Hlavní obsah

casa

Podstatné jméno ženské

  1. důmmetter su casazařídit dům nábytkemcasa bifamiliaredvojdomek, dvougenerační důmcasa dello studentestudentská kolejcasa chiusaveřejný dům spravovaný státemcasa popolareobecní činžák/panelák hl. levné bydlenísport fuori casavenku na hřišti soupeře ap.
  2. domova casadoma, domůessere/stare in casabýt doma v domě, bytěda casadomácí oblečení, obuv ap.casa di riposodomov důchodců
  3. domov, rodina, rodinný kruhSaluti a casa!Pozdravuj doma!di casarodinný přítel ap.
  4. rod vládců ap., dynastiecasa regnantevládnoucí rod
  5. firma, (obchodní) společnostcasa editricenakladatelstvícasa del giocattolodům hraček, hračkářstvícasa di cura/saluteléčebna, soukromá klinika, pečovatelský dům

Vyskytuje se v

cantoniera: (casa) cantonieracestářský dům, strážní domek železniční

custode: custode (della casa)domovník, domovní důvěrník

a: casa a due pianidvoupatrový dům, dům o dvou patrech

abitazione: casa d'abitazioneobytný/bytový dům

affittare: casa/camere da affittaredům/pokoje k pronájmu

barricarsi: Mi sono barricato in casa.Zavřel jsem se doma.

bifamiliare: casa bifamiliaredvojdomek, dvougenerační domek

cambiare: cambiare (di) casapřestěhovat se

campagna: casa di campagnavenkovský dům

canonico: casa canonicafara

circondariale: casa circondariale (di pena)okresní věznice

cura: casa di curadům s pečovatelskou službou

dentro: dentro casav domě

dietro: dietro la casa/le montagneza domem/horami

discografico: casa discograficahudební vydavatelství

donna: donna di casažena v domácnosti, hospodyňka

editore: casa/società editricenakladatelství

entrare: entrare in casavejít do domu

faccia: nella casa di facciav protějším domě

fatto: fatto in casadoma dělaný, domácí výrobek

gente: gente di casapříbuzní

giocare: giocare in casahrát doma na domácím hřišti

giocare: giocare fuori casahrát venku na soupeřově hřišti

gioco: casa da giocokasino

graticcio: casa a graticciohrázděný dům

indirizzarsi: indirizzarsi verso casazamířit domů

lavoro: lavoro da casapráce z domu

locazione: Hanno preso in locazione una casa.Pronajali si dům.

malaffare: casa di malaffarebordel

mattone: casa di mattonicihlový dům

modello: modello della casamaketa domu

natale: casa che ha dato i natali a qdům, kde se narodil kdo

onore: fare gli onori di casa a q(po)hostit koho doma ap.

orrore: casa dell'orroredům hrůzy

padronale: casa padronalepanské sídlo

padrone: padrone di casamajitel domu pronajímaného, (pan) domácí

parrocchiale: casa parrocchialefara

paterno: casa paternarodný dům

povero: l'ospizio dei poveri, casa dei poverichudobinec

presso: casa presso il fiumedům u řeky

protetto: casa protettachráněné bydlení pro seniory, postižené ap.

retro: sul retro della casaza domem

retta: retta per l'alloggio universitario/la casa dello studentekolejné

ringhiera: casa di ringhierapavlačový dům

riposo: casa di riposodomov pro seniory, domov důchodců

scacciare: scacciare di casavyhnat koho z domu

schiera: case a schierařadové domy, řadovky

semindipendente: casa semindipendentedvojdomek

sogno: casa di/da sognodům snů

sussidio: sussidio casapříspěvek na bydlení

tolleranza: casa di tolleranzanevěstinec

unifamiliare: casa unifamiliare(samostatný) rodinný domek

vicino: vicino di casasousední domek ap.

a: Sono a casa.Jsem doma.

a: La nostra casa è a trenta minuti a piedi.K nám domů je to pěšky třicet minut.

accompagnare: Ti accompagno a casa.Doprovodím tě domů.

andare: Vado a casa.Jdu domů.

assicurare: Ho assicurato la casa contro l'incendio.Pojistil jsem dům proti požáru.

attiguo: Il giardino è attiguo alla casa.Zahrada je vedle domu.

bentornato: Bentornato a casa!Vítej doma!

benvenuto: Benvenuto a casa!Vítej doma!

cambiare: Hanno cambiato casa.Přestěhovali se.

confinare: Il cattivo tempo ci confinò in casa.Kvůli špatnému počasí jsme museli zůstat doma.

così: Ero stanco, così ho preferito restare a casa.Byl jsem unavený, a tak jsem raději zůstal doma.

costituire: La casa è costituita di sei locali.Dům sestává z šesti místností.

di: casa dei miei amicidům mých přátel

di: È uscito di casa ...Vyšel z domu ...

diritto: Vai diritto a casa.Jdi rovnou domů.

disordinato: Ha una casa disordinata.Má doma nepořádek.

lontano: La mia casa è lontana da qui.Můj dům je daleko odtud.

mancare: Manca da casa da molto tempo.Dlouho nebyl doma.

medesimo: Vivono nella medesima casa.Bydlí ve stejném domě.

mio: Questa casa è più piccola della mia.Tento dům je menší než (ten) můj.

nostro: la nostra casanáš dům

oasi: La loro casa è un'oasi di pace.Jejich dům je oázou klidu.

opposto: La sua casa è opposta alla mia.Jeho dům je naproti mému.

perciò: Era malato, perciò era rimasto a casa.Byl nemocný, tudíž zůstal doma.

portare: La portai a casa.Vzal jsem ji domů.

prigione: Questa casa è una prigione.Ten(to) dům je hotové vězení.

quindi: Ero stanco, quindi sono rimasto a casa.Byl jsem unavený, tak jsem zůstal doma.

restare: Sono restato a casa.Zůstal jsem doma.

valutare: La casa è stata valutata ...Dům je oceněn na ...