Hlavní obsah

ode [ɔd]

Podstatné jméno ženské

Vyskytuje se v

banán: slupka od banánupeau de banane

čistit: čistit od bahnadébourber

daleko: daleko od sebeécarté/-ée

dnešek: ode dneška za týden(d')aujourd'hui en huit

doba: od té dobydepuis ce temps-là, dès lors

dobrák: Je to dobrák od kosti.hovor. Il est bon comme la romaine.

jednotlivost: postupovat od obecného k jednotlivostemaller du général au particulier

k, ke, ku: od hlavy k patědes pieds à la tête, de la tête aux pieds

kolik: V kolik/Od kolika hodin?À quelle heure ?

kresba: kresba od okadessin à vue

maličko: od maličkadès la petite enfance

němý: němý od narozenímuet de naissance

odchýlení (se): odchýlení od směruécart de direction

odlepit se: hovor. Ani na minutu se od nás neodlepil.Il ne nous a pas décollés une minute.

osvobození: osvobození od daníexonération d'impôts

pata: od hlavy k patědes pieds à la tête

počátek: od (samého) počátkudès l'origine

polovina: od poloviny 19. stoletídepuis le milieu du XIXyEs1ièmes.y. siècle

přejít: přejít od smíchu k slzámpasser du rire aux larmes

ráno: od rána do večeradu matin au soir

tělo: držet (si) koho od tělatenir qqn à distance

týden: ode dneška za týdenaujourd'hui en huit

upustit: upustit od trestního stíháníse désister d'une poursuite

večer: od rána do večeradu matin au soir

vidění: znát koho od viděníconnaître qqn de vue

vyplývat: To vyplývá samo od sebe.Cela coule de source.

vzdálený: vzdálený od sebeécarté

žaludek: Je mi špatně od žaludku.J'ai mal au cœur.

žihadlo: dostat žihadlo (od vosy)se faire piquer (par une guêpe)

do: od rána do večeradu matin (jusqu')au soir

hezký: To je od vás hezké.C'est gentil à vous.

laskavý: To je od vás velmi laskavé.C'est très gentil de votre part.

mě, mne: Dostal to ode mě.Il l'a reçu de moi.

milý: To je od vás velice milé.C'est très gentil de votre part/à vous.

otevřený: otevřeno od 9 do 17 hodinouvert de 9 à 17 heures

pozdravovat: Pozdravuj ode mne koho.Salue qqn de ma part.

slepý: být od narození slepýêtre aveugle de naissance/aveugle-né

špatně: Je mi špatně od žaludku.J'ai mal au ventre.

uplynout: Od té události uplynulo už mnoho let.Il s'est écoulé plusieurs années depuis cet événement.

zavolat: Mohu si od vás zavolat?Je peux utiliser votre téléphone ?

čas: čas od času občasde temps en temps, de temps à autre

držet: držet (si) koho od tělatenir qqn à distance

huba: Lže až se mu od huby práší.Il ment comme un arracheur de dents.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.C'est au fruit qu'on connaît l'arbre.

jít: jít od desíti k pětialler de mal en pis

kolébka: od kolébky do hrobudu berceau à la tombe

nátura: být od nátury dobrý/špatnýêtre bon/mauvais de nature

oddělit: oddělit zrno od plevséparer le bon grain de l'ivraie

píka: přen. začínat od píkyêtre le fils de ses œuvres

podlaha: vzít co od podlahyne pas aller à qqch par quatre chemins

pojít: Nula od nuly pojde.On ne fait rien de rien.

prášit se: Lže, až se mu od huby práší.Il ment comme un arracheur de dents.

prohlédnout: prohlédnout (si) koho od hlavy po patyexaminer qqn de la tête aux pieds

připalovat: připalovat jednu od druhéfumer comme un pompier

ryba: Ryba páchne od hlavy.C'est par la tête que le poisson pourrit.

střílet: střílet od bokutaper à pouf

začátek: od začátku až do koncedu commencement à la fin, depuis le début jusqu'à la fin

zrno: oddělit zrno od plevséparer le bon grain de l'ivraie

amont: od horního po dolní tok řekyd'amont en aval

bien: rozlišovat dobro od zladiscerner le bien du mal

cœur: Je mi špatně od žaludku.J'ai mal au cœur.

création: (už) od stvoření světadepuis la création du monde

de: čas od časude temps en temps

débrancher: odpojit nemocného od přístrojůdébrancher un malade

début: od začátku do koncedu début à la fin

dès: od nynějška, odteďdès maintenant

dire: říct komu pravdu do očí, říct komu co od plicdire son fait à qqn

immémorial: od nepamětide temps immémorial

lors: od té dobydès lors

lourd: Je mi těžko od žaludku.J'ai l'estomac lourd.

matin: od večera do rána, celou nocdu soir au matin

mentir: Lže až se mu od huby práší.Il ment comme un arracheur de dents.

mot: slovo od slova, doslovamot à mot

partir: od teďà partir de maintenant

porte: dům od domude porte en porte

présent: od nynějška, napříštědès à présent

préserver: Bůh (mě od toho) uchovej!, Chraň Bůh!Le ciel m'en préserve !

prime: zprvu, hned (od počátku)de prime abord

queue: začít od koncecommencer par la queue

quinze: ode dneška za čtrnáct dnů(d')aujourd'hui en quinze

sud: jižně/na jih od Loiryau sud de la Loire

sujet: od věci, nesouvisejícíhors du sujet

temps: od té dobydepuis ce temps-là

à: od prvního do posledníhodu premier au dernier

chez: Vrací se (domů) od svého přítele.Elle rentre de chez son copain.

depuis: od 15. březnadepuis le 15 mars

normal: odklonit se od normálus'écarter de la normale

par: Dozvěděl jsem se to od sousedů.Je l'ai appris par mes voisins.

soulager: ulevit komu od bolestisoulager qqn d'une douleur

timbrage: zásilka osvobozená od poštovnéhoenvoi dispensé de timbrage

alléger: pomoct komu od penězhovor. alléger qqn de son portefeuille

basque: držet se koho za šos(y), nehnout se od koho na krokhovor. s'accrocher aux basques de qqn

od, ode: od přírodypar nature

biais: jít na koho/co od lesa/oklikouprendre qqn/qqch de biais

clos: žít v odloučení od světavivre en vase clos

coupe: Od slov daleko k činům.Il y a loin de la coupe aux lèvres.

fils: jaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromutel père, tel fils

leste: být od rányavoir la main leste

loin: Od slov daleko k činům.Il y a loin de la coupe aux lèvres.

lui: na vlastní pěst, sám od sebede lui-même

nez: od oka, přibližněà vue de nez

pied: od hlavy k patědes pieds à la tête

pif: udělat co od okafaire qqch au pif

plomb: mít těžko od žaludkuavoir du plomb dans l'estomac

prompt: být od rányavoir la main prompte

recommencer: začínat v životě znovu od začátkurecommencer sa vie

séparer: oddělit zrno od plevséparer le bon grain de l'ivraie

vérité: říct komu pravdu do očí, říct komu co od plicdire ses quatre vérités à qqn

zéro: (znovu) začí(na)t od nuly(re)partir de zéro