça te branche d'aller au ciné ?

cailler: V noci bude kosa.Ça va cailler cette nuit.

chose: Vysvětlím vám to.Je vais vous expliquer la chose.

comment: Jak se máte?Comment allez-vous ?, fam. Comment ça va ?, pop. Comment que ça va ?

de: jet z Prahy do Brnaaller de Prague à Brno

décroître: Bouře slábne.La tempête va décroissant.

notre: Jak se má náš nemocný?Comment va notre malade ?

on: (Pů)jdeme (tam)., Jdeme na to.On y va.

: Kam jdeš?Où vas-tu ?

part: Jinak je všechno v pořádku.À part cela tout va bien.

patte: jít po svýchaller à pattes

tout: Vše jde dobře.Tout va bien.

venue: přecházení sem a tamles allées et venues

y: Jdeš tam.Tu y vas.

besogne: pracovat rychlealler vite en besogne

but: jít přímo k cílialler droit au but

cheville: nesahat komu ani po kotníkyne pas aller à la cheville de qqn

cul: mít holý zadekaller cul nu

découverte: vydat se za čím, hledat, poznávat coaller à la découverte de qqch

devant: jít vstříc nebezpečíaller au-devant du danger

droit: jít přímo na věcaller droit au but

fer: Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí. dětská přísahaCroix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer.

ficher: Jdi se vycpat.Va te faire fiche.

loin: zajít příliš dalekoaller trop loin

matricule: Má to blbý. jeho situace se zhoršujehovor. Ça va barder pour son matricule.

mort: nejednat v rukavičkách, nemazlit se s tímne pas y aller de main morte

pair: jít ruku v ruce s kým/čímaller de pair avec qqn/qqch

pendre: Ať si jde stěžovat někam jinam.hovor. Qu'il aille se faire pendre ailleurs.

petit: Jde to pomalu, ale jistě.Cela va son petit bonhomme de chemin.

planter: odstěhovat se na venkov, usadit se na venkověaller planter ses choux

ravitaillement: jít sehnat něco k snědkuhovor. aller au ravitaillement

reculons (à): jít někam s nechutíaller quelque part à reculons

souffler: Myslí si, že to udělá raz dva.hovor. Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus.

tant: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ucho upadne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

allant: kolemjdoucí, mimojdoucíles allants et venants

train: uhánět pekelnou rychlostíaller à fond de train

vau-l'eau (à): přijít na zmar(s'en) aller à vau-l'eau

vite: brát to trapem, hnát tohovor. aller plus vite que les violons

čerstvý: jít na čerstvý vzduch(aller) prendre l'air

čert: Jděte k čertu.Allez au diable.

dařit se: Jak se vám daří?Comment allez-vous ?

divadlo: jít do divadlaaller au théâtre

fronta: jít na frontualler au front

hora: jet na horyaller à la montagne

chodit: chodit na lov/na rybyaller à la chasse/à la pêche

jádro: jít k jádru věcíaller au fond des choses

jednotlivost: postupovat od obecného k jednotlivostemaller du général au particulier

jízdenka: zpáteční jízdenka(billet) aller (et) retour

kriminál: dostat kriminálaller en taule

kutě: jít na kutěaller/se mettre au plumard

lístek: zpáteční lístek(billet) aller-retour

lodička: jít na lodičkyaller faire du canotage

město: jít do městaaller en ville

náboženství: chodit na náboženstvíaller au catéchisme

návštěva: jít na návštěvu ke komualler voir qqn, rendre visite à qqn

nový: začí(na)t nový odstavecaller à la ligne

pádit: pádit cvalemaller au trot

padnout: Padne jí to jako ulité.Cela lui va comme un gant.

pekelný: uhánět pekelnou rychlostíaller à fond de train

pivo: Zajdeme na pivo?On va boire une bière ?

podstata: jít k podstatě věcíaller au fond des choses

pohyb: pohyb sem a tamva-et-vient

pomoc: jít pro pomocaller chercher du secours

pomyšlení: dělat komu pomyšleníaller au devant des moindres désirs de qqn

práce: jít do prácealler au travail

prdel: Jdi do prdele!Va te faire foutre !

předbíhat: předbíhat událostialler plus vite que les violons

rozumět: To se rozumí samo sebou.Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.

řeč: To je bez řeči.Cela va sans dire.

samozřejmý: To je samozřejmé.Cela va de soi., Cela va sans dire., Cela coule de source.

shánět: shánět informace o komaller aux renseignements sur qqn

spráskaný: odejít jako spráskaný pess'en aller la tête basse

ten, ta, to: sport. Do toho, do toho.Allez, allez.

varný: varné skloverre à feu, verre allant au four, verre réfractaire

vojna: jít na vojnualler au régiment

vozit se: vozit se autemaller en voiture

všechen, všechna, všechno: hrát o všechnofaire va-tout

východisko: východisko z nouzepis-aller

záchod: jít na záchodaller aux toilettes

zpáteční: zpáteční jízdenka(billet) aller-retour

zvyklost: jednat proti ustáleným zvyklostemaller à contre-courant

ale: Ale jdi! nevěřícněSans blague ?, Allons !

asi: Asi bude pršet.Je pense qu'il va pleuvoir.

autobus: jezdit do práce autobusemprendre le bus pour aller au travail

běžet: Běž pryč!Va-t-en !

deci: jít na dvě deci vínaaller boire un verre de vin

do: jít do divadlaaller au théâtre

dobře: Mám se dobře.Je vais bien.

dojíždět: dojíždět do školy vlakemprendre le train pour aller à l'école

dovolená: jet na dovolenoualler en vacances

hajzl: jít na hajzlaller aux chiottes

hodit se: hodit se k čemu slušetaller bien avec qqch, ensemble

chtít: To chce klid!Allons, du calme !

chtít se: Chce se mi spát/na záchod.J'ai envie de dormir/d'aller aux toilettes.

jak: Jak se máš?Comment vas-tu ?

jakpak: Jakpak se máš?Comment ça va?

jednosměrný: jednosměrná jízdenkaaller

jet: jet autemaller en voiture, prendre la voiture

jezdit: Jezdíš do práce autem?Tu prends ta voiture pour aller au travail ?

jít: jít pěškyaller à pied