Hlavní obsah

arrivée [aʀive]

Podstatné jméno ženské

  1. příchod, příjezd, přílet činnostarrivée f du trainpříjezd vlaku
  2. cílligne f d'arrivéecílová čára
  3. přívod, přístuparrivée f d'airpřívod vzduchutuyau m d'arrivéepřívodní potrubí

Vyskytuje se v

arriver: qqch dostat se k čemuen arriver à

arrivée: příjezd vlakuarrivée du train

bon: dojet prvníarriver bon premier

pas: přijít těsně po komarriver sur les pas de qqn

pouvoir: Může se stát, že...Il peut arriver que...

rescousse: přijít komu na pomocarriver à la rescousse de qqn

retard: přijít se zpožděnímarriver en retard

afin de: Pospíchám, abych přišel včas.Je me hâte afin d'arriver à l'heure.

attendre: než přijde poštaen attendant l'arrivée du courrier

départ: (informační) tabule odjezdů a příjezdůtableau des départs et des arrivées

ficher: Kašle na to, co se může stát.Il se fiche de ce qui peut arriver.

canon: přiletět jako kulový bleskarriver comme un boulet de canon

carême: přijít jako na zavolanouarriver comme mars en carême

ceinture: nesahat komu ani po kotníkyne pas arriver à la ceinture de qqn

cyclone: přiřítit searriver comme un cyclone

fauteuil: hladce zvítězitarriver dans un fauteuil

mouchoir: doběhnout v pelotonusport. arriver dans un mouchoir

nommé: přijet v pravý okamžikarriver à point nommé

port: šťastně dorazit (do cíle)arriver à bon port

souffler: Myslí si, že to udělá raz dva.hovor. Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus.

cíl: proběhnout cílemfranchir l'arrivée

cílový: cílová čáraligne d'arrivée

čas: čas příjezdu/příletuheure d'arrivée

dorazit: dorazit včas/se zpožděnímarriver à temps/en retard

dospět: dospět k závěru, že..arriver à la conclusion que..

hala: příletová/odletová halahall d'arrivée/salle d'embarquement

odjezd: příjezdy a odjezdy na nádražíarrivées et départs

okamžik: přijít ve správný okamžikarriver au bon moment

páska: cílová páskafil d'arrivé

peloton: doběhnout v pelotonuarriver dans un mouchoir

poslední: přijít na poslední chvíliarriver au dernier moment

prázdný: přijít s prázdnýma rukamaarriver les mains vides

proběhnout: proběhnout cílemfranchir l'arrivée

projet: projet cílemfranchir l'arrivée

příchod: pozdní příchodarrivée tardive

příjezd: příjezdy a odjezdy (vlaků)arrivées et départs

pytel: přen. roztrhl se pytel s čímun flot de qqch est arrivé

správný: přijít ve správný okamžikarriver au bon moment

svítat: Svítá.Le jour arrive/se lève/naît/paraît.

uragán: přen., expr. vtrhnout kam jako uragánarriver qqpart comme un ouragan

včas: přijít včasarriver à l'heure

vzduch: přívod vzduchuarrivée d'air

aniž: Přišel, aniž se ohlásil.Il est venu sans annoncer son arrivée.

ano: Přijedu až za týden, ano?Je n'arrive que la semaine prochaine, d'accord ?

: Ať se stane cokoli.Quoi qu'il arrive.

: Přijde až zítra.Il n'arrive que demain.

dokázat: Nedokáže to.Il n'y arrive pas.

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?Je fais comment pour arriver à la gare ?

hned: Přijdu hned.J'arrive tout de suite.

jak: Jak se tam dostanu?Je fais comment pour y arriver ?

na: dojít na konec světaarriver au bout du monde

nástupiště: příjezdové/odjezdové nástupištěquai d'arrivée/de départ

nepodařit se: Nepodařilo se mi přijít včas.Je ne suis pas arrivé à être à temps.

nevhod: přijít nevhodtomber mal, arriver mal à propos/à contretemps

přijet: přijet včas/se zpožděnímarriver à l'heure/en retard

přijít: přijít se zpožděnímarriver en retard

přílet: let. čas příletuheure d'arrivée

přiletět: přiletět letadlemarriver en avion

příletový: příletová halahall d'arrivée

stát se: Co se ti stalo?Qu'est-ce qui t'est arrivé ?

zpoždění: přijít se zpožděnímarriver en retard

doufat: Doufám, že se mi to podaří.J'espère bien y arriver.

hladce: hladce zvítězitarriver dans un fauteuil, remporter une victoire facile, arriver bon premier

hotový: Neštěstí bylo hotovo.Le malheur est arrivé.

křížek: expr. přijít s křížkem po funusearriver comme les carabiniers

mít: Máš na to! schopnostmiTu peux y arriver !

ocitnout se: octnout se na mrtvém boděarriver au point mort

sahat: Nesahá mu/jí ani po kotníky.Il ne lui arrive/vient même pas à la cheville.

utnout: I mistr tesař se někdy utne.Cela arrive même au meilleur.