Hlavní obsah

брать

Nedokonavé slovesoберу́, берёшь; брал, брала́, бра́ло

  1. brát (rukama), nabíratРы́ба хорошо́ берёт.(Ryby) dobře berou. Э́то берёт за се́рдце.To chytá za srdce.
  2. hovor.zatýkat, chytat pachatele ap.
  3. brát si, najímat (si) taxi ap., získávatбрать взаймы́půjčovat si
  4. přijímat, brát úkol, dítě do školy ap.
  5. dobývat město ap., zmocňovat se majetku ap., zachvacovat zemi ap.
  6. hovor.чем dosahovat svého čím trpělivostí ap., dobývat čeho čím, získávat koho/co čím krásou ap.
  7. zdolávat, překonávat, přemáhat překážky ap.
  8. hovor.что, за что vybírat co od koho/čeho, brát (si) co za co, účtovat (si) co z koho/čeho od koho/čeho dluhy z neplatičů ap.

Vyskytuje se v

рука́: брать на́ рукиbrát do náručí

сторона́: брать чью сто́ронуstranit komu

коми́ссия: брать това́р на коми́ссиюbrát zboží do komise

нача́ло: брать нача́лоzačínat

взя́тка: брать взя́ткиbrát úplatky

голова́: Не бери́ в го́лову.Pusť to z hlavy., Nech to být.

бой: с бою́ брать чтоvybojovat, získávat bojem

ка́пля: Ка́пли в рот не берёт.Nevypije ani kapku., Abstinuje.

спиртно́й: Спиртно́го в рот не берёт.Nepije alkohol.

přihlédnutí: учи́тывая, беря́ во внима́ние чтоs přihlédnutím k čemu

zřetel: име́ть в виду́ что, брать на учёт что, приня́ть во внима́ние чтоmít na zřeteli co

brát: брать ле́кции чего у когоbrát hodiny čeho u koho

čerpat: брать о́тпускčerpat dovolenou

dělat: брать на заме́ткиdělat si poznámky

pobírat: получа́ть/брать пе́нсию по ста́ростиpobírat starobní důchod

úplatek: брать взя́ткиbrát úplatky

zajetí: брать/попа́сть в пленbrát/upadnout do zajetí

deset: брать что обе́ими рука́миbrát co všemi deseti bez váhání

dojímat: за ду́шу берёт что когоdojímat brát za srdce co koho

dřív: Чей черёд, тот и берёт.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

hrdlo: брать ско́лько вле́зет/душе́ уго́дноbrát si co hrdlo ráčí

když: Бла́го даю́т, так бери́.Ber, když dávají.

plavat: Не бери́ до го́ловы!Nech to plavat! nemysli už na to

těžký: не брать в го́лову, не лома́ть (себе́) го́ловуnedělat si těžkou hlavu

utíkat: Бери́ но́ги в ру́ки и беги́!Vezmi nohy na ramena a utíkej!

брать: Ры́ба хорошо́ берёт.(Ryby) dobře berou.