Hlavní obsah

мы

Zájmenoнас, нам, нас, о нас, на́ми

Vyskytuje se v

кури́ть: у нас не ку́рятzákaz kouření

седло́: Ничто́ нас не мо́жет вы́бить из седла́.Nic nás nemůže rozhodit.

дво́е: Нас бы́ло дво́е.Byli jsme dva.

де́скать: Мы, де́скать, са́ми винова́ты.Prý si za to můžeme sami.

доро́га: Нам по доро́ге.Máme to po cestě.

мы́сленно: Мы́сленно мы с ва́ми.V duchu jsme s vámi.

от: Э́то исхо́дит от нас.To vychází z nás.

пя́теро: Нас пя́теро.Je nás pět.

рост: Мы с ним одного́ ро́ста.Jsme stejně vysocí/velcí.

факт: Поста́вил нас пе́ред фа́ктом.Postavil nás před hotovou věc.

вре́мя: Вре́мя рабо́тает на нас.Čas pracuje pro nás.

пова́диться: Пова́дился к нам ходи́ть.Je u nás pečený vařený.

сарди́на: Мы е́хали как сарди́ны в ба́нке.Jeli jsme namačkaní jako sardinky.

сласть: Мы насмея́лись в сласть.Dosyta jsme se nasmáli.

стро́го: стро́го ме́жду на́миjen mezi námi, velmi důvěrné

kouření: у нас не ку́рят, кури́ть/куре́ние запреща́етсяzákaz kouření

nést: Что ты нам принёс?Co nám neseš?

přání: Мы удовлетвори́ли Ва́ше жела́ние.Vyhověli jsme Vašemu přání.

bát se: Нам не́чего боя́ться.Nemáme se čeho bát.

benzin: У нас бензи́н ко́нчился.Došel nám benzin.

cesta: Нам по доро́ге.Máme to po cestě.

čekat: Он не заста́вил нас до́лго ждать.Nenechal nás (na sebe) dlouho čekat.

dlouho: Давно́ мы не ви́делись.Dlouho jsme se neviděli.

dojít: У нас бензи́н зако́нчился.Došel nám benzín.

donést se: К нам донесли́сь голоса́.Donesly se k nám hlasy.

dostat: Нам до́ма здо́рово влете́ло.Doma jsme dostali co proto.

dřívějšek: Мы с ним уже́ давно́ знако́мы.Známe se z dřívějška.

hej: Нам лафа́!Je nám hej!

chodit: Мы учи́лись в одно́м кла́ссе.Chodili jsme do stejné třídy.

komplet: Мы сно́ва в сбо́ре.Jsme zase komplet.

konec: Ме́жду на́ми всё ко́нчено.Mezi námi je konec.

kvit: Мы кви́ты.Jsme si kvit.

muset: Ты до́лжен пое́хать с на́ми.Musíš jet s námi.

nehoda: Мы попа́ли в серьёзное ДТП.Měli jsme vážnou nehodu.

paměť: наско́лько мы по́мнимpokud naše paměť sahá

pěkně: Э́то нам влете́ло в копе́ечку.Přišlo nás to pěkně draho.

porouchat se: У нас слома́лась маши́на.Porouchalo se nám auto.

povědět: Расскажи́те нам о случи́вшемся.Povězte nám, co se přihodilo.

požadavek: Он обрати́лся к нам с тре́бованием.Obrátil se na nás s požadavkem.

přerušit: Нас разъедини́ли.Přerušili nás. při telefonickém hovoru

příslušet: Нам не сле́дует суди́ть...Nepřísluší nám soudit...

přízemí: Мы живём на пе́рвом этаже́.Bydlíme v přízemí.

se, si: Мы должны́ помога́ть друг дру́гу.Musíme si pomáhat.

setkat se: Где мы встре́тимся?Kde se setkáme?

shledat: Мы не нашли́ ничего́ противозако́нного.Neshledali jsme nic protizákonného.

stačit: С нас хва́тит.Nám to stačí.

stavit se: Заходи́те к нам ве́чером.Stavte se večer u nás.

téct: У нас вода́ не идёт.Neteče nám voda.

uvidět: Мы ещё встре́тимся.Ještě se uvidíme.

užít: Мы хорошо́ провели́ вре́мя.Moc jsme si to užili.

vidět: Мы с ним не ви́димся о́чень ча́сто.Moc často ho nevidím.

vyfotografovat: Вы могли́ бы нас сфотографи́ровать?Mohl byste nás vyfotografovat?

vyjednávat: Мы гото́вы вести́ перегово́ры.Jsme připraveni vyjednávat.

vyrovnat se: Мы (с тобо́й) кви́ты.Jsme vyrovnáni.

zajezdit si: Мы отли́чно поката́лись на лы́жах.Bezvadně jsme si zajezdili na lyžích.

ztratit se: Ка́жется мы заблуди́лись.Asi jsme se ztratili.

čert: То́лько того́ нам здесь не хвата́ло!To nám byl čert dlužen!

habaděj: Вре́мени у нас хоть отбавля́й.Času máme habaděj.

ještě: То́лько э́того нам не хвата́ло!To nám ještě chybělo!

mezi: Э́то оста́нется ме́жду на́ми.Zůstane to mezi námi.

my: По́сле нас хоть пото́п!Po nás (ať přijde) potopa.

nahrát: Мы се́ли на мель!A jsme nahraní!

pečený: Пова́дился к нам ходи́ть.Je u nás pečený vařený.

pohotovost: Мы в (состоя́нии) по́лной гото́вности.Jsme v plné pohotovosti.

potřebovat: Э́то нам сейча́с не подхо́дит.To teď nemůžeme potřebovat.

pracovat: Вре́мя рабо́тает на нас.Čas pracuje pro nás.

seslat: Само́ не́бо посла́ло нам тебя́.Tebe nám seslalo samo nebe.

společný: Нам с ва́ми по пути́.Máme společnou cestu.

sto: Сорока́ лет мы не ви́делись.Neviděli jsme se snad sto let.

sucho: Мы сиди́м на мели́.Jsme na suchu. bez peněz

trochu: Э́то нас ничу́ть не тро́гает.To se nás ani trochu netýká.

trouba: И нам хана́.hovor. A jsme v troubě.

ukázat se: Мы ещё посмо́трим!To se ještě ukáže!

vařený: Пова́дился к нам ходи́ть.Je u nás pečený vařený.

vina: Все мы не без греха́.Nikdo není bez viny.

zvyk: У нас так при́нято., Э́то у нас в обы́чае.To je u nás zvykem.