Hlavní obsah

malen

Vyskytuje se v

ansehen: To se podívejme!Sieh (mal) (einer) an!

ein, eine, ein: jednou provždyein für alle Mal

gern: Trhni si! Ty mi můžeš...!Du kannst mich (mal) gern haben!

Herrgott: Hergot!, Zatraceně! zakletíHerrgott noch mal!

hören: No poslyš(te)!Hör mal!, Hören Sie mal!

Jubeljahr: jednou za uherský rok/sto letalle Jubeljahre (ein)mal

Mal: pokaždé, čím dálvon Mal zu Mal

Moment: Moment!, Okamžik!Moment (mal)!

Mondschein: Ty mi můžeš být ukradený!, Kašlu na tebe!Du kannst mir (mal) im Mondschein begegnen!

noch: ještě jednounoch (ein)mal

nun: prostě, holtnun (ein)mal

Pfennig: obrátit každou korunu (dvakrát), koukat na každou korunujeden Pfennig (drei Mal) umdrehen, auf den Pfennig sehen

sagen: Řekněme, že ...Sagen wir (ein)mal

Teufel: malovat čerta na zeďden Teufel an die Wand malen

warten: Počkej!, Okamžik!, Moment!Warte mal!

eineinhalb: jedenapůlkrát tolikeineinhalb mal so viel

erst(er,e,es): poprvé, prvnězum ersten Mal(e)

letzt(er,e,es): naposled(y), poslednězum letzten Mal(e)

wie: být tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvěso sicher sein, wie zwei mal zwei vier ist

zweit(er,e,es): podruhé, ještě jednouzum zweiten Mal

aufhören: Už konečně přestaň!Hör mal endlich auf!

daran: Nech mě k tomu přivonět.Lass mich mal daran riechen.

durch: Nech mě projít.Lass mich mal durch =durchgehen.

erlauben: No dovol(te)!hovor. Erlaube mal/Erlauben Sie mal!

felsig: namalovat skalnaté pobřežíeine felsige Küste malen

genießbar: Ten je dneska zase nesnesitelný.hovor. žert. Er ist wieder mal nicht genießbar.

hässlich: namalovat ošklivý obrazein hässliches Bild malen

herhören: Všichni mě poslouchejte!Hört mal alle her!

mal: Čím chce (jednou) být?Was will er mal werden?

passieren: To se může stát každému.Das kann jedem (mal) passieren.

probieren: Smím ochutnat?Darf ich mal probieren?

verdammen: Zatraceně!Verdammt noch mal!

welcher, welche, welches: dítě, které namalovalo nejkrásnější obrázekdas Kind, welches das schönste Bild gemalt hat

zuhören: Teď mě dobře poslouchej!Jetzt hör(e) mir mal gut zu!

raten: Hádej!, Tipni si!hovor. Rat mal!

all: jednou provždyein für alle Mal