Hlavní obsah

towards [təˈwɔːdz or tɔːdz]

Vyskytuje se v

gear: být zaměřen(ý) na co, sledovat co cíl, záměr, směřovat k čemu záměru ap.be geared to(wards) sth

gear to, gear towards: sth uzpůsobený čemu, zaměřený na cogeared to/towards

move: sth spět, blížit se, přibližovat se k čemumove towards/to

warm to: sb/sth zalíbit se, přijít na chuť, začít být nakloněn komu/čemuwarm to(wards), warm up to

evening: k večeru, v podvečer, navečertowards evening

towards: nad ránem, k ránutowards morning

step: podniknout kroky k dosažení ...take steps towards ...

podvečer: v podvečerin the evening, towards evening

sklonek: na sklonku 15. stoletítowards the end/close of the 15th century

směr: směrem k čemu, kamtowards sth, hl. o pohybu in the direction of sth

vstříc: jít komu vstřícsměrem go towards sb, naproti go to meet sb (halfway)