Hlavní obsah

во

Předložka

  • v, ve před souhláskouво сне́ve spánkuво рту́v ústechво и́мяve jménu

Vyskytuje se v

вре́мя: во вре́мя чегоv průběhu, během čeho přednášky,zápasu ap.

всеору́жие: во всеору́жии чегоv plné zbroji, plně vyzbrojený čím, se znalostí věci

всеуслы́шание: во всеуслы́шаниеveřejně, nahlas

глава́: во главе́ кого/чегоv čele koho/čeho

дух: во весь духze všech sil

ива́новский: во всю ива́новскуюna celé kolo, na plný pecky, z plna hrdla

избежа́ние: во избежа́ниечего aby se předešlo/zabránilo/zamezilo čemu

и́мя: во и́мя кого/чегоve jménu koho/čeho

коне́ц: во все концы́do všech konců/směrů/koutů státu ap.

крат: во сто крат(na) stokrát

кур: как кур во щи (попа́сть)dostat se do pěkné bryndy/kaše bez vlastního zavinění

лопа́тка: во все лопа́тки (бежа́ть)(běžet) jako o život

опо́р: во весь опо́рtryskem, ze všech sil, s větrem o závod

плоть: во пло́тиztělesněný, opravdový, skutečný

прыть: во всю прытьtryskem, co komu nohy stačí, fofrem běžet ap.

рост: во весь ростvzpřímeně, zpříma

сла́ва: во сла́вуke slávě koho/čeho vlasti ap.

слу́чай: во вся́ком слу́чаеv každém případě, každopádně, kdykoli

стать: во что бы то ни ста́лоza každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečně

трезво́нить: трезво́нить во все колокола́vytrubovat co do světa

цвет: в(о) цве́теv rozkvětu let ap., v plné síle

красота́: во всей красоте́v plné kráse

мах: во весь махplným tryskem, ze všech sil

ни: во что бы то ни ста́лоza každou cenu

пе́рвый: во-пе́рвыхza prvé

у́хо: во все у́ши слу́шатьnastražit uši, pozorně poslouchat

во: во сне́ve spánku

второ́й: во-вторы́хza druhé při výčtu

крича́ть: крича́ть во всё го́рлоkřičet z plna hrdla

се́ссия: во вре́мя се́ссииve zkouškovém (období)

глаз: во все глаза́ гляде́тьupřeně se dívat

го́лос: во весь го́лосotevřeně, nahlas, z plna hrdla

го́рло: во всё го́рло крича́тьkřičet z plna hrdla

ломо́та: У меня́ ломо́та во всем те́ле.Bolí mne celý člověk.

растяну́ться: растяну́ться во весь ростsvalit se, jak dlouhý tak široký

хмель: во хмелю́, под хме́лем ктоopilý, v opilosti

co: во что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́илоstůj co stůj

druhý: во вторы́хza druhé při výčtu

lež: ложь во спасе́ниеmilosrdná lež

mezi: во вре́мя разгово́раmezi řečí

ohled: принима́ть во внима́ние кого, счита́ться с кемbrát ohled na koho

okupace: во вре́мя оккупа́цииza okupace

posun: ра́зница во вре́мениčasový posun

prázdniny: во вре́мя кани́кулo prázdninách

přihlédnutí: учи́тывая, беря́ во внима́ние чтоs přihlédnutím k čemu

řada: в пе́рвую о́чередь, во-пе́рвыхv první řadě

směr: во мно́гих отноше́нияхv mnoha směrech

spánek: во сне́ve spánku

stát: возглавля́ть что, стоя́ть во главе́ чегоstát v čele čeho

stránka: во всех отноше́нияхpo všech stránkách

svět: во всём ми́реna celém světě

šest: во весь дух, со всех ногo sto šest

špice: быть во главе́být na špici

za: во-пе́рвыхza prvé

zřetel: име́ть в виду́ что, брать на учёт что, приня́ть во внима́ние чтоmít na zřeteli co

brát: принима́ть во внима́ние/к све́дениюbrát na vědomí

dostat se: прони́кнуть во внутрь наси́льноdostat se dovnitř násilím

dvůr: въе́хать во дворvjet do dvora

jídlo: Во вре́мя еды́ не разгова́ривать.Při jídle se nemluví.

krása: во всей красоте́v plné kráse

lišit se: расходи́ться во мне́нияхlišit se v názorech

mimosoudní: во внесуде́бном поря́дкеmimosoudní cestou

navštívit: побыва́ть во Фра́нцииnavštívit Francii

odliv: во вре́мя отли́ваza odlivu

postavit se: стать во главе́ чего, возглави́ть чтоpostavit se do čela

postrádat: нужда́ться во снеpostrádat spánek

při: во вре́мя обе́даpři obědě

přijet: Во ско́лько прибыва́ет по́езд?V kolik má ten vlak přijet?

rozcházet se: расходи́ться во мне́нияхrozcházet se v názorech

rozplývat se: та́ять во ртуrozplývat se na jazyku

sen: жить как во снеžít jako ve snu

stanout: стать во главе́, возгла́витьstanout v čele

strana: во все сто́роны, во всех направле́нияхna všechny strany

škoda: в уще́рб/во вред себе́ke své škodě

špatný: во вре́мя непого́ды/плохо́й пого́дыza špatného počasí

úterý: во вто́рникv úterý

vměšování (se): вмеша́тельство во вну́тренние дела́vměšování (se) do vnitřních záležitostí

vyhnout se: Во избежа́ние неприя́тностей....Abychom se vyhnuli nepříjemnostem...

vystřídat: вы́йти на заме́ну кому во второ́м та́ймеsport. vystřídat koho ve druhém poločase

zkouškový: во вре́мя се́ссииve zkouškovém období

žně: во вре́мя убо́рки урожа́яo žních

celý: во всей свое́й красоте́v celé své kráse

dlouhý: Он растяну́лся во весь рост.Natáhl se jak dlouhý tak široký.

jak: Он растяну́лся во весь рост.Natáhl se jak široký, tak dlouhý.

kolo: ора́ть во всю гло́ткуkřičet na celé kolo

lesk: во всём бле́скеv plném lesku

pila: Он храпи́т во всю Ивано́вскую.Chrápe, jako když pilou řeže.

plíce: крича́ть во всё го́рлоkřičet z plných plic

řezat: Он храпи́т во всю́ ива́новскую.Chrápe, jako když pilou řeže.

sto: бежа́ть со всех ног/во все лопа́тки/во всю прытьutíkat o sto šest

úvaha: взять на учёт что, приня́ть во внима́ние чтоvzít v úvahu co

vidění: как во сне ви́дениеbýt jako u vidění

брат: бра́тья во Хри́стеbratři v Kristu, křesťané