Hlavní obsah

zítra

Příslovce

  • tomorrowzítra odpoledne/ránotomorrow afternoon/morningNa shledanou zítra.See you tomorrow.

Vyskytuje se v

: He won't come until tomorrow.Přijede až zítra.

čau: See you tomorrow.Čau zítra.

mít: Are you free tomorrow?Máš zítra volno?

možná: I may be back tomorrow.Možná se zítra vrátím.

mrknout: I'll have a look at it tomorrow.Zítra se na to mrknu.

na: see you (tomorrow)na shledanou (zítra)

nejdřív: I will finish it tomorrow at the earliest., I won't finish it before tomorrow.Dodělám to nejdřív zítra.

odpoledne: this/tomorrow afternoondnes/zítra odpoledne

předpověď: What's the forecast for tomorrow?Jaká je předpověď na zítra?

ráno: this/yesterday/tomorrow morningdnes/včera/zítra ráno

shledaná: see you tomorrow/in a weekna shledanou zítra/za týden

: Roll on tomorrow!Už aby bylo zítra.

večer: tomorrow evening/nightzítra večer

vstávat: I'm getting up early tomorrow., I have an early morning tomorrow.Zítra brzy vstávám.

zaskočit: Why don't you drop by tomorrow?Nechceš ke mně zítra zaskočit (na návštěvu)?

ženit se: He is getting married tomorrow.Zítra se žení.

afternoon: tomorrow afternoonzítra odpoledne

morrow: on the morrowdruhého dne, den na to, zítra

do: Are you doing anything tomorrow night?Děláš něco zítra večer?

early: I have an early morning tomorrow.Zítra brzy vstávám.

go: I'm going tomorrow.Zítra odjíždím.

have: I will have it tomorrow for you.Budu to pro vás mít zítra.

may: We may have some rain tomorrow.Možná, že zítra zaprší.

zítra: tomorrow afternoon/morningzítra odpoledne/ráno