Hlavní obsah

во

Předložka

  • v, ve před souhláskouво сне́ve spánkuво рту́v ústechво и́мяve jménu

Vyskytuje se v

брат: бра́тья во Хри́стеbratři v Kristu, křesťané

вре́мя: во вре́мя чегоv průběhu, během čeho zápasu ap.

всеору́жие: во всеору́жии чегоv plné zbroji, plně vyzbrojený čím, se znalostí věci

всеуслы́шание: во всеуслы́шаниеveřejně, nahlas

глава́: во главе́ кого/чегоv čele koho/čeho

дух: во весь духze všech sil

ива́новский: во всю ива́новскуюz plna hrdla, na celé kolo křičet ap.

избежа́ние: во избежа́ниечего aby se předešlo/zabránilo/zamezilo čemu

и́мя: во и́мя кого/чегоve jménu koho/čeho

крат: во сто крат(na) stokrát

лопа́тка: во все лопа́тки (бежа́ть)(běžet) jako o život

опо́р: во весь опо́рtryskem, ze všech sil, s větrem o závod

плоть: во пло́тиztělesněný, opravdový, skutečný

прыть: во всю прытьtryskem, co komu nohy stačí, fofrem běžet ap.

рост: во весь ростvzpřímeně, zpříma

сла́ва: во сла́вуke slávě koho/čeho vlasti ap.

слу́чай: во вся́ком слу́чаеv každém případě, každopádně, kdykoli

стать: во что бы то ни ста́лоza každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečně

трезво́нить: трезво́нить во все колокола́vytrubovat co do světa

цвет: в(о) цве́теv rozkvětu let ap., v plné síle

краса́: во всей красе́v celé své kráse

красота́: во всей красоте́v plné kráse

мах: во весь махplným tryskem, ze všech sil

ни: во что бы то ни ста́лоza každou cenu

пе́рвый: во-пе́рвыхza prvé

у́хо: во все у́ши слу́шатьnastražit uši, pozorně poslouchat

второ́й: во-вторы́хza druhé při výčtu

крича́ть: крича́ть во всё го́рлоkřičet z plna hrdla

се́ссия: во вре́мя се́ссииve zkouškovém (období)

глаз: во все глаза́ гляде́тьupřeně se dívat

го́лос: во весь го́лосotevřeně, nahlas, z plna hrdla

го́рло: во всё го́рло крича́тьkřičet z plna hrdla

ломо́та: У меня́ ломо́та во всем те́ле.Bolí mě celý člověk.

растяну́ться: растяну́ться во весь ростsvalit se, jak dlouhý tak široký

хмель: во хмелю́, под хме́лем ктоopilý, v opilosti

co: stůj co stůjво что бы то ни ста́ло

druhý: za druhé při výčtuво вторы́х

lež: milosrdná ležложь во спасе́ние

mezi: mezi řečíво вре́мя разгово́ра

ohled: brát ohled na kohoпринима́ть во внима́ние кого, счита́ться с кем

okupace: za okupaceво вре́мя оккупа́ции

posun: časový posunра́зница во вре́мени

prázdniny: o prázdnináchво вре́мя кани́кул

první: za prvé ve výčtuво-пе́рвых

přihlédnutí: s přihlédnutím k čemuучи́тывая, беря́ во внима́ние что

řada: v první řadě za prvéв пе́рвую о́чередь, во-пе́рвых

směr: v mnoha směrechво мно́гих отноше́ниях

směr: ve všech směrechво всех отноше́ниях

spánek: ve spánkuво сне́

stát: stát v čele čehoвозглавля́ть что, стоя́ть во главе́ чего

stát: stůj co stůjлюбо́й цено́й, во что бы то ни ста́ло

stránka: po všech stránkáchво всех отноше́ниях

svět: na celém světěво всём ми́ре

šest: o sto šestво весь дух, со всех ног

špice: být na špiciбыть во главе́

za: za prvéво-пе́рвых

zřetel: mít na zřeteli coиме́ть в виду́ что, брать на учёт что, приня́ть во внима́ние что

brát: brát na vědomíпринима́ть во внима́ние/к све́дению

dostat se: dostat se dovnitř násilímпрони́кнуть во внутрь наси́льно

dvůr: vjet do dvoraвъе́хать во двор

jídlo: Při jídle se nemluví.Во вре́мя еды́ не разгова́ривать.

krása: v plné kráseво всей красоте́

lišit se: lišit se v názorechрасходи́ться во мне́ниях

mimosoudní: mimosoudní cestouво внесуде́бном поря́дке

navštívit: navštívit Franciiпобыва́ть во Фра́нции

odliv: za odlivuво вре́мя отли́ва

postavit se: postavit se do čelaстать во главе́ чего, возглави́ть что

postrádat: postrádat spánekнужда́ться во сне

při: při oběděво вре́мя обе́да

přijet: V kolik má ten vlak přijet?Во ско́лько прибыва́ет по́езд?

rozcházet se: rozcházet se v názorechрасходи́ться во мне́ниях

rozplývat se: rozplývat se na jazykuта́ять во рту

sen: žít jako ve snuжить как во сне

stanout: stanout v čeleстать во главе́, возгла́вить

strana: na všechny stranyво все сто́роны, во всех направле́ниях

škoda: ke své škoděв уще́рб/во вред себе́

špatný: za špatného počasíво вре́мя непого́ды/плохо́й пого́ды

úterý: v úterýво вто́рник

vměšování (se): vměšování (se) do vnitřních záležitostíвмеша́тельство во вну́тренние дела́

vyhnout se: Abychom se vyhnuli nepříjemnostem...Во избежа́ние неприя́тностей....

vystřídat: sport. vystřídat koho ve druhém poločaseвы́йти на заме́ну кому во второ́м та́йме

za: za válkyво вре́мя войны́

zkouškový: ve zkouškovém obdobíво вре́мя се́ссии

žně: o žníchво вре́мя убо́рки урожа́я

celý: v celé své kráseво всей свое́й красоте́

dlouhý: Natáhl se jak dlouhý tak široký.Он растяну́лся во весь рост.

kolo: křičet na celé koloора́ть во всю гло́тку

lesk: v plném leskuво всём бле́ске

pila: Chrápe, jako když pilou řeže.Он храпи́т во всю Ивано́вскую.

plíce: křičet z plných plicкрича́ть во всё го́рло