Hlavní obsah

žádný

Zájmeno

  1. (ani jediný) keinty a žádná jinádu und keine andere
  2. (při zesílení záporu) keinŽádné výmluvy.Keine Ausreden.

Vyskytuje se v

celá: null Komma null zweižádná celá dvě setiny (0,02)

kumšt: Das ist keine Kunst.To není žádný kumšt.

odpor: Er verträgt keinen Widerspruch.Nesnese žádný odpor.

okolnost: unter keinen Umständen/keinesfallsza žádných okolností

pak: Es hat keinen Sinn, und überdies will ich es auch nicht.Nemá to žádný smysl, a pak to ani nechci.

panika: Nur keine Panik!Jen žádnou paniku!

případ: auf keinen Fall, keinesfallsv žádném případě

spěch: Nur keine Eile.Jen žádný spěch.

šlendrián: keinen Schlendrian duldennetrpět žádný šlendrián

umění: Das ist keine Kunst.To není žádné umění.

gusto: Über Geschmack lässt sich nicht streiten.Proti gustu žádný dišputát.

hloupost: Keine Dummheiten!Žádné hlouposti!

nebe: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.Žádný učený z nebe nespadl.

problém: Kein Problem!Žádný problém!

strach: nur keine Angst ...žádné strachy ...

učený: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.Žádný učený z nebe nespadl.

vést: Es führt zu keinem Ziel.Nevede to k žádnému cíli.

žert: mit j-m ist nicht zu spaßens kým nejsou žádné žerty

gar: gar kein Unterschiedvůbec žádný rozdíl

Klage: keinen Grund zur Klage gebennedat (žádný) důvod ke stížnosti

Kritik: keine Kritik vertragennesnést žádnou kritiku

unmittelbar: keinen unmittelbaren Nachkommen habennemít žádného přímého potomka

Verständnis: kein Verständnis für j-n/etw. habennemít pro koho/co (žádné) pochopení

Weise: in keiner Weisev žádném případě, vůbec ne

Abschluss: keinen Abschluss habennemít dokončenu (žádnou) školu

Angst: Keine Angst!Žádný strach!, Neboj se!

Arbeit: keine Arbeit scheuennebát se žádné práce

aufkommen: přen. um keinerlei Zweifel aufkommen zu lassenaby nevznikly žádné pochyby

besonder(er,e,es): keine besonderen Vorkommnissežádné zvláštní události

daran: Es waren keine Knöpfe daran.Nebyly na tom žádné knoflíky.

dürfen: Sie darf keine Süßigkeiten.Nesmí žádné sladkosti.

Einfluss: Ich habe leider keinen Einfluss darauf.Bohužel na to nemám žádný vliv.

ergeben: Die Untersuchung ergab keinen Beweis seiner Schuld.Vyšetřování neprokázalo žádný důkaz o jeho vině.

euch: Macht euch keine Sorgen!Nedělejte si (žádné) starosti!

kein, keine: kein Geld/keine Zeitžádné peníze/žádný čas

keinerlei: auf keinerlei Weisežádným způsobem

Meinung: zu etw. keine Meinung habennemít na co žádný názor, nevyjádřit se k čemu

Problem: Kein Problem!Žádný problém!

Reue: keine Reue zeigenneukázat žádnou lítost

Schema: nicht ins Schema passennehodit se do žádného schématu

Umschweif: keine Umschweife machennedělat žádné cavyky

Umstand: unter diesen/(gar) keinen Umständenza těchto/žádných okolností

vorliegen: Es liegt keine neue Äußerung vor.Není vydáno žádné nové prohlášení.

Widerspruch: j-m keinen Widerspruch duldennestrpět komu žádné odmlouvání

zulassen: So ein Einkommen lässt keinen Luxus zu.Takový příjem nedovoluje žádný luxus.

geben: Da gibts (gar) nichts!O tom žádná!, To je jisté!, To je marné!

Übung: Übung macht den Meister.Žádný učený z nebe nespadl.

žádný: du und keine anderety a žádná jiná