Hlavní obsah

odstoupení

Podstatné jméno, rod střední

  • od čeho recesso m, z čeho(ze závodu ap.) ritiro m da qc, abbandono m di qcodstoupení od smlouvyrecesso dal contratto

Vyskytuje se v

odstoupit: odstoupit od smlouvyrecedere dal contratto

odstup: zachovávat/držet si odstupmantenere le distanze

udržovat: udržovat odstupmantenere la distanza/il distacco

abdicare: odstoupit z trůnuabdicare al trono

distanza: držet se stranou/opodál čeho, udržovat si odstuppřen. tenersi a distanza, mantenere/tenere le distanze

lontano: držet se dál, držet si odstup od čehostare alla lontana, tenersi lontano da qc

mantenere: zachovávat si odstupmantenere le distanze

tirarsi: stáhnout se, ustoupit, přen. vycouvat, odstoupit z dohody ap.tirarsi indietro

dimettersi: Vláda podala demisi., Vláda odstoupila.Il governo si è dimesso.

svincolarsi: odstoupit od smlouvysvincolarsi dal contratto

odstoupení: odstoupení od smlouvyrecesso dal contratto