Hlavní obsah

sus [sy(s)]

Vyskytuje se v

savoir: se savoirbýt známo

su: au sude qqn s vědomím koho

sus: en susk tomu, nadto, navíc

pertinemment: savoir pertinemment qqchzaručeně vědět co

prendre: savoir s'y prendrevědět jak na to

vivre: savoir vivreumět se chovat ve společnosti

vu: au vu et au su de tout le mondepřed očima všech, veřejně

exprimer: savoir s'exprimer en plusieurs languesumět hovořit několika jazyky

faire: hovor. savoir y faireumět v tom chodit, vyznat se v tlačenici

le, la: Vous le savez comme moi.Víte to stejně jako já.

personne: Personne ne le sait.Nikdo to neví.

si: Si j'avais su, je ne me serais pas dérangé.Kdybych to byl věděl, tak jsem se neobtěžoval.

autant: Autant que je sache.Pokud vím.

bout: savoir qqch sur le bout du doigtmít co v malíčku

comme: hanl. Dieu sait commebůhvíjak

doigt: savoir qqch sur le bout du doigtmít co v malíčku

jamais: On ne sait jamais !Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!

jeunesse: Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.Kdyby mládí vědělo a stáří mohlo.

langue: ne pas savoir tenir sa langueneumět držet jazyk za zuby

lard: ne pas savoir si c'est du lard ou du cochonnemít o tom ani páru

on: On ne sait qui, on ne sait quoi.Neví se kdo, neví se co.

prose: faire de la prose sans le savoirdělat něco dobře a ani o tom nevědět

quel: ne pas savoir sur quel pied dansernevědět kudy kam

rester: Reste à savoir...Otázkou zůstává...

virage: (savoir) prendre un virage= přizpůsobit se novým okolnostem

dát: faire savoir qqch à qqndát komu co vědět

doslech: savoir qqch par ouï-direznát co jen z doslechu

dupnout si: savoir se montrerumět si dupnout

vědět: faire savoir qqch à qqndát vědět co komu

vědomí: au su de qqns vědomím koho

zrak: au vu et au su de tout le mondepřed zraky všech

člověk: On ne sait jamais.Člověk nikdy neví.

jak: Je ne sais pas comment le dire.Nevím, jak to říct.

jakže: Mais comment! Tu ne le sais pas?Jakže, ty to nevíš?

kdyby: Si je l'avais su à l'avance...Kdybych to byl věděl dopředu...

plavat: savoir nagerumět plavat

umět: Je ne sais pas nager !Neumím plavat!

bruslit: savoir bien se débrouillerhovor., expr. umět v tom dobře bruslit

dočkat se: Tout vient à point à qui sait attendre.Dočkej času jako husa klasu.

hnout se: ne savoir comment s'y prendrenemoci se hnout z místa

chodit: Il sait naviguer., Il est débrouillard., Il s'y connaît bien.Umí v tom chodit.

jíst: savoir faire de l'espritjíst vtipnou kaši

kolik: Il sait à quoi s'en tenir.Ví, kolik uhodilo.

kudy: savoir comment s'y prendrevědět kudy na to

lézt: Il ne sait pas dans quoi il s'engage.Ten neví, do čeho leze.

malíček: connaître/savoir qqch sur le bout des doigtsmít co v malíčku

nikdy: On ne sait jamais !Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!

otčenáš: savoir qqch comme son Paterumět co jako otčenáš

pára: n'en savoir que dallenemít o čem (ani) páru

pohnout se: ne savoir comment s'y prendrenemoct se pohnout z místa být v nesnázích

prodat se: savoir se vendreumět se prodat

rada: Tu sais comment t'y prendre avec... ?Víš si rady s...?

skočit: ne pas savoir par où commencernevědět, kam dřív skočit

ujet: Il n'a pas su fermer sa gueule.zhrub. Ujela mu huba.

vanout: savoir de quel côté souffle le ventvědět, odkud vítr vane

zkusit: être payé pour le savoirzkusit to na vlastní kůži