Hlavní obsah

drove [drəʊv]

Související hesla

pt of drive

Vyskytuje se v

drive: be driving at sthmířit kam, narážet na co při řeči

drive away: drive sb awayodehnat, odpudit, odradit koho svým chováním ap.

drive-in: drive-in (theater)autokino

drive off: drive sb/sth offzahnat, odrazit útočníka ap.

mad: drive sb maddohánět k šílenství koho

around: drive around sthobjet co

careless: careless drivingbezohledná jízda

CD-ROM: CD-ROM driveCD ROM mechanika

crank: tech. crank driveklikový pohon

crazy: hovor. make/drive sb crazydohánět koho k šílenství, dožírat, (hrozně) štvát koho

disk drive: floppy disk drivedisketová mechanika

drive-by: drive-by (shooting)střelba/útok z projíždějícího vozidla

driving: tech. driving axlehnací náprava

drug: drug drivingřízení pod vlivem drog/omamných látek

drunken: drunken drivingřízení v opilosti/pod vlivem alkoholu

floppy disk: výp. floppy (disk) drivedisketová jednotka/mechanika

fly-drive: fly-drive holidayletecká dovolená s vypůjčením auta (v místě)

frenzy: drive/work/send sb into a frenzypřivést koho k nepříčetnosti

insane: drive sb insanedohánět koho k šílenství

instructor: driving instructoručitel autoškoly

licence: driving licence, AmE driver's licenseřidičský průkaz, řidičské oprávnění

off: drive offodjet, vyjet řidič

offence: práv. driving offencedopravní přestupek řidiče

reaction: tech. reaction drivereaktivní pohon

reckless: reckless drivingbezohledná jízda

round: drive round sthobjet co autem ap.

school: driving schoolautoškola

shaft: tech. drive shafthnací hřídel

simulator: flight/driving simulatorletový/řidičský trenažér

turbine: turbine-drivenpoháněný turbínou

wheel: all-wheel drivepohon všech kol

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

learn: He's learning to drive.Učí se řídit.

through: He went/drove through a red light.Jel na červenou.

droves: in droveshoufně

alkohol: drunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)řízení pod vlivem alkoholu

čtyřka: drive in fourth (gear)jet na čtyřku v autě

disk: hard disk, hard drivepevný disk

dohnat: drive sb insanedohnat koho k šílenství

dopravní: traffic offence, řidiče driving offencepráv. dopravní přestupek

jet: jako spolujezdec go by car, řídit drive, hl. AmE ride one's carjet autem

jízda: driving lessonsjízdy (autoškoly)

krok: drive at walking pacejet krokem autem

náhon: front(-wheel)/rear(-wheel) drivetech. přední/zadní náhon auta

nepříčetnost: drive sb to distraction, drive sb insanedohnat/dohánět koho k nepříčetnosti rozzuřit ap.

odpaliště: driving rangecvičné odpaliště

opilost: drink-driving, drunk(en) drivingřízení v opilosti

oprávnění: driving licence, AmE driver's licenseřidičské oprávnění

pohon: permanent all/four-wheel drivetech. trvalý pohon všech kol

poslepu: drive blindřídit poslepu

projet: run/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lightsprojet na červenou

projet se: go for a ride/v autě též drive, go ridingjít se projet

průkaz: driving licence, AmE driver's licenseřidičský průkaz

přestupek: driving offence, moving violationdopravní přestupek

ruční: manual driveruční pohon

řetězový: chain drivetech. řetězový pohon

řidičský: driving licence, AmE driver's licenseřidičský průkaz

řídit: drink and driveřídit v opilosti

řízení: drunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)řízení pod vlivem alkoholu

šílenství: drive sb mad/crazy/insanedohnat koho k šílenství

terén: off-road driving, off-roadingjízda v terénu mimo silnici

trojka: (drive) in third gear(jet) na trojku

dvojka: drive in second gearjet na dvojku v autě

kolem: A car drove past the house.Kolem domu projelo auto.

nabídnout se: He offered to drive me home.Nabídl se, že mě odveze domů.

nastoupit: He got in the car and drove away.Nastoupil do auta a odjel.

odebrat: He had his driving licence revoked.Odebrali mu řidičský průkaz.

vjet: I drove my car into the garage.Vjel jsem s autem do garáže.

vůz: drive a carřídit vůz

vyhnat: She drove the dog out of the room.Vyhnala psa z pokoje.

vyjet: He drove out of the garage.Vyjel z garáže.

zajet: I drove into the garage.Zajela jsem s autem do garáže.

bargain: drive a hard bargaintvrdě prosazovat svůj zájem, jít tvrdě za svým, být nekompromisní v jednání ap.

zarazit: He drove a nail into the wall.Zarazil hřebík do zdi.

zatlouct: drive/hammer/knock in a nailzatlouct hřebík

psotník: He really drives me round the bend/mad.Já z něj dostanu psotník.

vrazit: drive a wedge between sbpřen. vrazit klín mezi koho rozeštvat

zbláznění: It's enough to drive you crazy.To je k zbláznění.