Hlavní obsah

au,

Vyskytuje se v

bas: au bas motpřinejmenším, nejméně

bénéfice: au bénéfice deqqn/qqch ve prospěch koho/čeho

besoin: au besoinv případě potřeby

black: au blacknačerno nezákonně

bleu: au bleunamodro příprava ryb

bord: être au bord de qqchbýt na (p)okraji čeho

bouchée: bouchée (au chocolat)plněný čokoládový bonbón

bout: au bout deqqch po čem, za časově

centuple: au centuplestonásobně, stokrát víc

chaud: au chaudv horku, v teple

chef: au premier chefv první řadě, především

chevet: au chevet de qqnu lůžka, u postele koho

choix: au choix de qqnpodle výběru koho

clair: au clairvenku ne skrytý, i přen., přen. na světle, na světlo

complet: au (grand) completv plném počtu

contraire: au contrairenaopak

cor: cor (au pied)kuří oko

courant: au courantinformovaný

cours: au/en coursde qqch během, za, v průběhu čeho

débotté: au débottépři příchodu, při příjezdu, při návratu, znenadání

début: au débutde qqch na začátku, z počátku čeho

deçà: au deçà deqqch na této straně čeho

dedans: au-dedansuvnitř, v nitru

dehors: au dehors deqqch mimo co, navenek čeho

delà: au(-)delà deqqch (dále) za čím

dépourvu: au dépourvuznenadání, nepředvídaně

dessous: au-dessousdole, vespod, méně

dessus: au-dessusnahoře

devant: au-devant deqqn/qqch vstříc, naproti komu/čemu

diable: au diablepekelně daleko, k čertu

dos: au dosna záda, na zádech

droit: au droit de qqchkolmý k čemu

femme: femme au foyeržena v domácnosti

fil: au filde qqch v průběhu čeho

final: au finalnakonec, konečně, konec konců

flan: au flannáhodou

fond: au fondv podstatě, v jádru, vlastně

fort: au fort dena vrcholu, v nejvyšším stupni

fur: au fur et à mesurepostupně

galop: au galophonem

gré: au gréde qqn podle přání koho

hasard: au hasardnazdařbůh, bez cíle, nerozvážně

jour: au jour le jourze dne na den

jugé: au jugéjen tak, odhadem, od oka

juste: au justepřesně

lettre: à la lettre, au pied de la lettredoslova, doslovně, do puntíku

lieu: au lieude qqch místo čeho

loin: au loinv dálce, v dáli, daleko

long: (tout) au longzeširoka, obšírně, podrobně

matin: au matinráno

maximum: au maximumnanejvýš, nejvýš(e), maximálně

mépris: au mépris de qqch(na)vzdor, proti čemu, bez ohledu na co

mesure: au fur et à mesurepostupně

mieux: au mieuxco nejlépe

milieu: au milieu (de)de qqch uprostřed, v polovině čeho

minimum: au minimumminimálně

moins: au moinspřinejmenším, nejméně, alespoň

monde: au mondena svět(ě)

naturel: au naturelpodle/ve skutečnosti, věrně

niveau: au niveau deqqch do výše, ve výši čeho

noir: en noir, au noirčerně

nom: au nom dede qqn/qqch jménem, ve jménu koho/čeho

nord: au nord deqqch na sever(u), severně (od) čeho

pair: au pairza byt a stravu, au pair

panier: mettre au panierhodit do koše

physique: au physiquefyzicky, tělesně

pied: au petit piedv malém (měřítku)

pifomètre: au pifomètreod oka

pis: au pis allerv nejhorším (případě), při nejhorším

poil: au poilnachlup (přesně), nafous

point: au pointostrý, seřízený mikroskop ap.

porteur: au porteurna doručitele, na držitele, na majitele

possible: au possiblejak jen možno, nanejvýš, na nejvyšší možnou míru

préalable: au préalablepředem, napřed

préjudice: au préjudicede qqn na újmu koho, k čí škodě

profit: au profit deqqn/qqch ve prospěch koho/čeho

propre: au proprev původním významu

prorata: au prorata deqqch poměrně, v poměru k čemu

quotidien: au quotidienstále, každý den

rabais: au rabaisza pakatel

ralenti: au ralentizvolna, zpomaleně, pomalým tempem

rang: au rang de qqn/qqchmezi koho/co

ras: à/au ras deqqch na úrovni, ve výši, do výše čeho

regard: au regard deqqn/qqch vzhledem, se zřetelem ke komu/čemu

retour: à mon/ton/son... retour, au retour depři návratu, po návratu

revoir: au revoirna shledanou

rythme: au rythme deqqch v rytmu čeho

service: au service deqqch ve službách čeho

sortir: au sortirde qqch na konci, na sklonku, koncem čeho

akumulátor: accumulateur au plombelektr. olověný akumulátor

basa: être au trousedět v base

blízkost: au voisinage immédiat de qqchv bezprostřední blízkosti čeho

čert: envoyer qqn au diablepos(í)lat koho k čertu

dálka: au loinv dálce

dávný: au temps jadisza dávných časů

dělat: faire des bêtises, vulg. faire le con, vulg. jouer au condělat hlouposti

dítě: mettre un enfant au mondepřivést dítě na svět porodit

divadlo: aller au théâtrejít do divadla

dobročinný: collecte au profit d'une œuvredobročinná sbírka

dohánět: réduire qqn au désespoirdohánět koho k zoufalství

dohnat: réduire qqn au désespoirdohnat koho k zoufalství

domácnost: femme au foyeržena v domácnosti

dopravní: infraction au code de la routepráv. dopravní přestupek

fronta: aller au frontjít na frontu

honěná: jouer au chat et à la sourishrát na honěnou

hořet: Au feu !Hoří!

hranice: au-delà des frontières de ce paysza hranicemi této země

chládek: mettre qqn au fraisdát koho do chládku do vězení

chomout: se mettre la corde au coustrčit hlavu do chomoutu

chvíle: au dernier momentna poslední chvíli

chytit: prendre au piège, piégerchytit do pasti

informovat: tenir qqn au courantinformovat koho průběžně

jádro: aller au fond des chosesjít k jádru věcí

jaro: au printempsna jaře, z jara

jednotlivost: aller du général au particulierpostupovat od obecného k jednotlivostem

jet: prendre qqch au noirjet čím načerno

jih: au sud de qqchna jih(u) od čeho

autobus: prendre le bus pour aller au travailjezdit do práce autobusem

během: au cours de l'annéeběhem roku

blbě: J'ai mal au cœur., J'ai envie de vomir.Je mi blbě.

blízko: être au bord de l'abîmebýt blízko zkázy

bridž: jouer au bridgehrát bridž

břicho: J'ai mal au ventre.Bolí mě břicho.

bydlet: vivre/habiter en France/à Paris/(au) 14/ rue E. Renanbydlet ve Francii/v Paříži/v Renanově ulici číslo 14

být: Je me sens bien./J'ai mal au cœur.Je mi dobře/špatně.

dát se: se mettre au travail, commencer à travaillerdát se do práce

dávat: Qu'est-ce qu'on donne au cinéma ?Co dávají v kině?

dieta: faire un/suivre un/être au régimedržet dietu

do: aller au théâtrejít do divadla

dole: au bas de qqchdole na čem

doložka: avenant au contratdoložka ke smlouvě

fotbal: jouer au footballhrát fotbal

garáž: rentrer sa voiture (au garage)zajet s vozem do garáže

hezky: Il fait beau., Le temps est au beau.Je hezky.

hrát: jouer au tennishrát tenis

chodit: aller au travail à piedchodit do práce pěšky

jezdit: Tu prends ta voiture pour aller au travail ?Jezdíš do práce autem?

bát se: Qui craint des feuilles, n'aille point au bois.přísl. Kdo se bojí, nesmí do lesa.

boží: tirer qqch au grand jourexpr. vytáhnout co na světlo boží

brát: prendre qqn au motbrát koho za slovo

cíl: aller droit au butjít přímo k cíli

četník: jouer au(x) gendarme(s) et au(x) voleur(s)hrát si na četníky a zloděje

ďas: Qu'il aille au diable.expr. Ať táhne k ďasu.

deka: Ça se bouscule au portillon.hovor. Leze to z něj jako z chlupaté deky.