Hlavní obsah

mise [miz]

Podstatné jméno ženské

  1. ve spojení s předložkou en vyjadřuje zahájení činnosti ap.mise en gagezastavení, dání do zástavy majetku ap.mise en état/ordreuvedení do pořádkumise en jeu/œuvreuvedení v činnost/do chodu/do provozumise en venteuvedení do prodejemise en demeureupomínkamise en valeurvyužití, zhodnocení
  2. ve spojení s předložkou à vyjadřuje změnu stavu ap.mise au netpřepsání na čistomise au pointseřízení, zaostřenímise à jouraktualizace

Vyskytuje se v

aise: se mettre à l'aiseudělat si pohodlí, chovat se nenuceně

avant: mettre qqch en avantargumentovat čím

bas: mettre qqn/qqch baspoložit koho/co na zem

bâton: mettre des bâtons dans les rouesà qqn házet komu klacky pod nohy

boîte: mettre qqn en boîtevysmívat se komu, dělat si z koho blázny

condition: mettre en conditionzpracovat propagandou

doute: mettre qqch en doutezpochybnit co

examen: mise en examenobvinění

fin: mettre fin àqqch skončit, ukončit co, skoncovat s čím

martel: se mettre martel en têtedělat si těžkou hlavu

mettre: mettons que...dejme tomu, že...

mise: mise en scènerežie, výprava

œuvre: mettre en œuvrepoužít čeho, upotřebit, uplatnit co

panier: mettre au panierhodit do koše

place: mise en placeumístění, usazení, uložení

pli: mise en plisvodová ondulace

profit: mettre à profitvyužít co/čeho, zužitkovat co

route: mettre en routespustit, uvést do chodu stroj ap.

sommeil: mettre qqch en sommeildočasně zastavit co

valeur: mettre qqch en valeurzhodnotit, valorizovat majetek, zúrodnit pozemek ap., přen. uplatnit vlohy ap., zdůraznit co

accusation: chambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusationobžalovací senát, radní komora

bâillon: mettre un bâillon à qqndát roubík do úst, přen. zacpat ústa komu

ban: mettre qqn au banvypovědět, vyobcovat, dát do klatby koho

bout: hovor. mettre les boutsodkráčet, odporoučet se

califourchon (à): se mettre à califourchonsednout si rozkročmo

cap: mettre le cap sur qqchnabrat kurz na co

caution: mettre en liberté sous cautionpropustit na kauci

charge: mettre une batterie en chargenabí(je)t baterii

chose: mettre les choses au pointupřesnit, objasnit

code: mettre en code(za)kódovat

combat: mettre hors de combatvyřadit z boje

consigne: mettre sa valise à la consignedát kufr do úschovny

contribution: mettre qqn à contributionvyuží(va)t služeb koho

corde: se mettre la corde au coustrčit hlavu do oprátky

défaut: mettre qqn en défautpřivést koho do úzkých, oklamat koho

déroute: mettre l'ennemi en dérouterozprášit nepřítele, obrátit nepřítele na útěk

désordre: mettre du désordre en qqchudělat v čem nepořádek

diapason: se mettre au diapason de qqnpřizpůsobit se komu

embarras: mettre qqn dans l'embarraspřivést koho do úzkých

entre: mettre qqch entre parenthèsesdát co do závorky

épreuve: mettre qqn/qqch à l'épreuvepodrobit zkoušce, vyzkoušet koho/co

état: mettre en étatuvést do pořádku, připravit, přichystat

évidence: mettre qqch en évidencejasně ukázat, ozřejmit co

exquis: mets exquislahodné jídlo

fard: se mettre du fardnalíčit se

feu: mettre le feu à qqchzapálit, podpálit co

gage: mettre qqch en gagezastavit co v zastavárně ap.

genou: se mettre à genouxpokleknout

gueule: s'en mettre plein la gueulenacpat se, nabažit se

impossibilité: mettre qqn dans l'impossibilité de faire qqchznemožnit komu co

jour: mettre à jour qqchvyřídit (resty), uvést do pořádku, aktualizovat co

accent: mettre l'accent surqqch klást důraz na co, zdůrazňovat co

marche: se mettre en marcherozběhnout se, rozjet se

mien: J'y ai mis du mien.Vložil jsem do toho kus své práce.

montre: mettre sa montre à l'heurenařídit hodinky

parti: se mettre du parti, prendre le parti de qqnpostavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro koho