Hlavní obsah

con

Vyskytuje se v

agua: být v tom namočený až po krk/ušiestar con el agua a/hasta la boca/el cuello/la garganta

ajilimoje: se vším všudycon todos sus ajilimójilis

alfiler: neucelený, chatrný, děravý znalosti ap.con alfileres

alma: z celého srdce oceňovatagradecer con el alma

almohada: nechat si projít hlavou co, vyspat se na toconsultar alg con la almohada

amapola: makový, s mákem pečivo ap.con/de semillas de amapola

amigable: snadno ovladatelný, uživatelsky příjemný program ap.amigable con el usuario

amor: s velkou chutí/radostí, velice rádcon/de mil amores

arma: se zbraní v rucecon las armas en la mano

arreglo: podle, ve shodě s, v souladu scon arreglo a

avaricia: moc, hrozně, strašně, hodněcon avaricia

baraja: hrát dvojí hrujugar con dos barajas

bota: být připravený/nastartovaný/nachystanýestar de botas/con las botas puestas

brazo: s otevřenou náručí přijmout ap.con los brazos abiertos

cabeza: nenechat kámen na kamenino dejar títere con cabeza

con: jestli(že), pokud, kdyžcon (tal de) que

detenimiento: pečlivě, bedlivě, pozorněcon detenimiento

dios: Buď s Bohem!, Bůh tě provázej! rozloučení¡Vaya con Dios!

disimulo: nenápadně, tajněcon disimulo

duro: drzýcon cara dura

especialidad: zejména, zvláště, obzvláštěcon especialidad

frente: se zvednutou hlavou hrděcon la frente muy alta

fuera: s vyplazeným jazykem, s jazykem na vestěcon la lengua fuera

gallina: chodit spát se slepicemiacostarse con las gallinas

gorra: hravě, levou zadnícon la gorra

junto: zároveň s, (spolu) sjunto con

leche: mít ještě mlíko na bradě, téct ještě mlíko po braděestar con la leche en los labios

lengua: s vyplazeným jazykem, s jazykem na vestěcon la lengua afuera/fuera

lujo: se vším všudycon todo lujo de detalles

lupa: důkladně, pozorněcon lupa

mano: na mizině, bez peněz, hovor. švorccon una mano atrás y otra delante

molino: uvěřit úplně všemucomulgar con/tragarlas como ruedas de molino

nariz: srazit se s kým při chůzidarse de narices con algn

ni: ani zdalekani con mucho

oveja: svůj k svémucada oveja con su pareja

pelo: do nejmenšího detailu, dopodrobna vylíčit ap.con pelos y señales

perdón: s prominutím v řeči, s dovolenímcon perdón

pie: dát si majzla/pozor, být opatrnýandar/ir con los pies de plomo

puerta: prásknout komu dveřmi před nosem, zavřít komu dveře před nosemdar con la puerta en las narices a algn

queso: podfouknout, napálitdársela con queso

respecto: co se týká/týče, ohledně, pokud jde orespecto a/de, con respecto a

rueda: všechno zbaštit, spolknout i s navijákemcomulgar con ruedas de molino

tal: jestli(že), za předpokladu, že, kdyžcon tal (de) que

todo: ale, avšak, nicméněcon todo (y con eso)

vista: hltat/sníst pohledemcomer con la vista

abnegación: obětavě, odříkavě, se sebezapřenímcon abnegación

abrochar: zapnout na knoflíkyabrochar con botones

abundancia: hodně, hojně, dosten/con abundancia

acierto: šikovně, obratněcon acierto

afán: velice usilovně, se zápalemcon mucho afán

agrado: s potěšenímcon agrado

agresividad: agresivně, útočně, nepřátelskycon agresividad

ahínco: usilovně, se zápalem, úporně, horlivě, zapáleně, zaníceně, nadšeněcon ahínco

altivez: povýšeně, domýšlivě, arogantněcon altivez

altruismo: nesobecky, altruistickycon altruismo

amabilidad: laskavě, přívětivě, vstřícněcon amabilidad

ambición: ambiciózněcon ambición

ambigüedad: dvojznačně, dvojsmyslně, nejednoznačně, nejasněcon ambigüedad

amenidad: příjemně, zábavněcon amenidad

ansiedad: dychtivě, toužebněcon ansiedad

antelación: s předstihem, předem, dopředucon antelación

anterioridad: s předstihem, napřed, dříve, a alg před čímcon anterioridad

anticipación: předem, s předstihemcon anticipación

añoranza: teskně, s nostalgiícon añoranza

apatía: lhostejně, netečněcon apatía

aplomo: sebevědomě, vyrovnaněcon aplomo

arrogancia: arogantně, zpupně, nadutěcon arrogancia

atolondramiento: zbrklecon atolondramiento

audacia: odvážně, směle, odhodlaněcon audacia

benevolencia: laskavě, vlídněcon benevolencia

brevedad: v krátkosti, stručněcon brevedad

brío: energicky, s vervoucon brío

café: mléčná káva, káva melangecafé con leche

calma: brát s klidemtomar con calma

cariño: něžně, s láskoucon cariño

cartucho: ostrý náboj, ostrá patronacartucho con bala

cautela: opatrně, obezřetněcon cautela

cerrado: zamčený, zamknutýcerrado con llave

cerrar: zamknoutcerrar con llave

cielo: oblačno, oblačné nebecielo con nubes

condescendencia: ochotněcon condescendencia

condición: pod podmínkou, žecon/bajo la condición de que, a condición de que

consecuencia: v souladu s čím, v návaznosti na coen consecuencia con

cordura: rozumně, rozvážně, chytře, moudřecon cordura

crispación: podrážděně, nervózněcon crispación

cuidado: Pozor, zlý pes.Cuidado con el perro.

decencia: slušně i kvalitou ap.con decencia

decoro: uctivěcon decoro

defender: bránit zuby nehtydefender con uñas y dientes

delicadeza: ohleduplněcon delicadeza

desagrado: s nechutí, s odporemcon desagrado

abierto: s otevřenou náručí přivítatcon los brazos abiertos

ani: hovor. ani náhodouni por asomo, expr. y un pimiento, narices, y un jamón (con chorreras)

cigareta: cigareta s filtrem/bez filtrucigarrillo con filtro/sin filtro

detail: do detailuhasta el último detalle, hovor. con puntos y comas

devadesát: na devadesát devět procentcon una probabilidad del noventa y nueve por ciento

dobrý: s dobrým úmyslemcon buena intención, con buenas intenciones

dovolení: S dovolením. zdvořilostní obratCon permiso., Perdone.

džin: džin s tonikemgin-tónica , gin tónica , ginebra con tónica

elán: s elánemcon entusiasmo

frázový: frázové slovesoverbo con preposición/preposicional

hněv: s hněvemcon enojo

hrozit: hrozit komu pěstíamenazar a algn con el puño

chodit: chodit o holiandar con bastón

chuť: s chutí něco udělatcon ganas, de buena gana, con mucho gusto

chytit: přen. chytit při činu kohopillar a algn con las manos en la mesa, coger a algn con el hurto en las manos

káva: káva s mlékemcafé con leche, s troškou mléka café cortado

klas: Dočkej času jako husa klasu.Dale tiempo al tiempo., Con el tiempo todo se consigue.

kocour: kocour v botách pohádková postavagato con botas

kůň: sport. kůň našířcaballo con arcos

ledový: sklář. ledové sklovidrio con flores

lpět: přen., hovor. lpět na svém názorucasarse con su opinión

míra: s míroucon mesura, con modo

mléčný: mléčná rýžearroz con leche

mluvit: mluvit plynulehablar con fluidez

napětí: naslouchat komu/čemu s napětímescuchar (a) alg(n) con atención

balonek: balonek nafouknutý heliemglobo hinchado con helio

bublinka: voda s bublinkamiagua con gas

diamant: prsten s diamantemanillo con diamante

do: vlak do Prahyel tren con destino a Praga

dokořán: přen. s očima dokořán udiveněcon los ojos como platos

drobné: Drobné si nechte.Quédese con el cambio.

fašizující: fašizující směr/skupinamovimiento /grupo con tendencias fascistas

filtr: cigarety bez filtru/s filtremcigarrillos sin filtro/con filtro

hořčík: minerální voda s hořčíkemagua mineral con magnesio

jistě: Vím to jistě.Lo sé con seguridad.

karta: (za)platit kartoupagar con tarjeta

kaše: rýžová kašepapilla de arroz, arroz con leche

když: Když mě pozve, ráda půjdu.Si me invita, iré con mucho gusto.

knoflík: zapnout na knoflíkyabrochar con botones, abotonar

kolečko: označit kolečkemmarcar con círculo

kromě: Je otevřeno denně kromě pondělí.Está abierto todos los días con excepción de los lunes.

lednice: lednice s mrazákemnevera con congelador

lékařský: (jen) na lékařský předpis(solo) con receta médica

malovat: malovat si ústa rtěnkoupintarse los labios con una barra de labios

máslo: chléb s máslempan con mantequilla

mašinerie: obsluhovat část mašinerieoperar con una parte de la maquinaria

mířit: Kam tím míříte?¿Qué quiere decir con eso?

mít: Nechci s ním nic mít.No quiero tener nada con él.

mléko: káva s mlékemcafé con leche

muset: Musím s ní mluvit.Tengo que hablar con ella.

myslet: Co tím myslíš?¿Qué quieres decir con eso?

myšlenka: vzít myšlenku za svouidentificarse con la idea

naobědvat se: Naobědváš se s námi?¿Vas a comer con nosotros?

blecha: šťastný jak blechacomo un niño con zapatos nuevos

bojovat: bojovat zuby nehty proti komuluchar con uñas y dientes contra algn

čas: Všechno má svůj čas.Todo tiene su tiempo., Con el tiempo todo se consigue.

čert: vyhánět čerta ďáblemcombatir fuego con fuego

ďábel: spolčit se s ďáblempactar con el diablo/demonio

hadr: Lítat jako hadr na holi.Ir con la hora pegada al culo.