Hlavní obsah

lež

Vyskytuje se v

detektor: detektor lžiдете́ктор лжи

ležet: ležet na srdciнаболе́ть

v, ve: Leží mu v hlavě kdo/co.У него́ сиди́т в голове́ кто/что., Он де́ржит в голове́ кого/что.

infekční: ležet na infekčnímлежа́ть в инфекцио́нном (отделе́нии)

pohnutí: ležet bez pohnutíлежа́ть без движе́ния/неподви́жно

sprostý: To je sprostá lež.Э́то бессо́вестная ложь.

úmyslný: úmyslná ležсозна́тельная ложь

zaplést se: zaplést se do lžíзавра́ться

kniha: ležet v kniháchкорпе́ть над кни́гами

lazar: ležet jako lazarтру́пом лежа́ть

volající: do nebe volající ležвопию́щая ложь

žaludek: kdo/co leží komu v žaludkuкто/что у кого в печёнках сиди́т

на́глый: nestydatá ležна́глая ложь

лежа́ть: ležet v nemocniciлежа́ть в больни́це

ложь: Lež má krátké nohy.У лжи коро́ткие но́ги.

обма́н: Lež má krátké nohy.На обма́не далеко́ не уе́дешь.

печь: ležet na peci, přen. válet se, nic nedělatлежа́ть на печи́

lež: detektor lžiдете́ктор лжи