Hlavní obsah

pushing [ˈpʊʃɪŋ]

Předložka

  • be pushing sth hovor. táhnout/jít komu na kolik o věkuHe is pushing fifty.Táhne mu na padesát.

Vyskytuje se v

button: press/push the right buttonuhodit na správnou strunu, použít ty správné páky chytře dosáhnout svého

push: push (one's way)through sth protlačit se, procpat se, prodrat se čím davem ap.

push: push intosth voj. proniknout, postoupit, prorazit kam na území

push: give sb the pushdát padáka komu, pustit k vodě koho, dát kopačky komu

push around: push sb aroundkomandovat, sekýrovat koho, mávat s kým

push aside: push sth asideignorovat, nechat bez povšimnutí, odsunout co mimo svůj zájem, pozornost ap.

pushed: be pushed for sthmít málo/nedostatek, nedostávat se čeho peněz, času, být v tísni časové, peněžní ap.

push off: Push off!Vypadni!, Odprejskni!, Odpal!

push over: push sb/sth overporazit, povalit, srazit koho/co šťouchnutím

ahead: push/forge/move aheadpostupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychle

dagger: push daggertlačná dýka, pěstní nůž

inflation: cost-push inflationnákladová inflace, inflace tlačená náklady

push: push sb/sth awayodstrčit, odsunout koho/co člověka, talíř ap.

push: push sth downstlačit, snížit, srazit co ceny ap.

push: give sth a pushstrčit, žduchnout do čeho

push: give sb a push to do sthpřen. postrčit, pošťouchnout, popohnat koho k činu ap.

push: get the pushdostat kopačky, dostat padáka

push-up: push-up bars(fitness) stálky

to: pull/push the door topřivřít dveře

way: push one's way to/through sth(pro)razit si cestu kam/kudy

push: He pushed me.Strčil do mě.

under: He pushed her head under.Zatlačil jí hlavu pod vodu.

daisy: hovor. be pushing up/under the daisiesbýt pod kytičkama/drnem