Hlavní obsah

vzatý

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

vzatý: na slovo vzatýskutečný vrai/vraie

vzít: vzít (si)přinést někam prendre*

zasvé: vzít zasvédisparaître, s'éteindre

zavděk: vzít zavděkčím se contenter de qqch, se rabattre sur qqch

celkem: celkem vzatoà tout prendre

do: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la tête

hlava: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la/en tête

klín: vzít koho na klínprendre qqn sur ses genoux

kolem: Když se to vezme kolem a kolem.À tout prendre.

míra: vzít míru čehoprendre les mesures de qqch

na: vzít koho/co na vědomíprendre qqn en considération

ochrana: vzít koho pod svou ochranuprendre qqn sous sa protection

paráda: vzít koho/co do parádymettre qqn/qqch au creuset

rovnou: vzít to rovnou přes pole zkrátit si cestucouper à travers champ

ruka: vzít co do rukouprendre qqch en main(s)

slovo: vzít si slovo/ujmout se slovaprendre la parole

starost: vzít si na starost koho/coprendre soin de qqn/qqch

stranou: vzít si koho stranouprendre qqn à part

svědek: vzít si koho/co za svědkaprendre qqn/qqch à témoin

svůj, svá, své, svoje: hovor. vzít za svééchouer

v, ve: vzít co v úvahuprendre qqch en considération

vzít si: Vezměte si.Servez-vous.

za: vzít koho za slovoprendre qqn au mot

zpět: vzít zpět svá slovaravaler ses paroles

jaký: Jakou si vezmeš?Tu prends laquelle ?

ještě: Vezmi si ještě.Prends-en encore.

který: Které šaty si vezmeš?Tu mets quelle robe ?

sebou: Vezmi to s sebou.Prends-le avec toi.

chuť: vzít chuť k jídlucouper l'appétit

jídlo: vzít chuť k jídlucouper l'appétit

palice: vzít si co do palicese mettre qqch dans la caboche

podlaha: vzít co od podlahyne pas aller à qqch par quatre chemins

rameno: vzít nohy na ramenaprendre ses jambes à son cou

vzít se: Kde se vzal, tu se vzal.Il est apparu tout d'un coup.

charge: vzít si co na starost, vzít co na sebe jako povinnost, postarat se o coprendre en charge

modèle: vzít si koho za vzorprendre qqn comme modèle

prendre: vzít si koho/co na starostprendre qqn/qqch en charge

sien: vzít co za svéfaire sien(ne) qqch

soin: vzít si na starost, postarat se o koho/coprendre soin de qqn/qqch

strict: přesně vzato, v přesném smysluau sens strict

tout: celkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolemà tout prendre

buter: zatvrzele trvat na čem, vzít si co do hlavyse buter à qqch

compenser: Aby ti to nebylo líto, vezmu tě do kina.Pour compenser, je t'emmènerai au ciné.

congé: vzít si týden volnaprendre une semaine de congé

contracter: vzít na sebe závazek vůči komucontracter une obligation envers qqn

plein: vzít plnou nádrž benzínu, přen. dosáhnout maximafaire le plein

acte: zapamatovat si, vzít na vědomí, konstatovat coprendre acte de qqch

air: vzít roha, pláchnouthovor. jouer la fille de l'air

après: po tom všem, konec konců, konečně, ostatně, celkem vzatoaprès tout

balance: zvážit, vzít v úvahu, srovnávat dvě věcimettre en balance

bras-le-corps (à): vzít koho kolem pasuprendre qqn à bras-le-corps

charrue: vzít věc za opačný konecmettre la charrue avant les bœufs

cou: vzít nohy na ramenaprendre ses jambes à son cou

femme: vzít si koho za ženuprendre qqn pour femme

flûte: vzít nohy na ramenase tirer des flûtes

graine: vzít si z toho příkladen prendre de la graine

jambe: vzít nohy na ramenaprendre ses jambes à son cou

jouer: vzít nohy na ramenajouer des jambes

loupe: vzít si na co lupu, podrobně si prohlížet coregarder qqch à la loupe

poudre: vzít nohy na ramenaprendre la poudre d'escampette

talon: ukázat paty, vzít do zaječíchmontrer les talons

témoin: vzít si koho/co za svědkaprendre qqn/qqch à témoin

paškál: vzít na paškál, brát na paškálkriticky se zaměřit