Hlavní obsah

mi

Zájmeno

  • me(samostatně) moiŘekni mi to.Dis-le-moi.

Vyskytuje se v

bolet: J'ai mal à qqch.Bolí mě co.

dovolit: Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.

hrb: Fiche(z)-moi la paix.Vlez(te) mi na hrb.

chtít se: J'ai envie de faire qqch., L'envie me prend de faire qqch.Chce se mi dělat co.

těšit: Enchanté.Těší mě.

třeštit: Cela me casse la tête.Třeští mi z toho hlava.

žaludek: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

ale: C'était pas moi, mais lui.Nebyl jsem to já, ale on.

ano: Tu ne viens pas avec moi ? – Si.Nepůjdeš se mnou? – Ano.

: Dis-lui de m'appeler.Řekni mu, ať mi zavolá.

blbě: J'ai mal au cœur., J'ai envie de vomir.Je mi blbě.

brát: (Je suis) d'accord.Já to beru.

břicho: J'ai mal au ventre.Bolí mě břicho.

být: J'ai froid/honte/envie de pleurer.Je mi zima/hanba/do pláče.

cesta: Pourriez-vous me montrer le chemin ?Mohl byste mi ukázat cestu?

dobře: Je ne me sens pas bien.Není mi dobře.

dojít: Je suis tombé en panne d'essence.Došel mi benzín.

fuk: Ça m'est égal.Je mi to fuk.

hlava: J'ai mal à la tête.Bolí mě hlava.

hnusit se: Cela me dégoûte.To se mi hnusí.

hodněkrát: Elle m'a plusieurs fois aidé(e).Hodněkrát mi pomohla.

horko: J'ai chaud.Je mi horko.

chladno: J'ai froid.Je mi chladno.

chybět: Tu me manques.Chybíš mi.

jak: toi aussi bien que moijak ty, tak já

jedno: Ça m'est égal., Je m'en balance.Je mi to jedno.

jít: Suivez-moi.Pojďte se mnou.

krk: J'ai mal à la gorge.Bolí mě v krku.

kručet: Mon estomac crie famine.Kručí mi v žaludku.

líbit se: Je le/la trouve beau/belle.Líbí se mi.

líto: Je suis désolé/-ée pour qqn/qqch., J'ai pitié de qqnJe mi líto koho/čeho.

loupat: J'ai mal aux genoux.Loupe mě v kolenou.

malý: Les chaussures me sont petites.Boty jsou mi malé.

mě, mne: Il m'a trahi.Zradil mě.

mi: Dis-le-moi.Řekni mi to.

mně: Viens chez moi.Přijď ke mně.

mnohem: Je me sens beaucoup mieux.Je mi mnohem lépe.

moct: Pourriez-vous m'aider ?Mohl byste mi pomoci?

mrzet: Je regrette que...Mrzí mě, že...

nanic: Cela me soulève le cœur., Cela m'écœure.Je mi z toho nanic.

něco: Achète-moi quelque chose à manger.Kup mi něco k jídlu.

nějak: Je ne me sens pas très bien.Je mi nějak divně.

nepodařit se: Je ne suis pas arrivé à être à temps.Nepodařilo se mi přijít včas.

nevadit: Ça ne me gêne/dérange pas.To mně nevadí.

nevolno: J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.Je mi nevolno.

než: plus âgé que moistarší než já

omluvit: Excusez-moi de vous déranger.Omluvte mě, že vyrušuji.

pochcat se: C'est à se pisser dessus.Já se z toho pochčiju!

pokud: En ce qui me concerne, je ne suis pas contre.Pokud jde o mě, nejsem proti.

pomoct: Pouvez-vous m'aider ?Můžete mi pomoci?

pozdravovat: Salue qqn de ma part.Pozdravuj ode mne koho.

prominout: Excusez-moi !Promiňte (mi)!

předbíhat se: Ma montre avance.Hodinky se mi předbíhají.

představit: Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.

představit se: Permettez que je me présente.Dovolte mi, abych se představil.

půjčit: Pourriez-vous me prêter votre stylo ?Můžete mi půjčit pero?

rozměnit: Pourriez-vous me donner la monnaie de cent euros ?Mohl byste mi rozměnit sto eur?

slyšet: Vous m'entendez ?Slyšíte mě?

smutno: Je suis triste.Je mi smutno.

spát: J'ai envie de dormir.Chce se mi spát.

stýskat se: Mon chez-moi me manque., po domovině J'ai le mal du pays.Stýská se mi po domově.

škrábat: J'ai mal à la gorge.Škrábe mě v krku.

špatně: Je me sens mal., J'ai mal au cœur.Je mi špatně.

také: moi non plusjá také ne

tam: Qui est là? – (C'est) moi.Kdo je tam? – Já.

ten, ta, to: Passe-moi ce sac blanc, s'il te plaît.Podej mi, prosím, tu bílou tašku.

teplo: J'ai chaud.Je mi teplo.

točit se: J'ai la tête qui tourne.Točí se mi hlava.

týkat se: En ce qui me concerne...Co se mě týká...

ujet: J'ai raté mon bus.Ujel mi autobus.

vedro: J'ai chaud.Je mi vedro.

vysvětlit: Pourriez-vous m'expliquer ce que cela veut dire ?Mohl byste mi vysvětlit, co to znamená?

vyvést: Ça m'a ouvert les yeux., Ça m'a détrompé.To mě vyvedlo z omylu.

zajímat: Cela ne m'intéresse pas.To mě nezajímá.

zaplatit: Il me le payera cher.To mi draze zaplatí.

zařídit: Ne vous en faites pas, je m'en charge(rai).O to se nestarejte, já to zařídím.

zatěžko: J'avais du mal à lui répondre.Bylo mi zatěžko mu odpovědět.

zdát se: Ce manteau me semble cher.Ten kabát se mi zdá drahý.

zima: J'ai froid.Je mi zima.

zle: J'ai mal au cœur.Je mi zle.

zmizet: Dégage !, Décampe !, Fiche le camp !Zmiz (mi z očí)!

zopakovat: Est-ce que vous pourriez me le répéter ?Mohl byste mi to zopakovat?

zub: J'ai mal aux dents.Bolí mě zuby.

zvedat se: Cela me soulève le cœur.Zvedá se mi z toho žaludek.

zvracet: J'ai envie de vomir.Chce se mi zvracet.

buřt: Je m'en fous.Je mi to buřt.

dlaň: Le poing me démange.Svrbí mě dlaň.

doufat: J'espère bien y arriver.Doufám, že se mi to podaří.

: Je suis...Já jsem...