Hlavní obsah

dal

Předložka

  • složený tvar z da a il

Vyskytuje se v

a: dare qc a qdát co komu

accavallare: accavallare le gambedát/přehodit si nohu přes nohu

addio: dire addio a qrozloučit se s kým, dát sbohem komu

addio: dare l'addio a qcdát sbohem čemu, skoncovat s čím

addosso: dare addosso a qpustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komu

affitto: dare in affitto qc a qpronajmout, dát do (pro)nájmu co komu

alcol: darsi all'alcoldát se na pití, začít pít

ammesso: ammesso che...dejme tomu, že..., za předpokladu, že..., pokud...

ammollo: mettere qc in ammollo/all'ammollodát odmočit/namočit co

apparenza: salvare le apparenzened(áv)at navenek nic znát potíže ap.

aria: dare aria a qc(dát) vyvětrat co, dát na vzduch co

asciugare: far asciugare il bucatodát schnout prádlo

assaggio: dare in assaggio qc a qdát ochutnat co komu

assetto: mettere in assetto qcdát do pořádku, uklidit, uspořádat co

attaccare: attaccare discorso con qdát se do řeči, zapříst hovor s kým

attaccarsi: attaccarsi al fiasco/alla bottigliauchýlit se k láhvi, dát se na pití opíjet se

bagno: mettere/lasciare a bagnodát/nechat máčet/odmočit

barba: farsi/lasciarsi crescere la barbadát/nechat si narůst vousy

bavaglio: mettere il bavaglio a qdát roubík komu, umlčet koho

beneplacito: dare il beneplacito a q/qcdát souhlas komu k čemu

bigodino: mettere i bigodinidát si natáčky, natočit si vlasy

bis: fare il bispřidat si, dát si ještě/nášup i jídla ap.

blocco: fare bloccosjednotit se, spojit se, dát se dohromady

boccata: tirare una boccata di sigarettadát si šluka, potáhnout z cigarety

botta: dare/ricevere una bottadát/dostat ránu

botta: tirare una bottadát ránu

briga: darsi/prendersi la briga di qcdát si (tu) práci s čím, obtěžovat se udělat co

buttare: buttare la pastadát vařit těstoviny do vroucí vody

calciare: calciare in porta/a retevsítit branku, dát gól

canestro: fare canestrodát koš

castigo: mandare/mettere in castigo qpotrestat koho, dát trest/domácí vězení komu, poslat do kouta dítě ve škole

cattivo: dare il cattivo esempiodá(va)t špatný příklad

cedere: cedere il passoudělat místo, dát přednost komu, pustit koho ve dveřích ap., přen. ustoupit komu

cedere: cedere la stradadát přednost auta

cielo: voglia il cielo-li Bůh, když Bůh při toužebném přání

circolare: far circolare qcdát/nechat kolovat, poslat dokola co

circolazione: mettere in circolazionedát do oběhu

concesso: concesso che...za předpokladu, že..., dejme tomu, že...

congedo: prender congedo da q/qcrozloučit se s kým/čím a odejít, dát si odchod, odejít

congedo: dare il congedo a qposlat pryč koho, dovolit odejít, dát odchod komu

consiglio: dare un consiglio a qporadit, dát radu komu

da: mettere qc da partedát (si) co stranou

dare: dare via qcdát pryč co, zbavit se čeho prodat, darovat ap.

dare: dare ragione a qdát za pravdu komu

dare: dare il passo a qnechat projít koho, dát přednost komu

dare: il dare e l'avereMá dáti/Dal

dio: Se Dio vuole., Dio voglia.-li Bůh., Když Bůh.

dire: dire addio/arrivederci a q/qcrozloučit se s kým/čím, dát sbohem komu/čemu

disparte: mettere in disparte qdát co stranou

divaricare: divaricare le gambedát nohy od sebe, roznožit

doccia: farsi/fare la docciadát si sprchu, (o)sprchovat se

dono: fare dono di qcdarovat, dát darem co

dose: farsi una dosedát si dávku

dritta: dare una dritta a qdát komu tip

enigma: proporre/risolvere un enigmadát/vyřešit hádanku

esporre: esporre in vetrinadát do výlohy zboží

fare: far bere q/qcdát napít komu/čemu

fare: fare sapere a qdát vědět komu

fede: giurare fedepřísahat věrnost, dát (své čestné) slovo

forno: mettere nel fornodát do trouby

freccia: mettere la freccia(za)blikat, dát směrovku/blinkr, přen. změnit směr

fuga: darsi alla fugadát se na útěk

garbo: dare il garbo a qcdát čemu fazonu

ghingheri: mettersi in ghingherihodit se do gala, dát se do pucu

glielo: glielo daròdám mu to

gol: segnare/prendere un goldát/dostat gól

imboccare: imboccare la via giustadát se správnou cestou

impulso: dare impulso a qdát impulz komu

inseguimento: mettersi all'inseguimento di q/qczačít pronásledovat koho/co, dát se po stopách koho/čeho, pustit se za kým/čím

la: dare il ladát (tón) A pro ladění, přen. zahájit, dát pokyn k zahájení

latte: dare il latte a q(na)kojit koho dát mléko komu

lezione: dare una lezione a qdát komu za vyučenou

licenziare: licenziare q in troncookamžitě propustit koho, dát komu hodinovou výpověď z práce

licenziare: licenziare (alle stampe) un libro/articolodát svolení k publikaci knihy/článku

magistrato: portare qc davanti al magistratodát co k soudu

malavita: darsi alla malavitadát se na cestu zločinu

mancia: dare/lasciare una mancia al camerieredát/nechat číšníkovi spropitné

marcia: mettersi in marciadát se na pochod

massimo: al massimomaximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinak

meglio: alla (bell'e) megliojak se , jak to jen jde, tak nějak ne zrovna nejlépe

mettere: mettere in chiaro qcujasnit (si), vyjasnit (si) co, dát (jasně) najevo, jasně vyjádřit co

mettere: mettere in piazza qcdát všem na vědomí, rozhlásit co

mettere: mettere insiemesestavit, dát dohromady, sjednotit, shromáždit

mettere: mettere qualcosa sotto i dentidát si něco na zub, něco zakousnout

mettere: přen. mettere una mano sul fuoco per q/qcdát ruku do ohně za koho/pro co

mettere: mettere giùodložit (si), svléci (si), dát si dolů

mettere: far mettere la luce in cantinadát nainstalovat světlo do jídelny

mettersi: mettersi (insieme) con qdát se dohromady s kým partneři ap.

microonde: mettere qc nel microondedát co do mikrovlnky

mordacchia: přen. mettere la mordacchia a qdát komu náhubek, umlčet koho