Hlavní obsah

dal

Předložka

  • složený tvar z da a il

Vyskytuje se v

sbellicarsi: válet/potrhat se smíchysbellicarsi (dalle risa)

a: dare qc a qdát co komu

accavallare: accavallare le gambedát/přehodit si nohu přes nohu

addio: dire addio a qrozloučit se s kým, dát sbohem komu

addosso: dare addosso a qpustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komu

affitto: dare in affitto qc a qpronajmout, dát do (pro)nájmu co komu

alcol: darsi all'alcoldát se na pití, začít pít

alzarsi: vstát/zvednout se ze židlealzarsi dalla sedia

astenersi: zdržet se hlasováníastenersi dal voto

astensione: sexuální abstinenceastensione dal sesso

avulso: věta vytržená z kontextufrase avulsa dal contesto

avvolto: zahalený v mlzeavvolto dalla nebbia

bile: (málem) puknout vztekyrodersi dalla bile

biscia: užovka obojkovábiscia dal collare

bozzolo: vylíhnout (se z kukly) motýl, přen. vylézt z ulity, otevřít se (světu)uscire dal bozzolo

buttarsi: vrhnout se z oknabuttarsi dalla finestra

cadere: spadnout ze schodů/z kolacadere dalle scale/di bicicletta

cancellare: zapomenout, vymazat z paměticancellare dalla memoria/mente

canto: podle mě, z mého pohledudal mio canto

censura: vystřihaný/vyhozený cenzurou, cenzurovanýtagliato dalla censura

cincia: sýkora parukářkacincia dal ciuffo

circolazione: vyřadit z oběhu co, přen. nechat zmizet, zlikvidovat, odstranit koho/colevare/togliere dalla circolazione q/qc

coma: probrat se z kómatuuscire dal coma

commercio: stáhnout co z prodejeritirare dal commercio qc

crepare: puknout smíchycrepare dalle risate

cuore: z celého (svého) srdcedi tutto cuore, dal profondo del cuore

da: chránit se před chlademproteggersi dal freddo

demonio: posedlý ďáblemposseduto dal demonio

dipendenza: drogová závislostdipendenza dalla droga

distacco: vzlet, start, odlepení od země letadladistacco dal suolo

distanza: z dálkydalla distanza

divagare: odbočit od tématudivagare dal tema

espellere: vyhostit ze zeměespellere dal paese

espulsione: vyloučení ze školyespulsione dalla scuola

estromettere: vyloučený ze stranyestromesso dal partito

evadere: utéct z vězení/blázinceevadere dal carcere/manicomio

evasione: útěk od realityevasione dalla realtà

fascia: od dětstvídalle fasce

fioraio: v květinářství, u květináředal fioraio

fruttivendolo: v zelinářstvídal fruttivendolo

fuga: útěk z vězenífuga dal carcere

fuoco: odstavit z plamene co hrnec ap.togliere qc dal fuoco

gridare: řvát bolestígridare dal dolore

immune: odolný vůči nákazámimmune dal contagio

lato: příbuzní z otcovy stranyparenti dal lato del padre

liberare: zprostit/zbavit koho odpovědnosti za coliberare q dalla responsabilità per qc

loglio: oddělit zrno od plevseparare il grano dal loglio

macellaio: v řeznictví, u řezníkadal macellaio

matto: šílený radostímatto dalla gioia

modalità: zákonem předpokládané okolnostile modalità previste dalla legge

morire: umírat smíchy/nudoumorire dal (gran) ridere/di noia

nascita: být slepý/hluchý od narozeníessere cieco/sordo di/dalla nascita

natrice: užovka obojkovánatrice dal collare

niente: pocházet ze skromných poměrůvenire dal niente

notaio: notářsky ověřenýautenticato da(l) notaio

nulla: vytvořit co z ničehocreare qc dal nulla

parare: krýt (si) oči před sluncemparare gli occhi dal sole

pararsi: krýt se před deštěmpararsi dalla pioggia

parrucchiere: jít ke kadeřníkoviandare dal parrucchiere

passare: přejít od slov k činůmpassare dalle parole ai fatti

pelo: dlouhosrstý pescane dal pelo lungo

pendere: viset komu na rtechpendere dalle labbra di q

piede: od hlavy až k patědalla testa ai piedi

politica: odejít z politikyritirarsi dalla politica

polvere: vyhrabat ze zapomněnídissotterrare dalla polvere

principio: od začátku do koncedal principio alla fine

profondo: z hloubi dušedal profondo dell'animo

protendersi: Vyklonil se z okna.Si protese dalla finestra.

registrazione: živá nahrávkaregistrazione dal vivo

retrocedere: ustoupit ze svých rozhodnutíretrocedere dalle proprie decisioni

ridere: umřít/válet se smíchymorire/crepare dal ridere

rimessa: výkop (od brány)rimessa dal fondo

ritirato: jsoucí na odpočinkuritirato dal lavoro

rotaia: vykolejituscire dalle rotaie

ruggine: prožraný rzí, celý rezavý, prorezivělýconsumato dalla ruggine

saltare: skákat radostísaltare dalla gioia

salto: skoky na lyžíchsalto dal trampolino

scendere: vylézt z postelescendere dal letto

schierarsi: postavit se na stranu kohoschierarsi dalla parte di q

sconvolto: silně zasažený zemětřesenímsconvolto dal terremoto

separato: odtržený od realityseparato dalla realtà

sfera: z vyšších míst příkazydalle alte sfere

sfuggire: vyklouznout komu, vypustit z úst kdo co poznámku ap.sfuggire dalla bocca a qc

sganasciarsi: válet se/potrhat se smíchysganasciarsi dalle risate

sgomento: zděsit se, být zděšenlasciarsi prendere dallo sgomento

sopraffino: co prvotřídní chutiqc dal gusto sopraffino

sporgersi: Nevyklánějte se z oken.Vietato sporgersi (dalle finestre).

strada: sebrat koho z ulice a pomoci muraccogliere q dalla strada

strappare: vytrhnout co z rukoustrappare qc dalle mani

stupore: být udivenessere preso dallo stupore

terremoto: oblast zasažená zemětřesenímzona colpita dal terremoto

čeština: přeložit co z/do češtinytradurre qc dal/in ceco

doktor: jít k doktoroviandare dal dottore

dostupný: cenově dostupnýdal prezzo accessibile, a prezzo abbordabile

duše: z/v hloubi dušedal profondo del (proprio) cuore

gynekologie: jít na gynekologiiandare dal ginecologo

hlasování: zdržet se hlasováníastenersi dal voto

hledisko: z hlediska koho/čehodal punto di vista di q/qc, co se týká per quel che riguarda q/qc, riguardo a qc

holič: jít k holičiandare dal barbiere

holka: přen. holka pro všechnopřen. tuttofare , donna dalle mille risorse

kadeřnictví: v kadeřnictvídal parrucchiere

kadeřník: u kadeřníkadal parrucchiere

kóma: probrat se z kómatuuscire dal coma

kontext: vytržený z kontextuavulso/fuori dal contesto

kurz: kurz dolaru k eurutasso di cambio dal Dollaro all'Euro

květinářství: v květinářstvídal fioraio

minulost: v/z minulostinel/dal passato

od, ode: od narozenídalla nascita

oddělený: oddělený čárkou ve větěseparato dalla virgola

odstavit: odstavit hrnec z plotnytogliere la pentola dalla piastra

odstoupení: odstoupení od smlouvyrecesso dal contratto

odstoupit: odstoupit od smlouvyrecedere dal contratto

okno: vyklonit se z oknasporgersi dalla finestra

ověřený: notářsky ověřenýautenticato/-a dal notaio

podělaný: být podělaný (strachy)farsela sotto dalla paura, být posera essere un cacasotto

pohled: z mého pohledudal mio punto di vista

polovina: od poloviny osmdesátých letdalla metà degli anni ottanta

popukání: k popukání legračnída far morire/crepare/scoppiare dal ridere, spassosissimo

prohlédnout: dát se prohlédnout lékařemfarsi visitare dal medico

proud: po proudu řeky ap.a valle dalla corrente

prvopočátek: od prvopočátkudall'inizio, dal proprio inizio, dall'alba

předpoklad: vycházet z předpokladu žepartire dal presupposto che

přístav: vyplout z přístavuuscire dal porto

pustit: pustit z hlavy cotogliere qc dalla testa

radiační: radiační ochranaprotezione dalla radiazione

samotný: od samotného začátkufin dal proprio inizio

sejít: sejít se schodůscendere (dal)le scale

slyšení: slyšení u papežeudienza dal Papa

soud: podle mého soudusecondo la mia opinione, dal mio punto di vista, secondo me

stáhnout: stáhnout co z oběhuritirare qc dalla circolazione

strana: z otcovy/matčiny strany příbuznýdalla parte di padre/madre

svobodomyslný: svobodomyslný člověkuomo dalla mente aperta

tisk: vyjít tiskemessere dato alle stampe, uscire dalle stampe

účinnost: s účinností od ...con effetto dal ...

úkryt: úkryt před deštěmriparo dalla pioggia

únava: umírat únavoumorire dalla fatica/stanchezza

válet se: válet se smíchyridere a crepapelle, rotolarsi dalle risate

večer: od rána do večeradalla mattina alla sera

vyhodit: vyhodit koho z prácebuttare fuori q, dare il benservito a q, cacciare q dal lavoro

výkop: výkop od bránycalcio di rinvio, rimessa dal fondo

vyřadit: vyřadit z provozumettere fuori servizio/uso, z užívání ap. togliere dal servizio

vysílání: v živém vysíláníin diretta, dal vivo, live

vyškrtat: vyškrtnout koho/co ze seznamucancellare q/qc dalla lista

vytřeštěný: oči vytřeštěné hrůzouocchi spalancati dal terrore

vyučování: uvolnit koho z vyučováníesentare q dalle lezioni

z, ze: vybrat peníze z bankomaturitirare i soldi dal bancomat

záplava: postižený záplavamicolpito/-a dalle inondazioni

zápřednice: zápřednice jedovatáragno-sacco , ragno dal sacco giallo

zbavit: zbavit funkce kohoprivare q della carica, rimuovere q dalla carica

zdržet se: zdržet se hlasováníastenersi dal voto