Hlavní obsah

andante

Podstatné jméno mužské

  • andante skladba ve volném tempu

Vyskytuje se v

finire: (andare a) finirecome skončit, dopadnout jak zápas ap.

ruba: andare a rubajít na dračku zboží

a: andare a pescajít na ryby

acquisto: andare a fare acquistijít nakupovat

addosso: andare addosso a qnarazit do koho

altalena: andare in altalenahoupat se (na houpačce)

andare: a lungo andaredlouhodobě uvažovat ap., v dlouhodobém horizontu

andata: andata e ritornocesta tam a zpět

andato: carne andata (a male)zkažené maso

appresso: andare appresso (a) q/qcjít za kým/čím i cílem ap.

arrembaggio: přen. andare/buttarsi all'arrembaggio di qcvzít co útokem, vrhnout se na co

attorno: andare attornochodit kolem dokola

bagno: andare in/al bagnojít na záchod

banca: andare in bancajít do banky

bene: andare bene a qvyhovovat komu

bici: andare in bicijet na kole

bicicletta: andare in biciclettaje(zdi)t na kole

biglietto: biglietto d'andata e ritornozpáteční jízdenka

braccetto: andare a braccetto con qvést se s kým (pod paží), být zavěšený do koho, přen. být zajedno, souhlasit s kým

briciola: andare in briciolerozdrolit se, rozpadnout se na kousíčky

briciolo: andare in briciolirozpadnout se na kousky

caccia: andare a cacciajít na lov

cancrena: andare in cancrenadostat sněť

catafascio: andare a catafasciozaniknout, zhroutit se, rozpadnout se systém ap.

cavallo: andare a cavallojet na koni

cena: andare a cenajít na večeři

cinema: andare al cinemajít do kina

circolo: andare al circolochodit do kroužku

collera: andare in collerarozzlobit se, naštvat se, rozlítit se

collocare: andare/venire collocato tra/fra qcbýt řazen, řadit se kam do skupiny ap.

colonia: andare in coloniajet na tábor

confessarsi: andare a confessarsijít ke zpovědi

conflitto: entrare/andare in conflitto con q/qcdostat se do konfliktu s kým/čím

corpo: andare di corpovyprázdnit se, jít na stolici

crociera: andare in crocierapodniknout výletní plavbu

davanti: andare davanti a qc(pro)jít okolo čeho

decomposizione: andare in decomposizionezačít se rozkládat

deriva: andare alla derivabýt unášen (proudem)

detto: va detto che ...je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.

dimenticanza: andare/cadere in dimenticanzaupadnout v zapomnění

donna: andare a donnelítat za ženskýma

dormire: andare a dormirejít spát

feria: andare in feriejet na dovolenou

festa: andare a una festajít na oslavu

folle: andare in follejít naprázdno o motoru

fondo: andare a fondopotopit se, jít ke dnu i přen.

fottere: Vadano a farsi fottere!Ať se jdou vycpat!, Ať jdou do hajzlu!

frantume: andare in frantumirozbít se na kousky

friggere: přen. andare a farsi friggerejít do háje, jít ke všem čertům

fuga: andare in fugaujet, utrhnout se, jít do úniku

fungo: andare a funghijít na houby

fuori: andare fuori di testazbláznit se, zešílet, pomást se

furia: andare su tutte le furierozzuřit se, rozlítit se, rozběsnit se

gabinetto: andare al gabinettojít na záchod

galoppo: andare al galoppojet tryskem o koni

genio: andare a genio a qzamlouvat se, líbit se komu, být podle čího gusta

giro: andare in giropotulovat se, potloukat se, trajdat

giù: andare giùzhoršit se, zlevnit

incontro: andare incontro a qci přen. jít vstříc čemu, (muset) čelit čemu, potýkat se s čím

indietro: andare indietrozpožďovat se hodinky ap.

: přen. andare troppo in là con qczajít příliš daleko v čem

lecito: andare oltre i confini del lecitojít za hranice dovoleného/zákonného

letargo: andare in letargopřezimovat, hibernovat

letto: andare a lettojít do postele, jít spát

lupo: přen. andare come l'agnello tra i lupijít jak na porážku bezbranně, odevzdaně ap.

male: andare malene(vy)dařit se, nevyjít

malora: andare in/alla malorajít do háje/kytek, řítit se do záhuby/pekel

matto: andare matto per qcbýt blázen do čeho

mercato: andare al mercatojít na trh

missione: andare in missionejet na misi

moda: essere/andare di modabýt v módě

nanna: andare a (fare la) nannadět. jít spinkat

nascondersi: andare a nascondersijít se schovat při hře na schovávanou, fam. stydět se, propadnout se hanbou

nuotata: andare a fare una nuotatajít si zaplavat

oltremare: andare oltremarejet do zámoří

opera: andare all'operajít do opery

palestra: andare in palestrachodit do posilovny

panne: andare in panneporouchat se

parrucchiere: andare dal parrucchierejít ke kadeřníkovi

passo: andare a passo d'uomojet krokem

pattinare: andare a pattinarejít si zabruslit

pensione: andare/essere in pensionejít do/být v důchodu

per: andare per funghijít na houby

perso: andare persoztratit se

pezzo: andare in pezzirozpadnout se, rozletět se (na kusy)

picco: andare/colare a piccopotopit se, i přen. jít ke dnu, ztroskotat loď, zkrachovat firma

polizia: andare alla poliziajít na policii

porto: přen. andare in portodospět do (úspěšného) konce

posta: andare alla postajít na poštu

prigione: andare in prigionejít do vězení

questione: andare al nocciolo della questionejít k jádru věci

radice: andare alla radice delle cosejít ke kořenu věci

raggio: andare a farsi i raggijít na rentgen

ramengo: andare a ramengohroutit se, krachovat, jít do kytek

andare: andare a prendere q/qc(za)skočit, zajít pro co/koho

amok: andare in bestia, montare su tutte le furie, dare in escandescenzedostat amok

blázen: andare pazzo per qcbýt blázen do čeho

bosý: andare scalzochodit bosý

cesta: viaggio di andata e ritornocesta tam a zpět

dál: continuare a fare qc, proseguire a fare qc, andare avanti a fare qc, procedere in qcdál(e) dělat co

dezolátní: in pessime condizioni, dissestato/-a, malandato/-a, zničený rovinato/-a, andato in rovinav dezolátním stavu

dno: andare a picco, andare a fondojít ke dnu

do: andare all'esterojet do zahraničí

dohromady: andare bene insiemejít dohromady barvy ap.

doktor: andare dal dottorejít k doktorovi

dovolená: andare in ferie/vacanzajet na dovolenou

dračka: andare a rubajít na dračku prodávat se

důchod: andare in pensione(ode)jít do důchodu

dvojka: andare in secondajet na dvojku v autě

éter: andare/essere in ondajít do/být v éteru vysílání

gynekologie: andare dal ginecologojít na gynekologii

holič: andare dal barbierejít k holiči

hora: andare in montagnajet na hory

horizont: alla lunga, a lungo andarepřen. v dlouhém (časovém) horizontu

horší: andare di male in peggiobýt čím dál (tím) horší

houba: andare a funghijít na houby

chata: andare in villettajet na chatu

chodit: andare a piedichodit pěšky

jet: andare in macchina/autobus/trenojet autem/autobusem/vlakem

jezdit: cavalcare, andare a cavallo, montare un cavallojezdit na koni

jistota: giocare/andare sul sicurohrát (to) na jistotu

jít: andare a funghijít na houby

jízdenka: biglietto di sola andatajednoduchá jízdenka jen tam

jízdné: tariffa di andata e ritornozpáteční jízdné

kánoe: andare in canoajezdit na kánoi

kino: andare al cinemajít do kina

klička: andare/camminare a zig zag, hráč s míčem ap. dribblare, fare un dribblingdělat kličky v pohybu

koleno: po čtyřech andare gattoni/carponi/ginocchionilézt po kolenou

kolo: andare in biciclettajet na kole

koloběžka: andare in monopattinojezdit na koloběžce

kóma: entrare/cadere/andare in comaupadnout do kómatu

konflikt: entrare/andare in conflitto con q/qcdostat se do konfliktu s kým/čím

konvoj: andare in convogliojet v konvoji

kopec: andare in salita, salirejít do kopce

kosmetika: andare dall'estetistajít na kosmetiku

kostel: andare in chiesachodit/jít do kostela

krást: Credi che vado a rubare?Copak kradu?

kůň: andare a cavallo, cavalcareje(zdi)t na koni

kutě: andare a letto, dětsky - hajat andare a (fare la) nannajít na kutě spát

ano: Fammi andare lì, per favore!Pusť mě tam, ano!

: Vadano a farsi fottere!Ať mi vlezou na záda!

basta: Non ci vado e basta!Nejdu tam a basta!

běda: Guai a te se ci vai!, Non ti permettere di andarci!Běda ti tam jít! neopovaž se

běhat: andare a fare commissioni/le speseběhat po úřadech/obchodech