Hlavní obsah

alzarsi

Vpron

  1. zvednout se, vstát, vstávat i z posteleAlzati!Vstaň!alzarsi dalla sediavstát/zvednout se ze židlealzarsi presto/tardivstát/vstávat brzy/pozdě
  2. zvednout se i o větru ap.Il livello del fiume si è alzato.Hladina řeky se zvedla.Si è alzato un forte vento.Zvedl se silný vítr.
  3. vyšlehnout oheňSi alzarono le fiamme.Vyšlehly plameny.
  4. vzlétnout, vznést se

Vyskytuje se v

alzata: per alzata di manozvednutím ruky hlasovat ap.

presto: alzarsi prestovstávat brzy časně ráno

tavola: alzarsi da tavolavstát od stolu

volo: alzarsi in volovzlétnout, vznést se

abituarsi: Mi sono abituato ad alzarmi presto.Zvykl jsem si brzo vstávat.

ammonitore: Ha alzato una mano con gesto ammonitore.Varovně zvedl ruku.

odiare: Odio alzarmi presto.Strašně nerad brzy vstávám.

piede: Si è alzato in piedi.Postavil se na nohy.

alzata: alzata d'ingegnobrilantní nápad