Hlavní obsah

charging [tʃɑːdʒɪŋ]

Vyskytuje se v

charge: charge (up)sth nabít co baterii

press: press charges against sbvznést obvinění proti komu, podat žalobu na koho, zažalovat koho

reverse: reverse the chargesvolat na účet volaného

acquit: práv. be acquitted on all chargesbýt zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby

additional: additional chargepříplatek, přirážka, dodatečný poplatek

band: banded chargepásmová sazba

bank: ekon. bank chargespoplatky za vedení účtu (a transakce)

bring: bring charges/a legal action against sbvznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho

call: collect call, BrE reverse charge callhovor na účet volaného

charged: fully chargedplně nabitý baterie ap.

congestion: congestion chargepoplatek za vjezd do centra (města)

criminal: criminal charge(s)obvinění z trestného činu

curate: curate-in-chargezastupující farář

demolition: demolition work/chargedemoliční práce/nálož

dismissal: dismissal of chargeszamítnutí žaloby

excess baggage: excess baggage chargepoplatek za nadváhu zavazadel

extra: extra chargepříplatek

indict: be indicted for/on fraud (charges)být obviněn/obžalován z podvodu

innocent: plead innocent to all chargestrvat na své nevině ve všech bodech obžaloby

lay: lay charges against sbvznést obvinění proti komu policie

postal: postal chargespoštovní poplatky

prefer: prefer a charge against sbvznést obvinění proti komu hl. policie.

sister: ward sister, sister in chargevrchní sestra oddělení, staniční sestra

static: elektr. static chargestatický náboj

stick: make the charges/accusation(s) stickdokázat/potvrdit oprávněnost obvinění

telephone: telephone chargehovorné, telefonní poplatek

token: token chargesymbolický poplatek

bez, beze: free of charge, dálnice ap. toll-free, zdarma for freebez poplatku

hovor: AmE collect/ BrE reverse charge callhovor na účet volaného

karta: credit card, AmE charge/bank cardkreditní karta

mít: be in charge of sb/sth, be responsible for sb/sthmít na starost koho/co

nabitý: positively/negatively charged particlefyz. kladně/záporně nabitá částice

náboj: static chargeelektr. statický náboj

obvinění: bring a charge, žalobou press charges against sbvznést obvinění proti komu

obžaloba: bring/file criminal charges, seek an indictment against sbvznést obžalobu proti komu

podat: file a (law)suit, sue sb, press charges against sbpodat žalobu na koho

pohnat: podat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justicepohnat koho před soud/k soudu

poplatek: charge a fee for sthúčtovat si poplatek za co

poštovní: postal chargespoštovní poplatky

pronájem: hire chargepoplatek za pronájem

příplatek: supplement(ary charge) for a fast trainrychlíkový příplatek

připsat: charge sth to sb, debit sb's accountekon. připsat co k tíži (účtu) koho

starost: take care/charge of sb/sthvzít si koho/co na starost

účet: BrE reverse charge call, AmE collect callhovor na účet volaného

volaný: BrE reverse the charges, AmE make a collect calltelefonovat na účet volaného

volat: BrE reverse the charges, AmE make a collect callvolat na účet volaného

vrub: charge/debit sth to sb's accountpřipsat/přičíst co na vrub komu jeho účtu

všudy: all-inclusive (charge)cena se vším všudy zájezdu ap.

záporný: negative charge/polefyz. záporný náboj/pól

zavolat: BrE make a reverse charge call, reverse the charges, AmE call collect, make a collect callzavolat na účet volaného

zprostit: dismiss charges against sb, osvobodit acquit sbpráv. zprostit (ob)žaloby koho

žaloba: sue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sthpodat žalobu na koho pro co

naúčtovat: They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.

obžalovat: She will be charged with fraud.Bude obžalována z podvodu.

říct si: How much do they charge for it?Kolik si za to řeknou?

řídit: Who is in charge here?Kdo to tu řídí?

sazebník: schedule of chargessazebník poplatků

šéfovat: Who is in charge here?Kdo tomu tady šéfuje?

vedení: be in charge of sthmít na starosti vedení čeho

vznést: bring charges/a charge, zažalovat press charges against sbvznést obvinění/obžalobu proti komu

režie: take charge of sthvzít co do své režie