Hlavní obsah

стро́го

Příslovce

  1. стро́го-на́строго hovor.co nejpřísněji, velmi přísně

Vyskytuje se v

стро́гий: стро́гое обраще́ниеsurové zacházení

стро́гий: стро́гие пра́вилаpřísná pravidla

dieta: přísná/redukční dietaстро́гая/разгру́зочная дие́та

pokárání: přísné pokáráníстро́гий вы́говор

стро́го: стро́го-на́строгоco nejpřísněji, velmi přísně

стро́го: Стро́го запрещено́!Přísně zakázáno!

стро́го: стро́го ме́жду на́миjen mezi námi, velmi důvěrné