Hlavní obsah

accounting [əˈkaʊntɪŋ]

Vyskytuje se v

accounting: účetní záznamekon. accounting record

assignment: předkontace, přiřazení účtuekon. account assignment

balance: účetní stavekon. accounting balance

bank: číslo bankovního účtuekon. bank account number

bank account: zřídit/otevřít si bankovní účetekon. open a bank account

budgetary: rozpočetnictvíekon. budgetary accounting

charge: připsat k tíži účtu koho, zaplatit co z účtu kohocharge sth to sb's account

clerk: účetníaccounts clerk

closing: závěrečný účetekon. closing account

commercial: podnikatelský účetekon. commercial account

debit: zatížit čí účet částkou, připsat na vrub čího účtudebit sb's account

department: účtárnaaccounts department

double-entry: podvojné účetnictvídouble-entry accounting/bookkeeping

entry: položka účtuekon. account entry

escrow: svěřenecký účet k vázání platby do předání zboží ap.escrow account

eyewitness: výpovědi očitých svědkůeyewitness accounts

final: účetní závěrkaekon. final accounts

general: hlavní kontoekon. general account

group: skupinové účtyekon. group accounts

holder: majitel účtuaccount holder

management: manažerské účetnictvímanagement accounting

manager: hlavní účetníaccounts manager

offset: vyrovnávací účetekon. offset account

overdraft: (bankovní) kontokorent běžný účet s možností úvěruoverdraft account

pay: uložit co na účetekon. pay sth into account

payment: platba na účetpayment to account

saving: spořicí účetsavings account

section: účtárnaaccounts section

statement: výpis z účtuekon. account statement

take: zohlednit, vzít v úvahu co, přihlédnout k čemutake account of sth

transaction: transakční účetekon. transaction account

unit: zúčtovací měnová jednotkaunit of account

account for: Bude se za svůj čin muset zodpovídat.He will have to account for his action.

bankovní: bankovní kontobank account

běžný: ekon. běžný účetcurrent account, AmE checking account

cena: za žádnou cenu v žádném případěon no account

důvod: z důvodu čehoowing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sth

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocall sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsible

jednoduchý: jednoduché účetnictvísingle-entry accounting

otevřít: otevřít si účetopen a bank account

podíl: mít svůj podíl na čemhave a share in sth, přispět contribute to sth, o příčině account for sth

podle: podle všeho jak se zdáto all appearances, presumably, patrně apparently, podle toho, co se říká by all accounts

pohyb: ekon. pohyb na účtěaccount activity, částka transaction amount

pokladní: ekon. pokladní kniha/účet/zůstatekcash book/account/balance

považovat: být považován za cobe considered/reckoned as/accounted sth

převést: převést peníze na účettransfer money to an account

přihlédnutí: s přihlédnutím k čemutaking into account sth, considering sth, se zřetelem with regard to sth

případ: v žádném případěon no account, by no means, hovor. no way

připsat: ekon. připsat co k tíži (účtu) kohocharge sth to sb, debit sb's account

revize: ekon. revize účtůaudit of accounts

spoření: ekon. stavební spořeníbuilding society account

stav: stav účtu/na účtě/kontaaccount/bank balance

svědectví: očité svědectvíeyewitness account

účet: ekon. vést účtykeep accounts

účetní: účetní knihy/obdobíaccounting books/period

účetnictví: ekon. jednoduché/podvojné účetnictvísingle-entry/double-entry bookkeeping/accounting

vedení: ekon. vedení účtuoperation of the account

vědomí: vzít co na vědomítake sth into account

vrub: připsat/přičíst co na vrub komu jeho účtucharge/debit sth to sb's account

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoin sb's own account/words

vyřídit: vyřídit si účty s kýmpřen. settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sb

zálohový: ekon. zálohová platbaadvance payment, daně payment on account

založit: založit (si) účetopen an account

záznam: ekon. účetní záznamaccounting record

zřetel: brát zřetel na cotake sth into account/consideration, take account of sth

zřídit: zřídit si účetbankovní ap. open an account, set up an account, internetový ap. též make an account

zůstatek: zůstatek účtuaccount balance, balance of account

žádný: v žádném případězamítnutí no way, that's out of the question, za žádných okolností on no account ..., in no case

banka: mít účet u bankyhave an account with a bank

světlo: Ukázali se v dobrém světle.They gave a good account of themselves.

tučný: mít tučné kontohave a fat bank account

account: sth form. být považován za co, být brán jako cobe accounted

úvaha: vzít co v úvahutake sth into consideration/account

výpis: výpis z účtu z banky, bankovní výpisaccount statement

vyrovnat: přen. vyrovnat (si) účty s kýmsettle accounts, reckon, get even with sb

zkresleně: zkresleně podat comisrepresent, give a distorted account/picture of sth