Hlavní obsah

viděná

Vyskytuje se v

dvojmo: see double, have double visionvidět dvojmo

vidět: be visible, projevovat se show, být zahlédnut be seenbýt vidět

výše: see aboveviz výše

být: The mountain can be seen from far away.Horu je vidět z dálky.

dlouho: It's been a long time., hovor. Long time no see.Dlouho jsme se neviděli.

jak: He saw him smoking.Viděl ho, jak kouří.

naposled: When did you last see him?Kdys ho viděl naposled?

obrázek: What can you see in the picture?Co vidíte na obrázku?

padat: I saw a shooting star.Viděl jsem padat hvězdu.

popřít: He denied having seen her.Popřel, že ji viděl.

rád: I'm glad to see you.Jsem rád, že tě vidím.

růžově: I'm not too optimistic about it.Nevidím to příliš růžově.

vidět se: Long time no see., I haven't seen you for ages.Dlouho jsme se neviděli.

anathema: sb/sth is anathema to sbkdo nenávidí koho/co, kdo nemůže koho/co ani vidět, komu se hnusí co

below: see belowviz níže

bird's eye view: have a bird's eye view of sthvidět co z ptačí perspektivy

dewy-eyed: be dewy-eyedpříliš si to malovat, vidět věci příliš optimisticky

hindsight: with (the benefit of) hindsightpři pohledu nazpět, s odstupem času, viděno z dnešního pohledu, po úvaze

in: see sth in a mirrorvidět co v zrcadle

pink: hovor. see pink elephantsmít vidiny, vidět bílé myšky

already: I've already seen it.Už jsem to viděl.

can: The statue can be seen in a museum.Tu sochu můžete vidět v muzeu.

ever: Have you ever seen anything like it?Viděl jsi někdy něco takového?

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

glad: I'm glad to see you.Rád vás vidím.

just: I've just seen him.Právě jsem ho viděl.

keen: I'm keen on seeing her.Strašně rád bych ji viděl.

last: When I saw her last ...Když jsem ji naposledy viděl ...

long: It's been a long time.Už je to dávno., Dlouho jsme se neviděli. při shledání ap.

must: You must see that film.Ten film musíš vidět.

show: The bruise doesn't show at all.Ta modřina není vůbec vidět.

that: the guy that I sawten chlap, co jsem ho viděl

the: The man I saw there.Ten muž, co jsem ho tam viděl.

this: I have never seen one like this.Nikdy jsem takovýhle neviděl.

view: I take the view that ...Vidím to tak, že ...

see: Long time no see.Dlouho jsme se neviděli. při setkání