Hlavní obsah

wont [wəʊnt]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

part: want no part of sthnechtít mít nic společného s čím

want: you want toměl bys(te)

closing: In closing I want to ...Na závěr/Závěrem chci ...

wanted: the most wanted criminalsnejhledanější zločinci

all: Do you want it at all?Chceš to vůbec?

do: They don't want to work.Nechtějí pracovat.

either: I don't want either.Nechci ani jeden.

if: If I wanted it I would buy it.Kdybych to chtěl, koupil bych to.

it: It's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

see: The boss wants to see you.Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.

that: You wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?

what: What do you want?Co chceš?

which: You can take which you want.Můžeš si vzít, kterýkoli chceš.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

whom: I want to send a telegram. – To whom?Chci poslat telegram. – Komu?

wanting: be found wantingnesplňovat požadavky, neodpovídat standardu, nevyhovovat, mít nedostatky

chtěný: wanted childchtěné dítě

nedostatek: for want of moneypro nedostatek peněz

nedostávat se: sb lacks, is short of sth, wants for sth, sth is deficient in sth, dochází sb is running out of sthkomu/čemu se nedostává čeho

nouze: lack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sthmít nouzi o co

zvyk: be in the habit of doing sth, kniž. be wont to do sthmít ve zvyku dělat co

hledat: He is wanted (by the police)., The police are after him.Hledá ho policie.

chtít: What do you want from me?Co ode mne chcete?

jaký: Which one do you want?Jaký chceš?

kam: I go wherever I want.Chodím si, kam chci.

kdo: Who do you want to speak with?S kým chcete mluvit?

kolik: You can try as many as you want.Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.

omluvit se: I want to apologize for today.Chci se za dnešek omluvit.

předběhnout: I wanted to say it but he beat me to it.Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.

svůj, svá, své, svoje: He wants a flat of his own.Chce svůj vlastní byt.

tebou: I want to speak with/talk to you.Chci s tebou mluvit.

telefon: There's a phone call for you., You are wanted on the phone.Máš telefon.

všechen, všechna, všechno: anything you wantvšechno, co chceš

vzkazovat: He asked/wanted me to tell you that ...Vzkazuje vám, že ...

vzpomenout (si): You can have anything you want.Můžeš mít, na co si vzpomeneš.

zbavit: They want to rid the country of corruption.Chtějí zbavit zemi korupce.

šetřit: A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.Kdo šetří, má za tři.

cake: want to have one's cake and eat itchtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá