Hlavní obsah

alzarsi

Vpron

  1. zvednout se, vstát, vstávat i z posteleAlzati!Vstaň!alzarsi dalla sediavstát/zvednout se ze židlealzarsi presto/tardivstát/vstávat brzy/pozdě
  2. zvednout se i o větru ap.Il livello del fiume si è alzato.Hladina řeky se zvedla.Si è alzato un forte vento.Zvedl se silný vítr.
  3. vyšlehnout oheňSi alzarono le fiamme.Vyšlehly plameny.
  4. vzlétnout, vznést se

Vyskytuje se v

alzata: per alzata di manozvednutím ruky hlasovat ap.

presto: alzarsi prestovstávat brzy časně ráno

tavola: alzarsi da tavolavstát od stolu

volo: alzarsi in volovzlétnout, vznést se

abituarsi: Mi sono abituato ad alzarmi presto.Zvykl jsem si brzo vstávat.

ammonitore: Ha alzato una mano con gesto ammonitore.Varovně zvedl ruku.

odiare: Odio alzarmi presto.Strašně nerad brzy vstávám.

piede: Si è alzato in piedi.Postavil se na nohy.

alzata: alzata d'ingegnobrilantní nápad

dospat: nemoci dospat nedočkavostí ap.non vedere l'ora di alzarsi

brzy: vstát brzo ránoalzarsi presto la mattina, alzarsi di buon'ora

kalit: Kalili až do rána.Alzavano il gomito fino alla mattina.

moct: Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?Riesci/Sei riuscito/Riuscirai ad alzarti?

nahlas: Dej to víc nahlas.Alza il volume.

napnout: Pes zvednul oči a napnul uši.Il cane ha alzato gli occhi e rizzato le orecchie.

nerad: Strašně nerad brzy vstávám.Odio alzarmi presto.

nesnášet: Nesnáším, brzké vstávání ...Odio/Non sopporto alzarmi presto...

od, ode: Vstal od stolu...Si è alzato dal tavolo...

přihlásit se: Přihlaste se, pokud chcete něco říct.Alzate la mano, se volete dire qualcosa.

rozmáchnout se: Rozmáchl se, že ho uhodí...Alzò la mano per colpirlo...

vířit: Vítr vířil prach.Il vento alzava la polvere.

vstát: Vstaň!Alzati!

vstávat: Vstávej!Alzati!

vytáhnout: Vytáhni rolety!Alza le tapparelle!

z, ze: vstát z postelealzarsi dal letto

zaprášit se: Za autem se zaprášilo.La macchina ha alzato polvere.

zesílit: Zesil to rádio.Alza la radio.

zvednout: Zvedněte ruce.Alzate le mani.

zvednout se: Zvedla se od stolu.Si è alzata da tavola.

hřebínek: Narostl mu hřebínek.Ha alzato (troppo) la cresta.