Hlavní obsah

sus [sy(s)]

Vyskytuje se v

savoir: se savoirbýt známo

savoir: se savoirvědět o sobě něco

savoir: à savoira to, a sice, totiž

savoir: que je sachepokud vím, pokud je mi známo

su: au sude qqn s vědomím koho

pertinemment: savoir pertinemment qqchzaručeně vědět co

prendre: savoir s'y prendrevědět jak na to

savoir: faire de la prose sans le savoirdělat něco dobře a ani o tom nevědět

savoir: Tout ce qu'il sait.Co mu síly stačí., Ze všech sil.

vivre: savoir vivreumět se chovat ve společnosti

vu: au vu et au su de tout le mondepřed očima všech, veřejně

exprimer: savoir s'exprimer en plusieurs languesumět hovořit několika jazyky

faire: hovor. savoir y faireumět v tom chodit, vyznat se v tlačenici

le, la: Vous le savez comme moi.Víte to stejně jako já.

personne: Personne ne le sait.Nikdo to neví.

personne: Vous le savez mieux que personne.Víte to lépe než kdo jiný.

savoir: C'est bon à savoir.To je dobré vědět.

savoir: Il ne sait pas l'orthographe.Neumí pravopis.

savoir: savoir son rôle par cœurumět svou roli zpaměti

si: Si j'avais su, je ne me serais pas dérangé.Kdybych to byl věděl, tak jsem se neobtěžoval.

autant: Autant que je sache.Pokud vím.

bout: savoir qqch sur le bout du doigtmít co v malíčku

comme: hanl. Dieu sait commebůhvíjak

doigt: savoir qqch sur le bout du doigtmít co v malíčku

jamais: On ne sait jamais !Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!

jamais: Sait-on jamais ?Nikdy nevíš.

jeunesse: Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.Kdyby mládí vědělo a stáří mohlo.

langue: ne pas savoir tenir sa langueneumět držet jazyk za zuby

lard: ne pas savoir si c'est du lard ou du cochonnemít o tom ani páru

on: On ne sait qui, on ne sait quoi.Neví se kdo, neví se co.

prose: faire de la prose sans le savoirdělat něco dobře a ani o tom nevědět

quel: ne pas savoir sur quel pied dansernevědět kudy kam

rester: Reste à savoir...Otázkou zůstává...

savoir: Il le sait sur le bout du doigt.Má to v malíčku.

virage: (savoir) prendre un virage= přizpůsobit se novým okolnostem

dát: dát komu co vědětfaire savoir qqch à qqn

doslech: znát co jen z doslechusavoir qqch par ouï-dire

dupnout si: umět si dupnoutsavoir se montrer

vědět: dát vědět co komufaire savoir qqch à qqn

vědomí: s vědomím kohoau su de qqn

zrak: před zraky všechau vu et au su de tout le monde

člověk: Člověk nikdy neví.On ne sait jamais.

jak: Nevím, jak to říct.Je ne sais pas comment le dire.

jakže: Jakže, ty to nevíš?Mais comment! Tu ne le sais pas?

kdyby: Kdybych to byl věděl dopředu...Si je l'avais su à l'avance...

plavat: umět plavatsavoir nager

umět: Neumím plavat!Je ne sais pas nager !

bruslit: hovor., expr. umět v tom dobře bruslitsavoir bien se débrouiller

dočkat se: Dočkej času jako husa klasu.Tout vient à point à qui sait attendre.

hnout se: nemoci se hnout z místane savoir comment s'y prendre

chodit: Umí v tom chodit.Il sait naviguer., Il est débrouillard., Il s'y connaît bien.

jíst: jíst vtipnou kašisavoir faire de l'esprit

kolik: Ví, kolik uhodilo.Il sait à quoi s'en tenir.

kudy: vědět kudy na tosavoir comment s'y prendre

kudy: vědět kudy na nějsavoir comment le prendre

lézt: Ten neví, do čeho leze.Il ne sait pas dans quoi il s'engage.

malíček: mít co v malíčkuconnaître/savoir qqch sur le bout des doigts

nikdy: Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!On ne sait jamais !

otčenáš: umět co jako otčenášsavoir qqch comme son Pater

pára: nemít o čem (ani) párun'en savoir que dalle

pohnout se: nemoct se pohnout z místa být v nesnázíchne savoir comment s'y prendre

prodat se: umět se prodatsavoir se vendre

rada: Víš si rady s...?Tu sais comment t'y prendre avec... ?

skočit: nevědět, kam dřív skočitne pas savoir par où commencer

ujet: zhrub. Ujela mu huba.Il n'a pas su fermer sa gueule.

vanout: vědět, odkud vítr vanesavoir de quel côté souffle le vent

zkusit: zkusit to na vlastní kůžiêtre payé pour le savoir