Hlavní obsah

nesnášet

Nedokonavé sloveso

Vyskytuje se v

snášet: nesnášet koho/conon sopportare, nenávidět odiare q/qc

lechtání: Nesnáším lechtání.Non sopporto il solletico.

deporre: deporre le uovasnášet vejce

male: volere male a qnesnášet, nenávidět koho

odio: avere in odio q/qcnenávidět, nesnášet koho/co

odio: prendere in odio q/qczačít nenávidět/nesnášet koho/co

soffrire: non (poter) soffrire q/qcnesnášet, nemoci vystát koho/co

sopportare: non sopportare q/qcnesnášet, nemoci vystát koho/co

addio: Odio gli addii.Nesnáším loučení.

alieno: È alieno dai pettegolezzi.Nesnáší pomluvy.

dire: Odio dire addio.Nesnáším loučení.

odiare: Odia le formalità.Nesnáší formality.

sopportare: Non lo sopporto.Nesnáším ho.

tollerare: La pianta non tollera il freddo.Rostlina nesnáší chlad.

digerire: non poter digerire qnemoci ani cítit, nesnášet koho

gallina: přen. gallina dalle uova d'oroslepice, která snáší zlatá vejce

sostenere: sostenere il vino(hodně) vydržet o pití, snášet (dobře) alkohol