Hlavní obsah

lesser [ˈlesə]

Přídavné jméno

  1. menší, nižší, druhotný, podružnýastron. the Lesser BearMalá medvědice, Malý vůz(vote for the) lesser of two evils(volit) menší zlo
  2. malý, menší u jmen zvířat a rostlinzool. lesser spotted woodpeckerstrakapoud malýbot. lesser duckweedokřehek menší

Vyskytuje se v

least: nejmenší, minimálníthe least

less: ani ne tak co jako spíš(e)less sth than

little: (of) sth trochu, trošku čehoa little

more: víceméněmore or less

much: a už teprve ne, neřku-li, tím spíše (ne)much less

than: více/méně než comore/less than

bear: Velká/Malá medvědiceastron. Great/Little Bear

consequence: být málo důležitý/nedůležitýbe of little/no consequence

dog: Malý pesastron. the Little Dog

dogfish: máčka skvrnitálesser spotted dogfish

expensive: něco levnějšíhosomething less expensive

finger: malík/prsteník/prostředník/ukazováklittle/ring/middle/index finger

green: malí zelení mužíčci mimozemšťanéhovor. little green men

intimation: ani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čehonot give the least/slightest intimation of sth

last: v neposlední řadělast but not least

lesser: Malá medvědice, Malý vůzastron. the Lesser Bear

of: více/méně jaký zintenzivněnímore/less of sth

plover: kulík říčnílittle ringed plover

sandpiper: jespák drobnýleast sandpiper

toe: malíček nohylittle/pinky toe

truckload: dokládka/celovozová přepravaless-than/full truckload shipping

twit: blbečeklittle twit

way: kousek dála little way further

weasel: (lasice) kolčavaleast weasel

appeal: To mě nijak neláká.It has little appeal for me.

as: jenom 10 dolarů měsíčněas little as 10 $ a month

blister: Její dítě je pěkný spratek.Her child is a little blister.

do: Vím o tom ještě méně než on.I know even less about it than he does.

lest: Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.I have hidden it lest he can use it.

let in on: Prozradila mi malé tajemství.She let me in on a little secret.

must: Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...If you must go there take at least ...

remain: V lahvi zbylo trochu piva.A little beer remained in the bottle.

touristy: jeden z méně turisty okupovaných ostrovůone of the less touristy islands

haste: Pospíchej pomalu.More haste, less speed.

care: je mi (to) úplně jednoI couldn't care less