Hlavní obsah

хорошо́

Vyskytuje se v

враг: лу́чшее враг хоро́шегоlepší je nepřítelem dobrého

жизнь: не от хоро́шей жи́зниpod vlivem okolností

лу́чший: в лу́чшую сто́ронуk lepšímu

нельзя́: как нельзя́ лу́чшеnejlépe jak je to možné

слу́чай: в лу́чшем слу́чаеv lepším případě

счёт: на хоро́шем/плохо́м счету́ ктоje dobře/špatně zapsán, má dobrou/špatnou pověst

тем: тем лу́чшеtím lépe

хоро́ший: хоро́ш собо́йje pěkný, vypadající dobře

пожела́ние: наилу́чшие пожела́нияpřání všeho nejlepšího

брать: Ры́ба хорошо́ берёт.(Ryby) dobře berou.

воспита́ние: хоро́шее воспита́ниеkvalitní výchova, dobré vychování

гора́здо: гора́здо лу́чшеmnohem lépe

де́йствовать: Лека́рство де́йствует хорошо́.Lék dobře působí.

де́ло: хорошо́ знать своё де́ло(dobře) ovládat svou profesi

из: лу́чший из всехnejlepší ze všech

лу́чше: чу́вствовать себя́ лу́чшеcítit se lépe

нехорошо́: Мне нехорошо́.Není mi dobře.

обстоя́ть: Дела́ обстоя́т хорошо́.Věci se daří dobře.

прийти́: прийти́ в хоро́шее настрое́ниеdostat dobrou náladu

са́мый: са́мый хоро́шийnejlepší

ты́сяча: в ты́сячу раз лу́чшеtisíckrát lepší

чу́вствовать: Больно́й чу́вствует себя́ хорошо́.Nemocný se cítí dobře.

гость: В гостя́х хорошо́, а до́ма лу́чше.Všude dobře, doma nejlíp.

конча́ться: Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется.Konec dobrý, všechno dobré.

но́вость: Отсу́тствие новосте́й уже́ хоро́шая но́вость.Žádná zpráva - dobrá zpráva.

ум: Ум хорошо́, а два лу́чше.Víc hlav víc ví.

четвёрка: Учи́ться хорошо́, на четвёрки.Dobře se učí, má dvojky.

dobré: по-хоро́шемуpo dobrém

dobrý: быть в хоро́шем настрое́нииmít dobrou náladu

dvakrát: Мне не сли́шком хорошо́., Мне не по себе́.Není mi dvakrát dobře.

odbyt: находи́ть хоро́ший сбытjít dobře na odbyt

počkat: погоди́ть до лу́чших времёнpočkat (si) na lepší časy

případ: в лу́чшем/ху́дшем слу́чаеv nejlepším/nejhorším případě

všechen, všechna, všechno: Всего́ хоро́шего!Všechno nejlepší!

známý: хоро́ший/ста́рый знако́мыйdobrý/starý známý

bavit se: (Вам) хорошо́ повесели́ться!Dobře se bavte!

dál: Чем да́льше, тем лу́чше!Čím dál, tím líp!

daleko: Э́то намно́го лу́чше.Je to daleko lepší.

dobře: Хорошо́ зна́ет ру́сский язы́к.Umí dobře rusky.

dojem: произвести́ хоро́шее впечатле́ниеudělat dobrý dojem

dopadnout: Всё ко́нчилось хорошо́.Všechno dobře dopadlo.

fajn: Как дела́? Хорошо́!Jak se máš? Fajn!

hezky: Сего́дня хоро́шая пого́да.Je hezky.

jít: Това́р име́ет хоро́ший сбыт.Zboží jde na odbyt.

jméno: по́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́циейmít dobré/špatné jméno

kondice: быть в хоро́шей фо́рмеbýt v dobré kondici

lépe: чем ра́ньше тем лу́чшеčím dřív, tím lépe

lepší: Он лу́чше меня́.Je lepší než já.

mít: хорошо́ зараба́тыватьmít dobrý plat

mít se: У меня́ всё хорошо́.Mám se dobře.

narozeniny: Поздравля́ю с днём рожде́ния!, Всего́ хоро́шего!Všechno nejlepší k narozeninám.

nejraději: Лу́чше бы я не возвраща́лся.Nejraději bych se nevracel.

nést: Я приношу́ вам хоро́шие изве́стия.Nesu vám dobré zprávy.

obrat: переме́на к лу́чшему, поворо́т к лу́чшемуobrat k lepšímu

obrátit se: Всё обернётся к лу́чшему.Vše se v dobré obrátí.

optání: Как пожива́ете? Спаси́бо, хорошо́.Jak se máte? Děkuji za optání, dobře.

ovládat: хорошо́ знать своё де́лоovládat svou profesi

patřit: принадлежа́ть к числу́ лу́чших ученико́вpatřit k nejlepším žákům

počasí: хоро́шая пого́даhezké počasí

podat: показа́ть хоро́шую игру́podat výborný výkon

весь: всего́ (хоро́шего)Mějte se (hezky)., Ať se daří.

pověst: име́ть хоро́шую/дурну́ю репута́циюmít dobrou/špatnou pověst

promyslet: хорошо́ обмозгова́тьdůkladně promyslet

přání: наилу́чшие пожела́нияpřání všeho nejlepšího

rád: Иди́ лу́чше домо́й.Jdi raději domů.

rada: дать кому хоро́ший сове́тdát komu dobrou radu

rozejít se: разойти́сь по хоро́шемуrozejít se v dobrém

rozumět: Я его́ хорошо́ понима́ю.Dobře mu rozumím.

ruka: отда́ть в хоро́шие ру́киdát do dobrých rukou

smysl: в по́лном/хоро́шем/у́зком смы́сле сло́ваv pravém/dobrém/užším smyslu slova

špička: лу́чший в свое́й специа́льностиšpička ve svém oboru

špičkový: лу́чший специали́стšpičkový odborník

udělat: произвести́/со́здать хоро́шее впечатле́ниеudělat dojem

úmysl: хоро́шие наме́ренияdobré úmysly

užít: Мы хорошо́ провели́ вре́мя.Moc jsme si to užili.

věštit: Э́то не предвеща́ет/не сули́т ничего́ хоро́шего.To nevěští nic dobrého.

vidět: хорошо́ ви́деть на бли́зкое расстоя́ниеdobře vidět na blízko

viditelnost: хоро́шая/плоха́я/нулева́я ви́димостьdobrá/špatná/nulová viditelnost

vlastnost: хоро́шие ка́чества челове́каdobré lidské vlastnosti

zapomenout: забы́ть хоро́шее воспита́ниеzapomenout na dobré vychování

změna: переме́ны/измене́ния к лу́чшему/ху́дшемуzměny k lepšímu/horšímu

doma: В гостя́х хорошо́, а до́ма (всё-таки) лу́чше.Všude dobře, doma nejlépe.

dřív: Чем ра́ньше, тем лу́чше.Čím dříve, tím lépe.

kramflek: Он хорошо́ подко́ван.Je silný v kramflecích.

méně: Лу́чше ме́ньше, да лу́чше.Méně by bylo více.

nálada: быть в бо́дром/хоро́шем настрое́нииbýt v náladě

naposled: Хорошо́ смеётся тот, кто смеётся после́дним.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

něco: Лу́чше ма́ло чем ничего́.Lepší něco než nic.

nikdy: Лу́чше по́здно, чем никогда́.Lépe pozdě než nikdy.

no: Ну, хорошо́!No dobře.

nuže: ну, хорошо́/ла́дноnuže dobrá

pozdě: Лу́чше по́здно, чем никогда́.Lépe pozdě než nikdy.

příklad: подава́ть (хоро́ший) приме́рjít dětem příkladem

příliš: Я сли́шком хорошо́ тебя́ зна́ю.Znám tě příliš dobře.

rozmar: быть в хоро́шем/плохо́м настрое́нииbýt v dobrém/ špatném rozmaru

smát se: Хорошо́ смеётся тот, кто смеётся после́дний.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.