Hlavní obsah

rána

Vyskytuje se v

bodný: stab woundbodná rána

časně: early in the morningčasně ráno

dnes: this morningdnes ráno

ráno: (good) morningdobré ráno

řezný: cut (wound), incised wound, hluboká i sečná gash, slashřezná rána

sečný: slash (wound), gash, cut wound, slashingmed. sečná rána

střelný: gunshot woundstřelná rána

tržný: laceration, lacerated woundtržná rána

večer: from morning to eveningod rána do večera

brzy: get up early in the morningvstát brzo ráno

hodina: five a.m.pět hodin ráno

ještě: I talked to her this very morning.Ještě ráno jsem s ní mluvil.

vyjet: He set out in the morning.Vyjel ráno.

vyjít: The gun went off.Z pistole vyšla rána.

vyrazit: We will set out early in the morning.Vyrazíme brzy ráno.

zasadit: deal a heavy blow to sb/sthpřen. zasadit těžkou ránu komu/čemu událost ap.

zítra: tomorrow afternoon/morningzítra odpoledne/ráno

lízat: lick one's woundslízat si rány

moucha: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

nasypat: rub salt into sb's woundsnasypat komu sůl do rány

zabít: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

bullet: bullet woundstřelná rána

cut: cut woundřezná rána

dawn: from dawn to duskod rána do večera

daybreak: till daybreakaž do (bílého) rána

fate: stroke of faterána osudu

fire: move into sb's line of firevlézt komu do rány před hlaveň

gunshot: gunshot woundstřelná rána zranění

lacerated: lacerated woundtržná rána

raw: raw woundotevřená rána

small hours: in the small hoursv časných ranních/pozdních nočních hodinách, k ránu, velmi časně ráno

throw: throw a punchdát ránu, jednu ubalit pěstí

towards: towards morningnad ránem, k ránu

wallop: give sb a wallopdát komu ránu

wound: cut woundřezná rána

blow: He received a blow to the face.Dostal ránu do obličeje.

this: this morningdneska ráno

until: We work until 2 a.m.Pracujeme až do 2 hodin ráno.

kill: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

knock: take the knockutrpět ránu

rána: stab woundbodná rána