Hlavní obsah

wound [waʊnd]

Související hesla

pt&pp of wind

Sloveso

Vyskytuje se v

wind: break wind(u)pšouknout si, (u)prdnout si

wind: wind (up)sth natáhnout, natočit co hodiny ap.

wind up: wind sb upvytočit, štvát, rozčilovat koho

wound: the woundedzranění (lidé)

abaft: with the wind abafts větrem v zádech

bring up: bring up windříhnout si dítě ap.

bullet: bullet woundstřelná rána

cut: cut woundřezná rána

easterly: easterly windvýchodní vítr

exit: exit woundprůstřel, výstřel otvor, kudy střela opustí tělo ap.

fatally: fatally woundedsmrtelně raněný

following: have the following windmít vítr v zádech

four: the four windsčtyři světové strany

gauge: wind gaugeanemometr, větroměr

gramophone: wind-up gramophonegramofon na kliku

gunshot: gunshot woundstřelná rána zranění

lacerated: lacerated woundtržná rána

open: med. open woundotevřené zranění

petition: winding up petitionžádost o nařízení likvidace firmy

raw: raw woundotevřená rána

ugly: ugly woundošklivé zranění

west: west windzápadní vítr

wind tunnel: wind tunnel teststesty v aerodynamickém tunelu

become: The wind became stronger.Vítr zesílil.

blow: The wind blew the smoke away.Vítr kouř odvál.

this: The wound was about this big.Rána byla asi takhle velká.

treat: He was treated for a head wound.Bylo mu ošetřeno zranění na hlavě.

caution: throw caution to the windhodit opatrnost za hlavu