Hlavní obsah

fall [fɔːl]

Slovesopt fell, pp fallen

 1. (s)padnout, padat k zemi
 2. napadnout sníh ap.
 3. klesat, snížit se hodnota ap.
 4. fall from powerztratit moc, přijít o moc/autoritu
 5. to sb padnout (do rukou), podlehnout komu město nepříteli ap.
 6. kniž.padnout, být zabit v bitvě ap.
 7. vyjadřuje změnu stavufall asleepusnoutfall illonemocnětfall silentzmlknout, ztichnoutfall in lovezamilovat sefall into debtzadlužit se
 8. fall into náležet, spadat, patřit kam do skupiny ap.
 9. on sb padnout na koho odpovědnost, vina ap.
 10. on sb/sth rozhostit se, nastat kde ticho ap., dopadnout na koho
 11. fall on připadnout na kdy na určitý den

Vyskytuje se v

asleep: fall asleepusnout

disrepute: fall/be brought into disreputeztratit dobrou/získat špatnou pověst

ear: fall on deaf earsvyznít naprázdno, zůstat bez vyslyšení prosba ap.

fall apart: be falling apartsypat se, být na zhroucení, být na prášky z čeho

flat: fall flaton sth spadnout rovnou na co, namlít si co obličej ap.

grace: fall from graceupadnout v nemilost, ztratit oblibu

ill: fall ill with sthonemocnět čím

lorry: It has fallen off the back of a lorry.Je to kradené/za pět prstů. zboží

love: fall in love with sb/sthzamilovat se do koho/čeho

place: click/fall into placezapadnout, zapadat informace do sebe, vyjasnit se

place: fall into placedobře vyjít, jít (to) samo, dopadnout podle představ události samy od sebe

prey: fall prey to sthstát se kořistí čeho, přen. podlehnout čemu panice, nemoci ap., padnout za oběť čemu

victim: fall victim to sb/sthstát se obětí koho/čeho, padnout za oběť komu/čemu

apart: fall apartrozpadnout se vztah, organizace ap.

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

bit: fall to bitsrozpadnout se na kousky

disrepair: fall into disrepair(z)chátrat

disuse: fall into disusepřestat být (po)užíván titul ap.

down: fall downspadnout

doze: fall into a dozena chvíli usnout, začít dřímat

faint: fall into a faintomdlít, upadnout do mdlob

fallen: fallen offupadlý, odpadlý

fallen: náb. fallen angelpadlý anděl

fall into: fall into conversation with sbnavázat/zapříst hovor s kým

fall out: AmE Fall out!Rozchod! příkaz v opuštění formace

habit: fall into bad habitszískat špatné návyky

off: fall offodpadnout, upadnout část ap.

projection: fall short of one's projection for sthnesplnit odhady čeho

quiet: go/fall quietztichnout, zmlknout

ruin: fall (in)to ruinchátrat, (z)pustnout

schedule: fall behind scheduledostat se do skluzu

short: fall short of sthnedosáhnout čeho, být/mít méně než co určité úrovně

sick: fall sick, zast. take sickonemocnět

silent: fall silentztichnout, zmlknout

sleep: fall into sleepusnout

continue: The prices continue to fall.Ceny nadále klesají.

piece: fall to piecesrozpadnout se oblečení stářím ap.

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

unconscious: fall unconsciousupadnout do bezvědomí

victim: He fell victim to pickpockets.Stal se obětí kapsářů.