Hlavní obsah

jednička

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (číslice) (number) one
  2. hovor.(označení) number onehovor.zkr. No. 1hovor.(rychlost) first gearDostal z písemky jedničku.He got an A on his paper.Pojedeme jedničkou.We will take the number one tram/bus.
  3. (známka) an A

Vyskytuje se v

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: jeden a týž, jeden a tentýžpro zesílení one and the same

čas: jednou za časonce in a while

do: všichni do jednohoevery single one, each and every, one and all

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněon (the) one hand ... on the other hand

džíny: jedny/dvoje džínya pair/two pairs of jeans

jeden, jedna, jedno: ani jeden ze dvouneither

jeden, jedna, jedno: ani jeden (jediný)not a single one

jeden, jedna, jedno: jeden druhému pomáhat ap.each other, one another, mutually

jeden, jedna, jedno: jeden na druhém navršený ap.on top of each other, one on top of another

jediný: jeden jedinýa single one, jedinečný one and only

jediný: ani (jeden) jediný osoba ap.not a single one

jedno: jedno a totéžthe same (thing)

jednou: ještě jednouonce again/more

jednou: ani jednounot once, not a single time

jednou: jednou za ...once a ...

ponožka: (jedny) ponožkya pair of socks

použití: na jedno použitídisposable

provždy: jednou provždyonce (and) for all

přečíst (si): přečíst co jedním dechemread sth at one sitting

punčocha: (jedny) punčochya pair of stockings

ráz: jedním rázemat one stroke/blow

ročně: jednou ročněonce a year

rovina: v jedné rovině s čímlevel with sth

strana: na jedné straně..., ale na straně druhé...on the one hand ..., on the other (hand) ...

vrazit: jednu vrazit komupunch sb (out), land a punch on sb, slang. plug, sock sb, hang one on sb

všichni, všechny, všechna: všichni do jednohoevery single one (of them), each and every one

zařadit: zařadit jedničku/dvojkuengage first/second gear, shift into first/second gear

život: jednou za životonce in a lifetime

být: Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Can I have another coffee?

dotknout se: Dotkl se toho jedním prstem.He touched it with one finger.

jeden, jedna, jedno: Jeden nikdy neví.One never knows.

jeden, jedna, jedno: jeden po druhém, po jednomone at a time, one by one

jedno: Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.

jedno: To je jedno.It doesn't matter.

jedno: To máš jedno. není v tom rozdílIt makes no difference.

jedny: jedny ponožkyone pair of socks

ještě: Ještě (jeden)!(One) more!, další Another one!

: Jí je to jedno.She doesn't care.

lok: jedním lokemin one gulp

málo: Jeden z mála.One of a few.

mít: To máš jedno.It doesn't matter.

mně: Mně je to jedno.I don't mind/care.

počítat: Počítej od jedné do desíti.Count from one to ten.

přičemž: rozdělený do tří skupin přičemž jedna je ...divided into three groups, one being ...

přidat se: Přidal se k nám jeden ...We were joined by one ...

slepý: slepý na jedno okoblind in one eye

stát: Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.

týden: jednou/dvakrát za týdenonce/twice a week

vědět: Jeden nikdy neví.One never knows.

z, ze: jeden z mnohaone of many

za: jednou za časonce in a while

brdo: na jedno brdo(all) very much the same, hovor. samey

hrob: být jednou nohou v hroběhave one foot in the grave

kopyto: být na jedno kopyto stejnébe (all) very much the same

kouřit: kouřit jednu za druhoube a chain-smoker

kus: v jednom kusepořád all the time, bez přestávky without a letup

loď: Jsme všichni na stejné/jedné lodi.We are all in the same boat.

měřit: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

provaz: táhnout za jeden provazpull together

řezat: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap., Better (to be) safe than sorry.

táhnout: táhnout za jeden provazpull together

ucho: jedním uchem tam a druhým venin one ear and out the other

usmát se: Na každého se jednou štěstí usměje.Every dog has its day.

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.One swallow doesn't make a summer.

vsadit: přen. vsadit všechno na jednu kartu/jednoho koněput all one's eggs in one basket

vyšít: jednu vyšít komu pěstípunch, sock, plug sb, hang one on sb

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

zátah: na jeden zátahin/at one go