Hlavní obsah

lež

Vyskytuje se v

detektor: detektor lžiдете́ктор лжи

ležet: ležet na srdciнаболе́ть

v, ve: Leží mu v hlavě kdo/co.У него́ сиди́т в голове́ кто/что.

infekční: ležet na infekčnímлежа́ть в инфекцио́нном (отделе́нии)

ležet: ležet nehnutěлежа́ть без движе́ния

ležet: ležet v nemocniciлечи́ться в больни́це

nestydatý: nestydatá ležна́глая ложь

pohnutí: ležet bez pohnutíлежа́ть без движе́ния/неподви́жно

sprostý: To je sprostá lež.Э́то бессо́вестная ложь.

úmyslný: úmyslná ležсозна́тельная ложь

zaplést se: zaplést se do lžíзавра́ться

kniha: ležet v kniháchкорпе́ть над кни́гами

lazar: ležet jako lazarтру́пом лежа́ть

ležet: Už dlouho mi leží v žaludku.Давно́ он у меня́ в печёнках сиди́т.

v, ve: Leží mi v žaludku.Он у меня́ в печёнках сиди́т.

volající: do nebe volající ležвопию́щая ложь

žaludek: kdo/co leží komu v žaludkuкто/что у кого в печёнках сиди́т

на́глый: на́глая ложьnestydatá lež

лежа́ть: лежа́ть в больни́цеležet v nemocnici

ложь: У лжи коро́ткие но́ги.Lež má krátké nohy.

обма́н: На обма́не далеко́ не уе́дешь.Lež má krátké nohy.

печь: лежа́ть на печи́ležet na peci, přen. válet se, nic nedělat