Hlavní obsah

брать

Nedokonavé slovesoберу́, берёшь; брал, брала́, бра́ло

  1. brát (rukama), nabíratРы́ба хорошо́ берёт.(Ryby) dobře berou. Э́то берёт за се́рдце.To chytá za srdce.
  2. hovor.zatýkat, chytat pachatele ap.
  3. brát si, najímat (si) taxi ap., získávatбрать взаймы́půjčovat si
  4. přijímat, brát úkol, dítě do školy ap.
  5. dobývat město ap., zmocňovat se majetku ap., zachvacovat zemi ap.
  6. hovor.чем dosahovat svého čím trpělivostí ap., dobývat čeho čím, získávat koho/co čím krásou ap.
  7. zdolávat, překonávat, přemáhat překážky ap.
  8. hovor.что, за что vybírat co od koho/čeho, brát (si) co za co, účtovat (si) co z koho/čeho od koho/čeho dluhy z neplatičů ap.

Vyskytuje se v

рука́: брать на́ рукиbrát do náručí

сторона́: брать чью сто́ронуstranit komu

коми́ссия: брать това́р на коми́ссиюbrát zboží do komise

нача́ло: брать нача́лоzačínat

взя́тка: брать взя́ткиbrát úplatky

голова́: Не бери́ в го́лову.Pusť to z hlavy., Nech to být.

бой: с бою́ брать чтоvybojovat, získávat bojem

ка́пля: Ка́пли в рот не берёт.Nevypije ani kapku., Abstinuje.

спиртно́й: Спиртно́го в рот не берёт.Nepije alkohol.

přihlédnutí: s přihlédnutím k čemuучи́тывая, беря́ во внима́ние что

zřetel: mít na zřeteli coиме́ть в виду́ что, брать на учёт что, приня́ть во внима́ние что

brát: brát hodiny čeho u kohoбрать ле́кции чего у кого

čerpat: čerpat dovolenouбрать о́тпуск

dělat: dělat si poznámkyбрать на заме́тки

pobírat: pobírat starobní důchodполуча́ть/брать пе́нсию по ста́рости

úplatek: brát úplatkyбрать взя́тки

zajetí: brát/upadnout do zajetíбрать/попа́сть в плен

deset: brát co všemi deseti bez váháníбрать что обе́ими рука́ми

dojímat: dojímat brát za srdce co kohoза ду́шу берёт что кого

dřív: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.Чей черёд, тот и берёт.

hrdlo: brát si co hrdlo ráčíбрать ско́лько вле́зет/душе́ уго́дно

když: Ber, když dávají.Бла́го даю́т, так бери́.

plavat: Nech to plavat! nemysli už na toНе бери́ до головы́!

těžký: nedělat si těžkou hlavuне брать в го́лову, не лома́ть (себе́) го́лову

utíkat: Vezmi nohy na ramena a utíkej!Бери́ но́ги в ру́ки и беги́!