Hlavní obsah

nose [nəʊz]

Podstatné jméno

 1. nos, čenich, čumákblow one's nosevysmrkat serunning noserýma, tečení z nosupick one's nosevrtat se v nose
 2. předek, příď, čumák auta ap.nose wheelpříďové kolo letadla
 3. přen.nos, čich schopnost cítit

Přídavné jméno

Fráze

 1. AmE, hovor.on the nose na chlup (přesně)
 2. hovor.keep one's nose clean sekat dobrotu vyhýbat se problémům
 3. follow one's nose jít rovnou za nosem pořád rovně
 4. follow one's nose řídit se/nechat se vést instinktem
 5. have a (good) nose for sth mít čich na co
 6. BrE, hovor.get up sb's nose štvát, lézt krkem, jít na nervy
 7. BrE, hovor.look down one's nose at sb/sth dívat se svrchu na koho/co
 8. hovor.pay through the nose for sth vypláznout balík, platit jak mourovatý za co
 9. poke/stick one's nose into sth strkat nos do čeho, plést se do čeho
 10. hovor.rub sb's nose in sth předhazovat, stále vyčítat komu co chybu z minulosti ap.
 11. cut off one's nose to spite one's face nadělat si do vlastního hnízda snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám sobě
 12. hl. BrEnose to tail těsně za sebou vozidla ve frontě
 13. thumb one's nose at sb dělat dlouhý nos na koho projevovat opovržení

Odvozená slova

nosy

Vyskytuje se v

dloubat se: dloubat se v nosepick one's c!nose

nosní: nose dropsnosní kapky

plný: plný nos(nasal) stuffiness, stuffy c!nose

prsa: win by a head/nosesport. zvítězit o prsa těsně

rýpat se: rýpat se v nosepick one's c!nose

střemhlavý: nose-dive, nosedivelet. střemhlavý let

stůl: nosit/dávat na stůl jídloserve food (on the table)

brýle: nosit brýlewear glasses

cop: nosit copywear one's hair in plaits

krev: Tekla mi krev z nosu.I had a nosebleed., My c!nose was bleeding.

krvácení: krvácení z nosunosebleed, med. epistaxis

krvácet: krvácet z nosuhave a bleeding c!nose

náušnice: Nosí náušnice.She wears earrings.

nosit: Nosíte brýle?Do you wear glasses?

prsten: nosit prstenwear a ring

přerazit: Přerazil mi nos.He has broken my c!nose.

rovnátko: Nosí rovnátka.She wears braces.

smutek: držet/nosit smutek za kohobe in mourning for sb

spustit se: My nose started to run., I developed a runny nose.Spustila se mi rýma.

svrchu: look down one's nose at sb/sth, look down on sb/sthdívat se na koho/co svrchu

šťárat (se): šťárat se v nosepick one's c!nose

šťourat (se): šťourat se v zubech/nosepick one's teeth/c!nose

téct: Teče mu krev z nosu.His c!nose is bleeding.

vrtat se: vrtat se v nose/zubechpick one's c!nose/teeth

čich: have a good nose for sthmít čich na co

dobrota: keep on the straight and narrow, go straight, keep one's nose cleansekat dobrotu

dříví: nosit dříví do lesacarry coals to Newcastle

jít: get on sb's nerves, annoy sb, get up one's nosejít komu na nervy

koukat: look down one's nose at sb/sthkoukat na koho/co skrz prsty

krk: I'm sick and tired of it., štve BrE It's getting up my nose.Už mi to leze krkem.

les: nosit dříví do lesacarry coals to Newcastle

mourovatý: pay through the nosehovor. platit jako mourovatý

ohrnovat: ohrnovat nos nad čímturn up one's c!nose at sth

shlížet: look down on sb, look down one's nose at sbshlížet na koho spatra

spatra: look down one's nose at sb/sth, look down on sb/sthdívat se spatra na koho/co

strkat: strkat nos do čehopoke one's c!nose into sth, hovor. stick one's oar in sth

tahat: tahat koho za nospull sb's leg, hovor. jerk sb around

věšet: věšet komu bulíky na noshovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyes

záležitost: poke one's nose into other people's businessplést se do cizích záležitostí

bleeding: have a bleeding nosekrvácet z c!nosu

blow: blow one's nosevysmrkat se

freedom: právo nosit zbraň, volné nošení zbraněfreedom to bear arms

give: give sb a bloody nosedát komu do c!nosu až mu teče krev, přen. dát za vyučenou, uštědřit porážku komu částečnou

hold: hold one's nosezacpat si c!nos při skoku do vody ap.

hooked: hooked nosezahnutý c!nos, hovor. skoba

nose: blow one's nosevysmrkat se

path: převézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu, šálit koholead sb up/AmE down the garden path about sth

pug: pug nosepršák, pršáček malý zvednutý nos

running: running noserýma, tečení z c!nosu

runny: runny nosetečení z c!nosu, rýma

snub: snub nosetupý nosík, pršáček nos

snub-nosed: zool. snub-nosed monkeyopice tuponosá, langur

stuffiness: ucpaný nos, plný nos(nasal) stuffiness

nos: krvácení z nosunosebleed

joint: to put sb's nose out of jointdotknout se, urazit koho ponížením ap.

run: sb's nose is runningkdo má rýmu, teče mu z nosu komu

upturned: an upturned nosehovor. pršák

wear: začít se nosit přijít do módycome into wear

bear: právo nosit zbraňright to bear arms

board: Dnes o to nikdo nestojí., Dnes na to každý kašle., To dnes nikoho nezajímá., To se dnes nenosí.This goes by the board today.

in: Červená se letos nosí.Red is in this year.

nosebleed: I often get/have a nose bleed.Často mi teče krev z c!nosu.

out: To už se nenosí.That is out.

pick: pick one's nosedloubat se v c!nose

unaccustomed: Nejsem zvyklý nosit oblek.I'm unaccustomed to wearing suits.

grindstone: keep one's nose to the grindstonehledět si své práce