Hlavní obsah

dal

Předložka

  • složený tvar z da a il

Vyskytuje se v

sbellicarsi: válet/potrhat se smíchysbellicarsi (dalle risa)

alzarsi: vstát/zvednout se ze židlealzarsi dalla sedia

astenersi: zdržet se hlasováníastenersi dal voto

astensione: sexuální abstinenceastensione dal sesso

avulso: věta vytržená z kontextufrase avulsa dal contesto

avvolto: zahalený v mlzeavvolto dalla nebbia

bile: (málem) puknout vztekyrodersi dalla bile

biscia: užovka obojkovábiscia dal collare

bozzolo: vylíhnout (se z kukly) motýl, přen. vylézt z ulity, otevřít se (světu)uscire dal bozzolo

buttarsi: vrhnout se z oknabuttarsi dalla finestra

cadere: spadnout ze schodů/z kolacadere dalle scale/di bicicletta

cancellare: zapomenout, vymazat z paměticancellare dalla memoria/mente

canto: podle mě, z mého pohledudal mio canto

censura: vystřihaný/vyhozený cenzurou, cenzurovanýtagliato dalla censura

cincia: sýkora parukářkacincia dal ciuffo

circolazione: vyřadit z oběhu co, přen. nechat zmizet, zlikvidovat, odstranit koho/co, zbavit se koho/čeholevare/togliere dalla circolazione q/qc

coma: probrat se z kómatuuscire dal coma

commercio: stáhnout co z prodejeritirare dal commercio qc

crepare: puknout smíchycrepare dalle risate

cuore: z celého (svého) srdcedi tutto cuore, dal profondo del cuore

da: chránit se před chlademproteggersi dal freddo

demonio: posedlý ďáblemposseduto dal demonio

dipendenza: drogová závislostdipendenza dalla droga

distacco: vzlet, start, odlepení od země letadladistacco dal suolo

distanza: z dálkydalla distanza

divagare: odbočit od tématudivagare dal tema

espellere: vyhostit ze zeměespellere dal paese

espulsione: vyloučení ze školyespulsione dalla scuola

estromettere: vyloučený ze stranyestromesso dal partito

evadere: utéct z vězení/blázinceevadere dal carcere/manicomio

evasione: útěk od realityevasione dalla realtà

fascia: od dětstvídalle fasce

fruttivendolo: v zelinářstvídal fruttivendolo

fuga: útěk z vězenífuga dal carcere

fuoco: odstavit z plamene co hrnec ap.togliere qc dal fuoco

gridare: řvát bolestígridare dal dolore

immune: odolný vůči nákazámimmune dal contagio

lato: příbuzní z otcovy stranyparenti dal lato del padre

liberare: zprostit/zbavit koho odpovědnosti za coliberare q dalla responsabilità per qc

loglio: oddělit zrno od plevseparare il grano dal loglio

macellaio: v řeznictví, u řezníkadal macellaio

matto: šílený radostímatto dalla gioia

modalità: zákonem předpokládané okolnostile modalità previste dalla legge

morire: umírat smíchy/nudoumorire dal (gran) ridere/di noia

nascita: být slepý/hluchý od narozeníessere cieco/sordo di/dalla nascita

natrice: užovka obojkovánatrice dal collare

niente: pocházet ze skromných poměrůvenire dal niente

notaio: notářsky ověřenýautenticato da(l) notaio

nulla: vytvořit co z ničehocreare qc dal nulla

parare: krýt (si) oči před sluncemparare gli occhi dal sole

pararsi: krýt se před deštěmpararsi dalla pioggia

parrucchiere: jít ke kadeřníkoviandare dal parrucchiere

passare: přejít od slov k činůmpassare dalle parole ai fatti

pelo: dlouhosrstý pescane dal pelo lungo

pendere: viset komu na rtechpendere dalle labbra di q

piede: od hlavy až k patědalla testa ai piedi

politica: odejít z politikyritirarsi dalla politica

polvere: vyhrabat ze zapomněnídissotterrare dalla polvere

principio: od začátku do koncedal principio alla fine

profondo: z hloubi dušedal profondo dell'animo

protendersi: Vyklonil se z okna.Si protese dalla finestra.

registrazione: živá nahrávkaregistrazione dal vivo

retrocedere: ustoupit ze svých rozhodnutíretrocedere dalle proprie decisioni

ridere: umřít/válet se smíchymorire/crepare dal ridere

rimessa: výkop (od brány)rimessa dal fondo

ritirato: jsoucí na odpočinkuritirato dal lavoro

rotaia: vykolejit, přen. vybočit ze zaběhaných kolejí, vymknout se konvencímuscire dalle rotaie

ruggine: prožraný rzí, celý rezavý, prorezivělýconsumato dalla ruggine

saltare: skákat radostísaltare dalla gioia

salto: skoky na lyžíchsalto dal trampolino

scendere: vylézt z postelescendere dal letto

schierarsi: postavit se na stranu kohoschierarsi dalla parte di q

sconvolto: silně zasažený zemětřesenímsconvolto dal terremoto

separato: odtržený od realityseparato dalla realtà

sfera: z vyšších míst příkazydalle alte sfere

sfuggire: vyklouznout komu, vypustit z úst kdo co poznámku ap.sfuggire dalla bocca a qc

sganasciarsi: válet se/potrhat se smíchysganasciarsi dalle risate

sgomento: zděsit se, být zděšenlasciarsi prendere dallo sgomento

sopraffino: co prvotřídní chutiqc dal gusto sopraffino

sporgersi: Nevyklánějte se z oken.Vietato sporgersi (dalle finestre).

strada: sebrat koho z ulice a pomoci muraccogliere q dalla strada

strappare: vytrhnout co z rukoustrappare qc dalle mani

stupore: být udivenessere preso dallo stupore

terremoto: oblast zasažená zemětřesenímzona colpita dal terremoto

traduzione: překlad z češtiny do italštinytraduzione dal ceco all'italiano

uscire: zmizet z dohledu, klidit se (z očí)uscire dalla vista

vedere: nechat se prohlédnout (lékařem)farsi vedere (dal medico)

vero: malovat podle skutečnostidipingere dal vero

vista: z mého pohledudal mio punto di vista

voto: zdržet se hlasováníastenersi dal voto