Hlavní obsah

case

Vyskytuje se v

cantoniera: (casa) cantonieracestářský dům, strážní domek železniční

custode: custode (della casa)domovník, domovní důvěrník

nominativo: (caso) nominativonominativ, první pád

a: a casonahodilý, nahodile, náhodně, namátkově

abitazione: casa d'abitazioneobytný/bytový dům

ablativo: (caso) ablativoling. šestý pád v latině

affittare: casa/camere da affittaredům/pokoje k pronájmu

barricarsi: Mi sono barricato in casa.Zavřel jsem se doma.

bifamiliare: casa bifamiliaredvojdomek, dvougenerační domek

bisogno: al bisogno, in caso di bisognov případě potřeby, kdyby bylo třeba, kdyby něco

cambiare: cambiare (di) casapřestěhovat se

campagna: casa di campagnavenkovský dům

canonico: casa canonicafara

casa: metter su casazařídit dům nábytkem

caso: per casonáhodou

che: nel caso che ...v případě, že ...

circondariale: casa circondariale (di pena)okresní věznice

cura: casa di curadům s pečovatelskou službou

dentro: dentro casav domě

dietro: dietro la casa/le montagneza domem/horami

discografico: casa discograficahudební vydavatelství

donna: donna di casažena v domácnosti, hospodyňka

editore: casa/società editricenakladatelství

emergenza: in caso di emergenzav případě nouze

entrare: entrare in casavejít do domu

faccia: nella casa di facciav protějším domě

fatto: fatto in casadoma dělaný, domácí výrobek

gente: gente di casapříbuzní

giocare: giocare in casahrát doma na domácím hřišti

gioco: casa da giocokasino

giudicare: dir. giudicare il casoprojednat případ soudně ap.

graticcio: casa a graticciohrázděný dům

indirizzarsi: indirizzarsi verso casazamířit domů

inverso: nel caso inversov opačném případě

isolato: fenomeno/caso isolatoojedinělý jev/případ

lavoro: lavoro da casapráce z domu

limite: caso limitekrajní případ

locazione: Hanno preso in locazione una casa.Pronajali si dům.

maggioranza: nella maggioranza dei casive většině případů

mai: caso maikdyby náhodou, pro všechny případy

malaffare: casa di malaffarebordel

manuale: un caso da manualeučebnicový případ

mattone: casa di mattonicihlový dům

mero: per mero casočirou náhodou

migliore: nel miglior caso, nel migliore dei casiv nejlepším případě

minoranza: nella minoranza dei casiv menšině případů

modello: modello della casamaketa domu

natale: casa che ha dato i natali a qdům, kde se narodil kdo

necessità: in caso di necessitàv případě nouze

nel: nel caso chev případě, že

ogni: in ogni casov každém případě

onore: fare gli onori di casa a q(po)hostit koho doma ap.

orrore: casa dell'orroredům hrůzy

padronale: casa padronalepanské sídlo

padrone: padrone di casamajitel domu pronajímaného, (pan) domácí

parrocchiale: casa parrocchialefara

paterno: casa paternarodný dům

povero: l'ospizio dei poveri, casa dei poverichudobinec

presso: casa presso il fiumedům u řeky

protetto: casa protettachráněné bydlení pro seniory, postižené ap.

puro: per puro casočirou náhodou

retro: sul retro della casaza domem

retta: retta per l'alloggio universitario/la casa dello studentekolejné

ringhiera: casa di ringhierapavlačový dům

riposo: casa di riposodomov pro seniory, domov důchodců

scacciare: scacciare di casavyhnat koho z domu

schiera: case a schierařadové domy, řadovky

semindipendente: casa semindipendentedvojdomek

sentire: sentire per casonáhodou zaslechnout

sfortunato: per un caso sfortunatonešťastnou náhodou

aukční: sala d'asta, firma casa d'asteaukční síň

buď: v každém případě in ogni caso, sia quel che siabuď jak buď

čirý: per puro casočirou náhodou

doma: a casa nostrau nás doma

domácí: lavori di casadomácí práce

domácnost: mandare avanti la casavést domácnost

domov: scappare di casautéct z domova

domovní: porta di casadomovní dveře

dům: casa (unifamiliare)(samostatný) rodinný dům

Habsburk: Casa d'AsburgoHabsburkové rod

hrázděný: casa a graticciohrázděný dům

jako: in ogni casotak jako tak

každý: in ogni casov každém případě

klíč: chiave di casaklíč od domu

konkrétní: in questo caso particolarev tomto konkrétním případě

módní: casa di modamódní salon firma

mužstvo: squadra di casa/ospitedomácí/hostující mužstvo

náhoda: lasciare qc al casoponechat náhodě co

náhodně: scelto a casonáhodně vybraný

náhodou: per un caso fortunatošťastnou náhodou

naléhavý: (caso di) emergenza naléhavý případ

nápravný: vězení ap. penitenziario , pro mladistvé riformatorio (giudiziario), casa di correzione/rieducazionenápravné zařízení

nejasnost: in caso di dubbi...v případě nejasností...

nejdřív: Prima di tutto andrò a casa.Nejdřív půjdu domů.

nejlepší: nel miglior casopři nejlepším, v nejlepším případě

nešťastný: per un caso sfortunatonešťastnou náhodou

nutnost: in caso di necessità/urgenza, se necessariov případě nutnosti

opačný: jinak altrimenti, pokud nastane opak in caso contrariov opačném případě

pád: (caso) nominativo/genitivo/dativo/accusativo/vocativo/locativo/strumentaleling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pád v češtině

panelový: casa popolare, hl. nevzhledný casermone panelový dům

paní: padrona di casapaní domu

panský: maniero , casa signorilepanské sídlo

podomácku: fatto in casapodomácku vyrobený

pokojný: casa quietapokojný dům

ponechat: lasciare qc al casoponechat co náhodě

potřeba: in caso di necessitàv případě potřeby

požár: in caso d'incendiov případě požáru

požití: Nel caso di ingestione...V případě požití...

prádlo: biancheria da casabílé domácí prádlo

případ: da caso a caso, di caso in casopřípad od případu lišit se ap.

případový: caso (di) studiopřípadová studie

přístřeší: i senzatetto , i senza casa lidé bez přístřeší

rodinný: casa familiarerodinný dům

rodný: casa natalerodný dům

řada: in molti casiv řadě případů

řadový: casa a schierařadový domek

sebe: a sua casau sebe doma

studentský: casa dello studentestudentská kolej

studie: caso di studiopřípadová studie

špatný: con il brutto tempo , v případě in caso di maltempoza špatného počasí

třeba: se necessario, in caso di necessitàpokud bude třeba

ubytovna: kolej casa dello studente, pro mladé turisty ostello della gioventùstudentská ubytovna

učebnicový: un caso da manuale di ...učebnicový příklad (toho, jak) ...

úloha: fare i compiti per casaudělat (si) domácí úlohy

útěk: fuga da casaútěk z domova

v, ve: nella casav domě

vedení: gestione della casavedení domácnosti

venkovský: casa di campagnavenkovský dům

venku: partita fuori casasport. zápas venku na soupeřově hřišti

vést: gestire la casavést domácnost

vrátit se: rincasare, tornare a casavrátit se domů

výběr: selezione casuale/a caso, vzorků campionamento casualenáhodný/namátkový výběr