Hlavní obsah

dallo

Předložka

  • stažený tvar předložky da a urč. členu lo

Vyskytuje se v

sbellicarsi: sbellicarsi (dalle risa)válet/potrhat se smíchy

alzarsi: alzarsi dalla sediavstát/zvednout se ze židle

astenersi: astenersi dal votozdržet se hlasování

astensione: astensione dal sessosexuální abstinence

avulso: frase avulsa dal contestověta vytržená z kontextu

avvolto: avvolto dalla nebbiazahalený v mlze

bile: rodersi dalla bile(málem) puknout vzteky

biscia: biscia dal collareužovka obojková

bozzolo: uscire dal bozzolovylíhnout (se z kukly) motýl, přen. vylézt z ulity, otevřít se (světu)

buttarsi: buttarsi dalla finestravrhnout se z okna

cadere: cadere dalle scale/di biciclettaspadnout ze schodů/z kola

cancellare: cancellare dalla memoria/mentezapomenout, vymazat z paměti

canto: dal mio cantopodle mě, z mého pohledu

censura: tagliato dalla censuravystřihaný/vyhozený cenzurou, cenzurovaný

cincia: cincia dal ciuffosýkora parukářka

circolazione: levare/togliere dalla circolazione q/qcvyřadit z oběhu co, přen. nechat zmizet, zlikvidovat, odstranit koho/co

coma: uscire dal comaprobrat se z kómatu

commercio: ritirare dal commercio qcstáhnout co z prodeje

crepare: crepare dalle risatepuknout smíchy

cuore: di tutto cuore, dal profondo del cuorez celého (svého) srdce

da: proteggersi dal freddochránit se před chladem

demonio: posseduto dal demonioposedlý ďáblem

dipendenza: dipendenza dalla drogadrogová závislost

distacco: distacco dal suolovzlet, start, odlepení od země letadla

distanza: dalla distanzaz dálky

divagare: divagare dal temaodbočit od tématu

espellere: espellere dal paesevyhostit ze země

espulsione: espulsione dalla scuolavyloučení ze školy

estromettere: estromesso dal partitovyloučený ze strany

evadere: evadere dal carcere/manicomioutéct z vězení/blázince

evasione: evasione dalla realtàútěk od reality

fascia: dalle fasceod dětství

fioraio: dal fioraiov květinářství, u květináře

fruttivendolo: dal fruttivendolov zelinářství

fuga: fuga dal carcereútěk z vězení

fuoco: togliere qc dal fuocoodstavit z plamene co hrnec ap.

gridare: gridare dal doloreřvát bolestí

immune: immune dal contagioodolný vůči nákazám

lato: parenti dal lato del padrepříbuzní z otcovy strany

liberare: liberare q dalla responsabilità per qczprostit/zbavit koho odpovědnosti za co

loglio: separare il grano dal logliooddělit zrno od plev

macellaio: dal macellaiov řeznictví, u řezníka

matto: matto dalla gioiašílený radostí

modalità: le modalità previste dalla leggezákonem předpokládané okolnosti

morire: morire dal (gran) ridere/di noiaumírat smíchy/nudou

nascita: essere cieco/sordo di/dalla nascitabýt slepý/hluchý od narození

natrice: natrice dal collareužovka obojková

niente: venire dal nientepocházet ze skromných poměrů

notaio: autenticato da(l) notaionotářsky ověřený

nulla: creare qc dal nullavytvořit co z ničeho

parare: parare gli occhi dal solekrýt (si) oči před sluncem

pararsi: pararsi dalla pioggiakrýt se před deštěm

parrucchiere: andare dal parrucchierejít ke kadeřníkovi

passare: passare dalle parole ai fattipřejít od slov k činům

pelo: cane dal pelo lungodlouhosrstý pes

pendere: pendere dalle labbra di qviset komu na rtech

piede: dalla testa ai piediod hlavy až k patě

politica: ritirarsi dalla politicaodejít z politiky

polvere: dissotterrare dalla polverevyhrabat ze zapomnění

principio: dal principio alla fineod začátku do konce

profondo: dal profondo dell'animoz hloubi duše

protendersi: Si protese dalla finestra.Vyklonil se z okna.

registrazione: registrazione dal vivoživá nahrávka

retrocedere: retrocedere dalle proprie decisioniustoupit ze svých rozhodnutí

ridere: morire/crepare dal ridereumřít/válet se smíchy

rimessa: rimessa dal fondovýkop (od brány)

ritirato: ritirato dal lavorojsoucí na odpočinku

rotaia: uscire dalle rotaievykolejit

ruggine: consumato dalla ruggineprožraný rzí, celý rezavý, prorezivělý

saltare: saltare dalla gioiaskákat radostí

salto: salto dal trampolinoskoky na lyžích

scendere: scendere dal lettovylézt z postele

schierarsi: schierarsi dalla parte di qpostavit se na stranu koho

sconvolto: sconvolto dal terremotosilně zasažený zemětřesením

separato: separato dalla realtàodtržený od reality

sfera: dalle alte sferez vyšších míst příkazy

sfuggire: sfuggire dalla bocca a qcvyklouznout komu, vypustit z úst kdo co poznámku ap.

sganasciarsi: sganasciarsi dalle risateválet se/potrhat se smíchy

sgomento: lasciarsi prendere dallo sgomentozděsit se, být zděšen

sopraffino: qc dal gusto sopraffinoco prvotřídní chuti

sporgersi: Vietato sporgersi (dalle finestre).Nevyklánějte se z oken.

strada: raccogliere q dalla stradasebrat koho z ulice a pomoci mu

strappare: strappare qc dalle manivytrhnout co z rukou

stupore: essere preso dallo stuporebýt udiven

terremoto: zona colpita dal terremotooblast zasažená zemětřesením

traduzione: traduzione dal ceco all'italianopřeklad z češtiny do italštiny

uscire: uscire dalla vistazmizet z dohledu, klidit se (z očí)

vedere: farsi vedere (dal medico)nechat se prohlédnout (lékařem)

vero: dipingere dal veromalovat podle skutečnosti

čeština: tradurre qc dal/in cecopřeložit co z/do češtiny

doktor: andare dal dottorejít k doktorovi

dostupný: dal prezzo accessibile, a prezzo abbordabilecenově dostupný

duše: dal profondo del (proprio) cuorez/v hloubi duše

gynekologie: andare dal ginecologojít na gynekologii

hlasování: astenersi dal votozdržet se hlasování

hledisko: dal punto di vista di q/qc, co se týká per quel che riguarda q/qc, riguardo a qcz hlediska koho/čeho

holič: andare dal barbierejít k holiči

holka: přen. tuttofare , donna dalle mille risorsepřen. holka pro všechno

kadeřnictví: dal parrucchierev kadeřnictví

kadeřník: dal parrucchiereu kadeřníka

kóma: uscire dal comaprobrat se z kómatu

kontext: avulso/fuori dal contestovytržený z kontextu

kurz: tasso di cambio dal Dollaro all'Eurokurz dolaru k euru

květinářství: dal fioraiov květinářství

minulost: nel/dal passatov/z minulosti

od, ode: dalla nascitaod narození

oddělený: separato dalla virgolaoddělený čárkou ve větě

odstavit: togliere la pentola dalla piastraodstavit hrnec z plotny

odstoupení: recesso dal contrattoodstoupení od smlouvy

odstoupit: recedere dal contrattoodstoupit od smlouvy

okno: sporgersi dalla finestravyklonit se z okna

ověřený: autenticato/-a dal notaionotářsky ověřený

podělaný: farsela sotto dalla paura, být posera essere un cacasottobýt podělaný (strachy)

pohled: dal mio punto di vistaz mého pohledu

polovina: dalla metà degli anni ottantaod poloviny osmdesátých let

popukání: da far morire/crepare/scoppiare dal ridere, spassosissimok popukání legrační

prohlédnout: farsi visitare dal medicodát se prohlédnout lékařem

proud: a valle dalla correntepo proudu řeky ap.

prvopočátek: dall'inizio, dal proprio inizio, dall'albaod prvopočátku

předpoklad: partire dal presupposto chevycházet z předpokladu že

přístav: uscire dal portovyplout z přístavu

pustit: togliere qc dalla testapustit z hlavy co

radiační: protezione dalla radiazioneradiační ochrana

samotný: fin dal proprio iniziood samotného začátku

sejít: scendere (dal)le scalesejít se schodů

slyšení: udienza dal Papaslyšení u papeže

soud: secondo la mia opinione, dal mio punto di vista, secondo mepodle mého soudu

stáhnout: ritirare qc dalla circolazionestáhnout co z oběhu

strana: dalla parte di padre/madrez otcovy/matčiny strany příbuzný

svobodomyslný: uomo dalla mente apertasvobodomyslný člověk

tisk: essere dato alle stampe, uscire dalle stampevyjít tiskem

účinnost: con effetto dal ...s účinností od ...

úkryt: riparo dalla pioggiaúkryt před deštěm

únava: morire dalla fatica/stanchezzaumírat únavou

válet se: ridere a crepapelle, rotolarsi dalle risateválet se smíchy

večer: dalla mattina alla seraod rána do večera

vyhodit: buttare fuori q, dare il benservito a q, cacciare q dal lavorovyhodit koho z práce

výkop: calcio di rinvio, rimessa dal fondovýkop od brány

vyřadit: mettere fuori servizio/uso, z užívání ap. togliere dal serviziovyřadit z provozu

vysílání: in diretta, dal vivo, livev živém vysílání

vyškrtat: cancellare q/qc dalla listavyškrtnout koho/co ze seznamu

vytřeštěný: occhi spalancati dal terroreoči vytřeštěné hrůzou

vyučování: esentare q dalle lezioniuvolnit koho z vyučování

z, ze: ritirare i soldi dal bancomatvybrat peníze z bankomatu

záplava: colpito/-a dalle inondazionipostižený záplavami

zápřednice: ragno-sacco , ragno dal sacco giallozápřednice jedovatá

zbavit: privare q della carica, rimuovere q dalla caricazbavit funkce koho

zdržet se: astenersi dal votozdržet se hlasování

zleva: da(lla) sinistra a(lla) destrazleva doprava

zubař: dal dentistau zubaře