Hlavní obsah

u

Předložka

  1. (místně blízko) at(hned vedle) by, next to(nedaleko) near sthNemám to u sebe.I don't have it on me.bitva u ...the battle of ...mít co u sebehave sth on one, (s sebou) have sth with onebýt u mocibe in poweru stoluat the table
  2. (v prostředí) at(spolu s) with(v) inhospoda u Lvathe Lion Innu moře rekreaceat/by the seasideu koho (doma)at sb's (place)u babičkyat grandma's (place)u nás(odkud jsem) where I'm from, (doma) at our place, (v zemi) in our country
  3. (část něčeho) of sthkapsa u kalhottrouser pocket
  4. (lékaře ap.) atu lékařeat the doctor'sbýt u zkouškysit an exam
  5. (příslušného úřadu ap.) before(soudu) in(registrovaný ap.) with
  6. (co se týče) with(tělesně) in(v případě) in sb's caseU velryb tomu tak není.This is not the case with whales.problémy u některých pacientůproblems in some patients
  7. (pracovní příslušnost) for(ve skupině) in, with
  8. (v, při)u příležitosti čehoat the occasion of sth

Vyskytuje se v

babička: u (mé) babičky doma ap.at (my) grandma's

jezero: dovolená u jezeraholiday by the lake, lakeside holiday

kadeřník: u kadeřníkaat the hairdresser's

konec: být téměř u konce film ap.be almost over

kroužkovaný: ling. kroužkované u ůu with a circle (on top)

moc: být u moci strana ap.be in power

moře: u moře rekreace ap.at the seaside

my: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I come from

nás: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I am from

počítač: pracovat/sedět u počítačework/sit at a computer

propadnout: propadnout u zkouškyfail the exam

přepážka: u přepážkyat the counter

příležitost: u příležitosti čehoon/at the occasion of sth

soud: být u soudube in court

tebe, tě: u tebe domaat your place

vy: u vás domaat your place

vyhovět: vyhovět u zkouškypass the exam

vytržení: být (jako) u vytržení z čehobe in ecstasy/raptures, be ecstatic about sth

zazvonit: zazvonit u dveříring the doorbell

banka: mít účet u bankyhave an account with a bank

běžný: běžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in men

doma: U nás doma.At our place.

krb: Seděli jsme u krbu.We sat by the fireside.

lékař: u lékařeat the doctor's

mít: Nemám to u sebe.I don't have it on me.

nich: Je u nich. domaHe is at their place.

nosit: Nosím to u sebe/s sebou.I carry it on me/with me.

pokladna: platí se u pokladnypay at the cash desk

sedět: sedět u stolusit at the table

telefon: (Ano) u telefonu. to jsem jáSpeaking.

vedlejší: u vedlejšího stoluat the next table

zubař: u zubařeat the dentist's

kolo: být páté kolo u vozube a fifth wheel

koryto: přen. být u korytabe on the gravy train

vůz: páté kolo u vozufifth wheel

vyhořet: vyhořet u zkouškyfail an exam

zahřát: zahřát koho u srdcegladden sb's heart