Hlavní obsah

v

Vyskytuje se v

abaft: with the wind abafts větrem v zádech

abdominal: abdominal pain(s)bolesti v břiše

abreast: keep abreast of eventsbýt stále v obraze

abroad: be abroadbýt v zahraničí

account: have an account with a bankmít účet v bance

acquit: práv. be acquitted on all chargesbýt zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby

act: práv. act bona fidejednat v dobré víře

action: film, fot. action shotzáběr/snímek v pohybu

active duty: on active dutyv aktivní službě vojáci ap.

active service: on active servicev aktivní službě vojáci ap.

activity: leisure time activitiestrávení volného času, činnosti ve volném čase

afire: be afirehořet, planout, být v plamenech

age: at the age ofve věku kolika let

agreement: under the agreementv rámci dohody

airwaves: say sth over/on the airwavesříci co ve vysílání/v rozhlase/v televizi/do éteru

alert: be on alertbýt v pohotovosti/ve střehu

alphabetical: in alphabetical orderv abecedním pořadí, podle abecedy

ancient: in ancient timesve starověku, v dávnověku

anger: in angerve vzteku, v rozčilení

angling: angling contestsoutěž v rybolovu

applicable: where applicablekde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahuje

arm: in armsozbrojený, ve zbrani, připravený k boji

army: standing armystálé vojsko, vojáci v činné službě

arrest: práv. (be) under arrest(být) ve vazbě/zadržený na policii

aspect: in all aspectsve všech ohledech, po všech stránkách

asunder: tear sth asunderroztrhnout co ve dví, roztrhat co na kusy

at: stand at easestát v pohovu

attitudinal: attitudinal changezměna v postoji

back: be backbýt zpět, být zase v módě, vrátit se do módy

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

bankrupt: be bankruptbýt v konkurzu

basement: basement flatsuterénní byt, byt v suterénu

bed: be good in bedbýt dobrý v posteli

bedfellow: be bedfellows with sb on the issuebýt v tom zajedno s kým

bee: spelling beesoutěž v hláskování

being: bring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

benefit: ekon. unemployment benefitpodpora v nezaměstnanosti

best: at its bestv celé parádě v nejlepším možném stavu, formě ap.

bid: in a bid to do sthve snaze o co

blissful: in blissful ignorancev blažené nevědomosti

absence: in sb's absencev čí nepřítomnosti

absent: be absent from schoolchybět ve škole

absolutely: Absolutely not!Rozhodně ne., V žádném případě.

accommodation: hotel accommodationubytování v hotelu

across: a hole 15 kilometres acrossdíra 15 km v průměru

actual: in actual factvlastně, ve skutečnosti, ve své podstatě

amiss: Something is amiss.Něco není v pořádku.

angle: at right anglev pravém úhlu

appearance: He made two TV appearances.Dvakrát vystoupil v televizi.

around: They just hang around the harbor.Jen se tak poflakují v přístavu.

aside: Leaving aside ...Pomineme-li ..., Nebereme-li v úvahu ...

attached: výp. find attachedv příloze najdete e-mailu

belfry: He has bats in the belfry.Straší mu ve věži., Kape mu na maják.

bird: A bird in the hand is worth two in the bush.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

abashed: feel abashed at sthbýt v rozpacích z čeho