Hlavní obsah

táhlo

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

táhnout: mít vztah s kým be* carrying on with sb, chodit s date sb, go* out with sbtáhnout to

táhnout se: The dispute dragged on for months.Spor se táhl celé měsíce.

provaz: pull togethertáhnout za jeden provaz

coupling: tech. coupling rodspojovací táhlo kol lokomotivy

drag: výp. drag and droppřetažení objektu myší, (pře)táhni a pusť

draughty: The room is draughty.V místnosti táhne.

extend: The caves extend for miles.Jeskyně se táhnou celé míle.

late: She is in her late 30s.Táhne jí na 40.

pushing: He is pushing fifty.Táhne mu na padesát.

táhlo: operating rodovládací táhlo