Hlavní obsah

ode

Podstatné jméno ženské

Vyskytuje se v

nepaměť: od nepamětida tempo immemorabile

clo: osvobozený od claesente da dazio, franco di dazio, bezcelní duty-free

čas: čas od časudi tempo in tempo, di quando in quando, ogni tanto

doba: od té dobyda allora

hodina: být placený od hodinyessere pagato a ore

klíč: klíče od autachiavi della macchina

koho: od/pro kohoda/per chi

maličko: od maličkada bambino, sin/fin da piccolo

mě, mne: ode mneda me

mládí: (už) od mládífin da giovane

my: od/pro násda/per noi

nás: pro/od násper/da noi

něj: pro/od nějper/da lui

nynějšek: od nynějškad'ora in poi, da adesso in poi

od, ode: od narozenídalla nascita

odstoupení: odstoupení od smlouvyrecesso dal contratto

odstoupit: odstoupit od smlouvyrecedere dal contratto

osvobozený: ekon. osvobozený od daně/DPHesente da imposte/IVA

počátek: od samého počátkufin dall'inizio

polovina: od poloviny osmdesátých letdalla metà degli anni ottanta

potvrzení: potvrzení od lékařecertificato medico

pradávno: od pradávnada tempo immemorabile

prvopočátek: od prvopočátkudall'inizio, dal proprio inizio, dall'alba

případ: případ od případu lišit se ap.da caso a caso, di caso in caso

příroda: od přírody povahou ap.per natura

samotný: od samotného začátkufin dal proprio inizio

samý: od samého začátkufin dall'inizio

sebe: sám od sebe bez cizí pomoci ap.da solo/-a

slovo: slovo od slova opakovat ap.parola per parola

tebe, tě: od tebeda te

teď: od teďd'ora in poi

ty: od tebeda te

účinnost: s účinností od ...con effetto dal ...

vás: od vásda voi

večer: od rána do večeradalla mattina alla sera

vedle: soused od vedlevicino della porta accanto

vidění: znát koho (jen) od viděníconoscere q (soltanto) di vista

vlevo: vlevo od vásalla vostra sinistra

vy: od vásda voi

vyhodit: vyhodit koho od zkouškyrespingere, bocciare, rimandare

výkop: výkop od bránycalcio di rinvio, rimessa dal fondo

začátek: od začátku (do konce)dall'inizio (alla fine)

zase: zase od začátkudi nuovo da capo

zítřek: od zítřka za týdendomani a otto, una settimana domani

cucnout si: Můžu si od tebe cucnout?Posso fare un sorso da te?

čekat: Čekal od ní něco jiného.Si aspettava qualcos'altro da lei.

dělit: Od odjezdu nás dělí jen pár hodin.Dalla partenza ci separano poche ore.

denně: otevřeno denně od 8 do 12aperto ogni giorno dalle 8 alle 12

dnešek: ode dneška za týdenoggi a otto, una settimana da oggi

dostat: Včera jsem od něj dostal dopis.Ieri ho ricevuto una lettera da lui.

hezký: To je od vás moc hezké.È molto gentile da parte sua.

chtít: Co (ode mne) chcete?Che cosa vuole (da me)?

izolovaně: Žije izolovaně od okolního světa.Vive isolato dal mondo circostante.

izolovat: Nemocného izolovali od ostatních.Hanno isolato il malato dagli altri.

ježíšek: Co jsi dostal od Ježíška?Cosa ti ha portato Babbo Natale?

kolik: Od kolika hodin?Da che ora?

křižovat: Křižoval zemi od jihu na sever.Traversava il paese dal sud al nord.

laskavý: To je od vás velmi laskavé.È molto gentile da parte sua.

milý: To je od vás moc milé.È molto gentile da parte sua.

moudrý: To od vás nebylo moudré.Non è stato saggio da parte sua.

očekávat: A co jsi od něj očekával?E (che) cosa ti aspettavi da lui?

odbočovat: Neodbočuj od tématu!Non cambiare discorso!

odejít: Odešel od manželky.Ha abbandonato la moglie.

odklonit se: odklonit se od trasydeviare dalla rotta

odříznutý: odříznutý od zbytku světaisolato dal resto del mondo

odsunout: odsunout stůl od zdiscostare il tavolo dalla parete

odtáhnout: Odtáhnul ruku od ohně.Ha tolto la mano dal fuoco.

odtrhnout se: Nemohli se od sebe odtrhnout.Non si potevano staccare uno dall'altro.

opisovat: Neopisuj ode mě!Non copiare da me!

podávat: Snídaně se podává od sedmi.La colazione viene servita dalle sette.

pohybovat se: Ceny se pohybují od... do...I prezzi vanno tra... e...

pozdravovat: Pozdravuj ode mne koho.Salutami q., Saluta q da parte mia.

ráno: od rána do večeradalla mattina alla sera

rozeznat: Nerozeznám je od sebe.Non li distinguo tra loro.

rozežraný: rozežraný od molůmangiato dalle tarme, tarmato

sever: (vítr) od/ze severu(vento) dal nord

schytat: Schytali pár facek od otce.Si sono beccati un paio di schiaffi dal padre.

slibovat si: Co si od toho slibuješ?Che cosa te ne aspetti?

téma: odbočit od tématusconfinare dal tema

malý: od mala, odmalafin da piccolo/-a, fin dall'infanzia

a: ode dneška za týdenoggi a otto

anno: ode dneška za rokdi qui a un anno

avanzo: zbytky od obědaavanzi del pranzo

capo: od hlavy k patěda capo a piedi

chi: od kohoda chi

contrariamente: oproti komu/čemu, na rozdíl od koho/čehocontrariamente a q/qc

contrario: na rozdíl od čehoal contrario di qc

cuore: (za)smát se od srdceridere di cuore

da: od ... do ...da ... a ...

decorrere: (počínaje) od...a decorrere da ...

di: kniha od Umberta Ecaun libro di Umberto Eco

differenza: na rozdíl od předložkaa differenza di

distacco: vzlet, start, odlepení od země letadladistacco dal suolo

divagare: odbočit od tématudivagare dal tema

divaricare: dát nohy od sebe, roznožitdivaricare le gambe

domani: od zítřka za týdendomani a otto

esente: nedaněný, osvobozený od daněesente da imposte

esenzione: daňové prázdniny, osvobození od daně, vynětí z daňové povinnostiesenzione fiscale

evasione: útěk od realityevasione dalla realtà

fascia: od dětstvídalle fasce

filo: podrobně, slovo od slova, od A do Zper filo e per segno

fino: už od časově, až z místněfino da

giù: Ruce pryč od...Giù le mani da ...

gola: od srdce se smátridere a gola spiegata

gusto: od srdce se zasmátridere di gusto

immemorabile: od nepamětida tempo immemorabile

incluso: od pondělí do pátku včetněda lunedì a venerdì incluso

incominciare: začít od nulyincominciare da zero

infanzia: od dětstvífin dall'infanzia

inizio: od začátkudall'inizio

innanzi: od nynějška, odteďper l'innanzi

insù: vhodné pro děti od dvou let (nahoru)adatto per bambini da due anni insù

: ode dneška (nadále)da oggi in là

largo: rozkročený, s nohami od sebea gambe larghe

: až/od tamfin/da lì

loglio: oddělit zrno od plevseparare il grano dal loglio

lui: od něho, u něho, k němu záleží na použitém slovesuda lui

mandare: posílat koho od čerta k ďáblumandare q da Erode a Pilato

mane: od rána do večerada mane a sera

marcio: zpocený jako kůň/vrata od chlívasudato marcio

me: ke mně, u mě, ode mě záleží na použitém slovesu, sám bez cizí pomocida me

nascita: být slepý/hluchý od narozeníessere cieco/sordo di/dalla nascita

natura: od přírodyper natura

noi: k nám, u/od násda noi

nostrano: výrobky/sýry od násprodotti/formaggi nostrani

occhio: od oka, baj okoa occhio

oggi: ode dneška, dneškem počínajeda oggi in poi

omega: od A do Zdall'alfa all'omega

ora: platit od hodinypagare a ore

ormeggio: vyplout, odrazit od břehumollare gli ormeggi

otto: ode dneška za týdenoggi a otto

parte: ze strany, od koho úkon ap.da parte di q

partire: (počínaje) od kdy začít ap.a partire da qc

passare: přejít od slov k činůmpassare dalle parole ai fatti

pesantezza: těžko od žaludku, pocit těžkého žaludkupesantezza di stomaco

piede: od hlavy až k patědalla testa ai piedi

pittura: obraz od Leonardapittura di Leonardo

poi: od zítřka (nadále)da domani in poi

porta: podomní prodej, prodej dům od domuvendita porta a porta

presso: nedaleko, poblíž, kousek od, hned u čehopresso a qc

principio: od začátku do koncedal principio alla fine

proposito: být od věci, být mimo téma, hovor. být mimo mísu netýkat se tématuessere fuor(i) di proposito