Hlavní obsah

won [wʌn]

Související hesla

pt&pp of win

Vyskytuje se v

hear: sb won't hear of sb doing sthkdo nechce ani slyšet o čem nechce dovolit

long: sb won't be longnepotrvá to dlouho komu, brzy přijde kdo

win around: win sb aroundpřesvědčit koho, získat si koho na svoji stranu

win over: win sb overzískat si podporu, přesvědčit koho, naklonit si koho

favour: find/win favour with sb/sthzískat (si) přízeň koho/čeho, naklonit si koho

hand: win hands downhravě zvítězit

lottery: win the lotteryvyhrát v loterii

point: sport. win on pointsvyhrát na body v boxu

prize: prize-winningvítězný, oceněný jenž získal cenu

promotion: win promotion to sthbýt povýšen na co

streak: winning/lucky streakřada/série úspěchů, výhry v řadě

win: sport. home winvýhra na domácím hřišti

win-win: win-win situationsituace, kdy nelze prohrát ať dopadne jakkoli, vždy budeme spokojeni

acclaim: win critical acclaimzískat chválu kritiků

anyone: I won't tell anyone.Nikomu to neřeknu.

bothered: I won't be bothered if ...Nebude mi vadit, když ...

budge: The door won't budge.Dveře se ani nehnou.

conclusive: conclusive winpřesvědčivé vítězství

fail: He failed to win the last game.Nepodařilo se mu získat poslední gem.

fair: It's only fair that he won.Vyhrál zaslouženě., Zasloužil si vyhrát.

fit: It won't fit into my pocket.Nevejde se mi to do kapsy.

get away with: You won't get away with this.Tohle ti neprojde.

keep: I won't keep you.Nebudu vás zdržovat.

manage: We won't manage it before eight.Před osmou to nestihneme.

most: He won the most votes.Získal nejvíc hlasů.

whoever: whoever wins the electionať vyhraje volby kdokoli

yet: He has yet to win.Na vítězství stále ještě čeká.

dopustit: obhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sthkdo nedá dopustit na koho/co

kontumační: win/loss by defaultsport. kontumační vítězství/prohra

loterie: win the lotteryvyhrát v loterii

pověst: win a reputationzískat si pověst

proces: win a casevyhrát proces

projet: být poražen be beaten, hovor. take a licking, nevyhrát fail to winprojet to

prsa: win by a head/nosesport. zvítězit o prsa těsně

sázka: win the betvyhrát sázku

suverénně: sail to victory, win clearly/by a large marginsuverénně zvítězit

škeble: wan musselzool. škeble rybničná

vítězný: winning goal, winner, rozhodující decidersport. vítězný gól

výherní: winning numbersvýherní čísla

vyhrát: defeat, beat sb in sth, achieve victory over sb, have a win over sb in sthvyhrát nad kým v čem

zvítězit: win hands down, sail to victoryhladce zvítězit

: He won't come until tomorrow.Přijede až zítra.

co: It's been one year since he won.Je to rok, co vyhrál.

hnout se: The door won't budge.Ty dveře se ani nehnou.

chtít: The car won't start.Auto nechce nastartovat.

jíst: I won't eat.Nebudu jíst.

jít: It won't open.Nejde to (otevřít).

líbit: I won't tolerate this.To si nenechám líbit.

náklonnost: win favour with sb, citovou win sb's affectionzískat čí náklonnost

nastartovat: The car won't start.Auto nejde nastartovat.

nejdřív: I will finish it tomorrow at the earliest., I won't finish it before tomorrow.Dodělám to nejdřív zítra.

neznat se: Stop it or I won't be responsible for my actions!Nech toho, nebo se neznám!

nikdo: We won't find anybody here.Tady nikoho nenajdeme.

nutný: It won't be necessary.To nebude nutné.

opakovat se: It won't happen again., This is never gonna happen again.Už se to nebude opakovat.

poradit: He won't take my advice.Nedá si (ode mě) poradit.

povolit: I won't allow it.To nepovolím.

projít: You won't get away with this.To ti neprojde.

přetáhnout: win sb over/roundpřetáhnout koho na svou stranu získat

připustit: We won't allow it.To nepřipustíme.

sežrat: I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.To ti nesežeru.

sklidit: be praised, win praise for sthsklidit pochvalu za co

soud: lose/win a caseprohrát/vyhrát soud

spasit: That won't help us.To (už) nás nespasí.

stačit: That is not enough., That won't do.To nestačí.

startovat: The car won't start.Auto nechce startovat.

stipendium: win/obtain/be granted a scholarshipzískat/obdržet/dostat stipendium

takto: He won't get far like this.Takhle se daleko nedostane.

trpět: I am not going to tolerate this., I won't stand for this.Tohle vám nebudu trpět.

utrhnout: He won't bite your head off.On ti hlavu neutrhne.

uznání: win recognition, get the credit for sthzískat uznání za co

vítězit: Good wins over evil.Dobro vítězí nad zlem.

vybojovat: win the titlesport. vybojovat titul

výhra: points victory, win on pointssport. výhra na body

vystačit: There won't be enough for everyone.Nevystačí to pro všechny.

zbaštit: I won't buy this!, BrE Tell it to the marines!To ti nezbaštím neuvěřím!

zdržet: I won't keep you long.Dlouho tě nezdržím.

zdržet se: I won't stay long.Nezdržím se dlouho.

zdržovat: I won't keep you any longer.Už vás nebudu déle zdržovat.

zírat: He won't believe his eyes!Ten bude zírat!

ostruha: win one's spurs, earn one's stripesvysloužit si ostruhy vyznamenat se, osvědčit se

posílit: Things that won't kill you will make you stronger.Co tě nezabije, to tě posílí.

posvícení: You can't win them all., You win some, you lose some.Není každý den posvícení.

trop: do or die, make or break, death or glory, kill or cure, win or busthop nebo trop

vysloužit si: win one's spursvysloužit si ostruhy