Hlavní obsah

táhnout

Nedokonavé sloveso

 1. (působit tahem) za co pull at sth(vléci, protahovat) draw sth
 2. (silou vést ap.) koho kam drag sb swh(motor) deliver torque
 3. (přemísťovat) pull(na laně - auto ap.) tow(vláčet) haul, drag(volně po zemi) trail sth
 4. expr.(s námahou nést) co dragexpr.hovor. lug sth
 5. (los) co draw sth
 6. (sunout po povrchu) move, go(vést linii ap.) draw
 7. (o průvanu ap.)Táhne. průvanThere is a draught.
 8. (hromadně se pohybovat) move, pass(stěhovat se) migrate(ryby) run(ptáci) fly
 9. táhnout to hovor.(mít vztah) s kým be carrying on with sbtáhnout to hovor.(chodit s) date sb, go out with sb
 10. (věkově) na kolik push, be pushing sth
 11. ob. expr.(klidit se) clear/push/shove offob. expr.(vypadnout) hovor. scramob. expr.BrE vulg. piss/bugger offTáhni! zmizGet lost!, hovor. Shove off!, vulg. Piss off!, slang. Beat it!

Vyskytuje se v

táhlo: ovládací táhlooperating rod

táhnout se: Spor se táhl celé měsíce.The dispute dragged on for months.

provaz: táhnout za jeden provazpull together

coupling: spojovací táhlo kol lokomotivytech. coupling rod

drag: přetažení objektu myší, (pře)táhni a pusťvýp. drag and drop

draughty: V místnosti táhne.The room is draughty.

extend: Jeskyně se táhnou celé míle.The caves extend for miles.

late: Táhne jí na 40.She is in her late 30s.

pushing: Táhne mu na padesát.He is pushing fifty.

táhnout: táhnout tomít vztah s kým be* carrying on with sb, chodit s date sb, go* out with sb