Hlavní obsah

je

Zájmeno

  1. (to) it
  2. (4. p. k oni, ony) themVezmi je s sebou.Take them with you.

Vyskytuje se v

bob: and Bob's your uncle!A hotovo!, A je to (v pohodě)!

faithfully: Yours faithfullyS úctou, Váš v dopise

funeral: It's your funeral.To je tvůj problém., To je tvoje věc.

honour: your honourvaše ctihodnosti, slavný soude

Ladyship: Her/Your Ladyship(její) Jasnost/Vaše Jasnosti oslovení šlechtičny

Lordship: (Your) Lordship(Vaše) lordstvo

mind: mind your languagenebuď sprostý, mluv slušně

pardon: (I beg your) pardon?Prosím? nerozuměl jsem

pecker: Keep your pecker up!Hlavu vzhůru!, Drž se!

service: at your servicek Vašim službám

sincerely: Yours sincerelySe srdečným pozdravem, S úctou na konci dopisu

truly: Yours trulys (veškerou) úctou, s pozdravem na konci dopisu

up: Up yours!Jdi někam!, Polib mi! reakce na urážku ap.

welcome: You're welcomenení zač, prosím, rádo se stalo reakce na poděkování

worship: Your WorshipVaše ctihodnosti soudce, pane primátore

yours: Yours (sincerely), Yours faithfullySe srdečným pozdravem, S úctou, Váš na konci dopisu

abashed: být v rozpacích z čehofeel abashed at sth

abreast: být stále v obrazekeep abreast of events

abroad: být v zahraničíbe abroad

absent: být na dovolenévoj. be absent on leave

accused: být obviněn/obžalován z čeho, čelit obžalobě z čehostand accused of sth

acquainted: být dobře obeznámený s čímbe well acquainted with sth

acquit: být zproštěn obvinění ve všech bodech obžalobypráv. be acquitted on all charges

admittance: získat přístup, být přijat, moci vstoupitgain admittance

advisable: doporučuje se, je záhodno/radno ...it is advisable to ...

afire: hořet, planout, být v plamenechbe afire

afoot: chystat se, probíhat, být na spadnutí nekalost ap.be afoot

age: být stejně starý jako kdobe sb's age

age of consent: hovor. být ještě pod zákonembe under the age of consent

aggrandize: naparovat se, dělat ze sebe víc, než jeaggrandize osf

agreed: souhlasit s čím, být dohodnutý/domluvený na čembe agreed on sth

ahead of: dříve (než bylo plánováno), před termínemahead of schedule

alert: být v pohotovosti/ve střehube on alert

all: vůbec ne, není zač, rádo se stalonot at all

animus: být nevraživý vůči komu, nevražit na kohohave an animus against sb

appreciative: oceňovat co, být vděčný za cobe appreciative of sth

arrest: (být) ve vazbě/zadržený na policiipráv. (be) under arrest

article: být na praxi, stážovat, pracovat jako koncipient právník, účetní ap.be in articles

ashamed: stydět se, být stydno, být trapně komufeel/be ashamed

associate: být spojován s čím názorově ap.be associated with sth

attack: být napaden kýmcome under attack from sb

augur: být dobrým znamením pro koho/coform. augur well for sb/sth

available: moci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopnýbe available for work

convenience: at your earliest conveniencejakmile se ti/vám to bude hodit

earliest: form. at your earliest conveniencejak nejdříve budete moci

Excellency: Your ExcellencyVaše excelence

folk: your folksvaši rodiče ap.

leave: by your leaves vaším svolením

left: on your leftpo vaší levici, nalevo

order: We can't supply your order.Nemůžeme splnit vaši objednávku.

ref.: your ref. ...váš dopis číslo ... odkaz na předchozí korespondenci

response: This is in response to your...(Tímto) reaguji na váš... dotaz ap.

tell: You're telling me!No, to mi povídej! výraz souhlasu

watch: Watch your step!Pozor schod!, Nebezpečí uklouznutí., Pozor, kam šlapeš.

your: your honorVaše ctihodnosti soudce ap.

a, an: Je učitel(em).He is a teacher.

about: Je mi to líto., Mrzí mě to.I'm sorry about it.

abundant: Je zde hojnost ryb.Fish is abundant here.

account for: Bude se za svůj čin muset zodpovídat.He will have to account for his action.

acquaintance: I am so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

acquire: Tomu vínu je třeba přijít na chuť.The wine is an acquired taste.

actuate: Hnala ho touha.He was actuated by desire.

admit: Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.She was admitted to hospital with internal injury.

against: Byl proti intervenci.He was against the intervention.

agree: Nemohli jsme se na tom shodnout.We couldn't agree on it.

airport: Vyzvednu ho na letišti.I will pick him up at the airport.

allege: Podle zpráv byl prý zabit.Reports allege that he was killed.

all right: Je vám dobře?Are you feeling all right?

almost: Je to skoro hotové.It's almost ready.

back: You scratch my back and I'll scratch yours.Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.

along: Jak jsme tak šli ...As we walked along ...

already: Už jsem to viděl.I've already seen it.

am: Já jsem.I am.

amiss: Něco není v pořádku.Something is amiss.

ctihodnost: Your HonourVaše ctihodnosti oslovení soudce

levice: on your leftpo vaší levici

pozdrav: regards, form. Yours sincerely, AmE Sincerely (yours)s přátelským pozdravem v dopise

pozor: Mind the step., Watch your step.Pozor schod.

prosím: I beg your pardon., Pardon?, AmE Excuse me?Prosím? nerozuměl jsem

riziko: at your own risk/perilna (vaše) vlastní riziko

schod: Watch/BrE též Mind your step!Pozor schod!

sklapnout: Shut up/it!, Pipe down!, Belt up!, Button it/your lip!, Hold your jaw!Sklapni!

soud: Your honour ...Ctěný soude ...

tlama: Shut up!, Shut your trap!, vulg. Shut the fuck up!Drž/Zavři tlamu!

úcta: BrE Yours faithfully/sincerely, AmE Sincerely (yours)S úctou (Váš)

vy: at your placeu vás doma

vzhůru: Hands up!, hovor. Throw up your hands!Ruce vzhůru!

zobák: Shut (the fuck) up!, Shut your trap/gob!, AmE, slang. Zip it up!vulg. Zavři zobák!

být: It's none of your business!Co je ti po tom?

co: It is not your business!, That's none of your business!Co je ti do toho?

číslo: What's your shoe size?Jaké máš číslo bot?

dioptrie: How strong are your glasses/is your prescription?Kolik máte dioptrií?

dívat se: How do you view it?, What is your point of view?Jak se na to díváš ty?

dočkat se: Don't worry, your time will come.Neboj, dočkáš se.

dojet: It'll be your undoing., It'll cost you dear.Na to dojedeš.

dojít: Wait your turn.Počkej, až na tebe dojde (řada).

dokument: Your documents, please.Vaše dokumenty, prosím.

dovolit: I beg your pardon!No dovolte!

držet: Shut up!, Belt up!, Shut your trap!Drž hubu!

držet se: nevzdávej to ap. Hang on (in there)!, hlavu vzhůru Keep your pecker up!Drž se!

excelence: Your ExcellencyVaše excelence

hnout se: pohni Move!, Shake a leg!, dělej něco Stir yourself!, Get going!, vulg. Move your ass!Hni se(bou)!

hodit se: The shoes match your suit.Ty boty se ti hodí k obleku.

huba: Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!Drž hubu!

chuť: Bon appétit!, přeje-li číšník ap. též Enjoy your meal!Dobrou chuť!

chutnat: Did you enjoy your meal?Chutnalo vám?

chýlit se: Your time is almost up!Váš čas se chýlí ke konci!

jak: What's your name?Jak se jmenuješ?

jasnost: Your Highness ...Vaše jasnosti ...

jídlo: What is your favourite dish?Jaké je vaše oblíbené jídlo?

jmenovat se: What's your name?Jak se jmenuješ?

k, ke, ku: at your servicek Vašim službám

kolik: How old are you?, What is your age?Kolik je ti let?

koníček: What are your hobbies?Jaké máte koníčky?

malý: Our house is even smaller than yours.Náš dům je ještě menší než váš.

mlčet: Be quiet!, hovor. Shut up!, Hold your tongue!Mlč(te)!

mrhat: You are wasting (your) money.Mrháte penězi.

mrzet: You're going to regret it.To tě bude mrzet.

náhodou: Should you change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...

namáhat se: You're wasting your time.Zbytečně se namáháš.

nápad: No way!, Not on your life!, vulg. Not bloody likely!Ani nápad!

napřáhnout: Hold out your hand.Napřáhni ruku.

názor: What is your opinion of that?Jaký máš na to názor?

nejraději: What's your favourite activity?, What do you like doing best?Co děláš nejraději?

normální: Are you out of your mind?Seš normální? blázníš?

o: What is your point?O co ti jde?

odhodit: Drop your weapon!Odhoď zbraň!

odložit: Put your pencils down.Odložte tužky.

odpovědět: Did he answer your question?Odpověděl ti na tu otázku?

po: That's none of your business.Po tom ti nic není., Co je ti po tom?

podat: Give me your hand!Podej mi ruku! pomůžu ti

podepsat se: Put your signature here.Podepište se tady.

pohnout: Can you move your arm?Můžeš pohnout rukou?

poklopec: Your fly is open.Máš otevřený poklopec.

poprvé: Is this your first time/stay here?, Are you here for the first time?Jste tady poprvé?

povídat: You're telling me!No, to mi povídej! výraz souhlasu

poznat: Know your enemy.Poznej (svého) nepřítele.

prvně: Are you here for the first time?, Is this your first time here?Jste tady prvně?

překonat: You must overcome your fear of flying.Musíš překonat strach z létání.

přeslechnout: I didn't catch your name.Přeslechl jsem vaše jméno.

přihořívat: You're getting warmer.Přihořívá. při hádání

přimět: What made you change your mind?Co tě přimělo změnit názor?

připoutat se: Fasten your seat belts.Připoutejte se. v letadle ap.

přivádět: What brings you here?, What's your business here?Co vás sem přivádí?

půjčit si: Can I borrow your car?Mohu si půjčit tvé auto?

ročník: What is your year of birth?Jaký jste ročník?

rok: How old are you?, What is your age?Kolik je ti roků?

rozepnutý: Your fly is open.Máš rozepnutý poklopec.