Hlavní obsah

vzatý

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

vzatý: highly qualified, vynikající outstandingna slovo vzatý

vzít: přinést někam take*, bring*vzít (si)

vzít si: obléct si put* on, mít oblečené wear*vzít si na sebe

zasvé: go to ruin, be destroyedvzít zasvé

zavděk: čím settle for sth, be happy/content even with sthvzít/brát zavděk

celkem: on the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered, generally speakingcelkem vzato

hypotéka: take out a mortgagevzít si hypotéku na dům

manžel: marry sb, get married to sbvzít si koho za manžela

míra: take sb's measurementsvzít komu míru (na šaty)

ponaučení: learn a lesson from sth, put/AmE chalk sth up to experiencevzít si ponaučení z čeho

prakticky: for all practical purposes, practically speaking, technically speaking, v podstatě to all intents and purposesprakticky vzato

příklad: follow sb's example, chtít napodobovat model osf on sb, take sb for an examplevzít si z koho/čeho příklad

přísaha: swear sb in, put sb under oathvzít koho pod přísahu

přísně: strictly speakingpřísně vzato

půjčka: take out a loanvzít si půjčku

rukojmí: take sb hostagevzít koho jako rukojmí

starost: take care/charge of sb/sthvzít si koho/co na starost

stranou: take sb asidevzít (si) koho stranou

svůj, svá, své, svoje: adoptvzít si za své dítě

telefon: pick up/answer the (tele)phonezvednout/vzít telefon

úplatek: take a bribe from sb for sthvzít úplatek od koho za co

vazba: take sb into custodyvzít koho do vazby

vědomí: take sth into accountvzít co na vědomí

vlek: give sb/sth a towvzít koho/co do vleku

záda: give sb a piggybackvzít koho na záda

zpět: take sth backvzít zpět co prohlášení ap.

zteč: storm sth, take sth by assaultpřen. vzít co ztečí

dovolená: take a holiday/AmE vacationvzít/udělat si dovolenou

je: Take them with you.Vezmi je s sebou.

ještě: Have some more.Vezmi si ještě.

kdokoli: Anyone can take it.Kdokoliv to může vzít.

náruč: take sb in one's armsvzít koho do náruče

sebou: Take it with you.Vezmi to s sebou.

taxi: take a cabvzít si taxi

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: I will take this one.Vezmu si tenhleten.

úvaha: take sth into consideration/accountvzít co v úvahu

volno: take a few days offvzít si pár dní volno

zkrátka: To cut a long story short..., To make it short...Abych to vzal zkrátka...

žena: marry sb, make sb one's wifevzít si koho za ženu

grunt: go the whole hoghovor. vzít to z gruntu důkladně udělat

hrst: be reasonable, use one's wits/head, zamyslet se put on one's thinking capvzít rozum do hrsti

hůl: hovor. rip sb off, take sb for a ridevzít koho na hůl ošidit

jed: You bet (your live)., Take my word for it.Na to můžeš vzít jed.

kramle: take to one's heels, make off, AmE take a powder, do bezpečí make a break, hovor. skedaddle, BrE slang. scarpervzít kramle utéct

muška: zaměřit se na target sb, kritizovat ap. take aim at sb/sthvzít si koho/co na mušku

noha: take to one's heelsvzít nohy na ramena

režie: take charge of sthvzít co do své režie

roh: take to one's heels, do a runner, slip, spěšně odejít make offvzít roha

vítr: take the wind out of sb's sailsvzít komu vítr z plachet

zaječí: take flight, take to one's heelsvzít do zaječích

administer: práv. administer an oath to sbvzít koho pod přísahu

answer: answer the (tele)phonevzít telefon

arm: take sb in one's armsvzít koho do náruče

back: take sth backvzít si co zpátky

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

bribe: take a bribevzít úplatek

broadly: broadly speakingcelkem vzato, obecně řečeno, v podstatě, v širším pojetí

charge: take charge of sb/sthujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kým

commit: commit sb to custodyuvalit vazbu na koho, vzít koho do vazby

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

married: get marriedvzít se, oženit se, vdát se

mortgage: take out a mortgage on sthvzít si hypotéku na co

on: put onvzít si na sebe, obléknout si

part exchange: take sth in part exchangevzít co na protiúčet

place: take sb placesvzít koho za zábavou

prisoner: take sb prisonerzajmout koho zajatce, zatknout, vzít do vazby

properly: properly speakingpřesně řečeno, přísně vzato

put off: put sb off his/her foodvzít chuť k jídlu komu

recourse: have recourse to sb/sthuchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/co

relatively: relatively speakingrelativně vzato s uvážením obdobných situací

speaking: strictly speakingv podstatě, v zásadě, vlastně, přísně vzato

spliced: zast., hovor. get splicedvzít se vstoupit do manželství

take: take account of sthzohlednit, vzít v úvahu co, přihlédnout k čemu

taste: have a taste of sthochutnat co, vzít si kousek čeho

tow: give sb a towvzít do vleku, odtáhnout koho auto ap.

turn: turn tail(otočit se a) zdrhnout, vzít nohy na ramena

turn-off: be a turn-off for sbodradit, odpuzovat, znechutit koho, vzít chuť komu na sex ap.

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

assault: take sth by assaultvzít co útokem

cab: take a cabvzít si taxi

case: I took an umbrella in case it started to rain.Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.

custody: take sb into custodyvzít koho do vazby, uvalit vazbu na koho

paškál: zaměřit se na koho focus on sb/sth, vyčinit ap. take sb to task, read the riot act to sbvzít na paškál, brát na paškál

detention: place sb in detentionvzít koho do vazby

first: Marry him? I would die first!Vzít si ho? Raději bych umřela!

getaway: make a/one's getawayupláchnout, ztratit se, vzít roha

must: If you must go there take at least ...Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...

off: take some time offvzít si nějaký čas volno

speechless: The news left him speechless.Ta zpráva mu vzala dech.

which: You can take which you want.Můžeš si vzít, kterýkoli chceš.

while: They married a while ago.Vzali se před časem.

piggyback: give sb a piggyback (ride)vzít koho na záda, nést koho na zádech